Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

W obiektach budowlanych wykonuje: montaż suchej zabudowy, roboty
malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe.
Wykonuje ścianki działowe, sufity podwieszane oraz wykonuje obudowuje
konstrukcje dachowe, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych.
Dobiera techniki montażu, przygotowuje podłoża do montażu oraz wykonuje
roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów wykonanych
w systemach suchej zabudowy.
Wykonuje roboty malarskie, tapeciarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe.
Kwalifikacja:
 • BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż systemów suchej zabudowy
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz,
  2) rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz określa sposoby ich wykonywania,
  3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu systemów suchej zabudowy,
  4) sporządza przedmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty,
  5) dobiera i przygotowuje materiały do montażu ścian działowych, okładzin, sufitów oraz innych konstrukcji w systemach suchej zabudowy,
  6) dobiera narzędzia oraz sprzęt do montażu systemów suchej zabudowy,
  7) wyznacza miejsca montażu elementów suchej zabudowy,
  8) dobiera techniki montażu elementów suchej zabudowy,
  9) przygotowuje podłoża do montażu elementów suchej zabudowy,
  10)wykonuje ściany działowe, okładziny, sufity oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy,
  11) wykonuje izolacje ścian działowych, okładzin, sufitów oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy,
  12) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń ścian działowych, sufitów oraz innych konstrukcji wykonanych w systemach suchej zabudowy oraz dobiera sposoby ich naprawy,
  13) wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów wykonanych w systemach suchej zabudowy,
  14) kontroluje jakość robót wykonanych w systemie suchej zabudowy,
  15) wykonuje obmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz sporządza rozliczenie tych robót.
  2. Wykonywanie robót malarskich
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie,
  2) rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie,
  3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich,
  4) sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania,
  5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania powłok malarskich w określonej technologii,
  6) dobiera techniki wykonywania robót malarskich,
  7) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót malarskich,
  8) przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich,
  9) wykonuje powłoki malarskie,
  10) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy,
  11) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich,
  12) kontroluje jakość wykonania robót malarskich,
  13) wykonuje obmiar robót malarskich i sporządza ich rozliczenie.
  3. Wykonywanie robót tapeciarskich
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie,
  2) rozróżnia rodzaje podłoży pod tapety i określa sposoby ich przygotowywania,
  3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi, wykonywania robót tapeciarskich,
  4) sporządza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania,
  5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót tapeciarskich,
  6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót tapeciarskich,
  7) przygotowuje podłoże do wykonywania robót tapeciarskich,
  8) wykonuje roboty tapeciarskie,
  9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tapet i określa sposoby ich naprawy,
  10) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją tapet,
  11) kontroluje jakość robót tapeciarskich,
  12) wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie.
  4. Wykonywanie robót posadzkarskic
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje materiałów posadzkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie,
  2) określa sposoby przygotowywania podłoży pod różnego rodzaju posadzki,
  3) rozróżnia rodzaje izolacji podłogowych i określa sposoby ich wykonywania,
  4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót posadzkarskich,
  5) sporządza przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania,
  6) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót posadzkarskich,
  7) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót posadzkarskich,
  8) przygotowuje podłoża do wykonywania posadzek z różnych materiałów,
  9) wykonuje warstwy i zolacyjne podłóg,
  10) wykonuje posadzki z różnych materiałów,
  11) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń posadzek i dobiera sposoby ich naprawy,
  12) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą posadzek,
  13) kontroluje jakość robót posadzkarskich,
  14) wykonuje obmiar robót posadzkarskich i sporządza ich rozliczenie.
  5. Wykonywanie robót okładzinowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje okładzin, określa ich właściwości i zastosowanie,
  2) rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod okładziny,
  3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych,
  4) sporządza przedmiar robót okładzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania,
  5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót okładzinowych,
  6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót okładzinowych,
  7) przygotowuje podłoże do wykonywania okładzin,
  8) wykonuje okładziny z różnych materiałów,
  9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń okładzin i określa sposoby ich naprawy,
  10) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów,
  11) kontroluje jakość robót okładzinowych,
  12) wykonuje obmiar robót okładzinowych i sporządza ich rozliczenie.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa i firmy remontowe lub wykonujące roboty wykończeniowe,
przedsiębiorstwa i firmy budowlane,
firmy rozbiórkowe,
własna działalność gospodarcza (roboty wykończeniowe).
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy budownictwa,
rysunek budowlany,
technologia robót wykończeniowych,
roboty montażowe - zajęcia praktyczne,
roboty malarskie,
tapeciarskie,
posadzkarskie,
okładzinowe- zajęcia praktyczne.
Przeciwskazania:
wady wzroku,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw,
niedosłuch,
choroby uszu,
zaburzenia równowagi,
zawroty głowy,
choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego,
nerwowego, krążenia (wady serca), moczowego,
nerek, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, a szczególnie rąk i palców),
alergie,
choroby skóry rąk,
reumatyzm,
cukrzyca.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację BD.21.Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych,
zdobędziesz kolejny zawód – technik robót wykończeniowych w budownictwie.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży