Aktualności


Dodatkowe kryteria egzaminacyjne na poznańskich uczelniach. Część II- PP, UAM, UP

Dodatkowe kryteria egzaminacyjne na poznańskich uczelniach. Część II- PP, UAM, UP

Politechnika Poznańska

W rekrutacji 2020/2021 wyłącznie na kierunku architektura będzie przeprowadzany dodatkowy egzamin z rysunku.

Egzamin wstępny składa się z dwóch sesji rysunkowych. Każda z części trwa cztery godziny. Egzamin polega on na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku. Format rysunku: 50×70 cm. Technika rysunku: ołówek. Najczęstszymi tematami egzaminu są: kompozycja światłocieniowa z brył oraz zaprojektowanie przestrzeni w perspektywie (w 2018 roku było to miejsce do odpoczynku, w 2017 roku pierzeja wąskiej ulicy – dane z portalu kresl.pl).

 Minimalna liczba punktów do zdobycia wynosi 120, maksymalnie uczestnik może uzyskać 500 punktów.

 

Uniwersytet Przyrodniczy

W rekrutacji 2020/2021 będą brane pod uwagę wyłącznie wyniki egzaminu maturalnego. Uczelnia nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

W rekrutacji 2020/20201 na pięciu kierunkach UAM będą prowadzone dodatkowe egzaminy. Będzie to: reżyseria dźwięku; pedagogika specjalna, specjalność logopedia – profilaktyka i terapia; teologia, specjalność kapłańska oraz teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna.

 • reżyseria dźwięku

Na kierunku przeprowadzany jest sprawdzian praktyczny. Jest to test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości, głośności, itp.) oraz osłuchanie z muzyką klasyczną i popularną (rozrywkową). Od kandydata wymagana jest też umiejętność głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii. Test oceniany jest w skali od 0 do 50 punktów. Pozytywny wynik zapewnia uzyskanie nie mniej niż 25 punktów. Negatywny wynik testu muzycznego eliminuje kandydata
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 • pedagogika specjalna, specjalność logopedia – profilaktyka i terapia

Na tym kierunku przeprowadzany jest sprawdzian praktyczny z predyspozycji językowych mający na celu wykluczenie zaburzeń mowy.

 • teologia, specjalność kapłańska,
 • teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna.

Na kierunkach przeprowadzany jest egzamin ustny składający się z dwóch części:

 1. przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki religii przewidzianej w programie szkoły ponadpodstawowej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów);
 2. rozmowy na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: Jan Paweł II – Adhortacja apostolska Familiaris Consortio; Benedykt XVI – Encyklika Deus caritas est; Franciszek – Adhortacja apostolska Evangelii gaudium; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce; zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego; angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata (oceniany w skali od 0 do 40 punktów)
 • MISHIS

W rekrutacji przeprowadzana jest rozmowa kompetencyjna na jeden z dwóch zgłoszonych przez kandydata tematów z zakresu wiedzy humanistycznej. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z podkomisją rekrutacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach Systemu Internetowej Rekrutacji.

Rozmowa jest oceniana w skali 0-100 punktów. Minimalnie kandydat musi uzyskać 60 punktów.

 

Dodatkowo należy pamiętać, że na części kierunków z Wydziału Neofilologii, pomimo braku egzaminowania z tego zakresu, wymagana jest znajomość języka obcego na poziomie B1.

 

Dotyczy to następujących kierunków:

 • filologia wschodniosłowiańska, specjalność: filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną;
 • lingwistyka stosowana (wymagana znajomość  języka niemieckiego i języka angielskiego);
 • lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego (wymagana znajomość języka angielskiego);
 • lingwistyka stosowana, specjalność lingwistyka komputerowa (wymagana znajomość języka angielskiego);
 • filologia, specjalność bałtologia – filologia litewska (wymagana znajomość języka angielskiego);
 • filologia, specjalność bałtologia – filologia łotewska (wymagana znajomość języka angielskiego);
 • filologia, specjalność etnolingwistyka (wymagana znajomość języka angielskiego);
 • filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji (wymagana znajomość języka angielskiego);
 • filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe (wymagana znajomość języka angielskiego);
 • filologia, specjalność filologia koreańska (wymagana znajomość języka angielskiego);
 • filologia, specjalność nowogrecka (wymagana znajomość języka angielskiego);
 • filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (wymagana znajomość języka angielskiego);
 • filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia indonezyjsko-malajska (wymagana znajomość języka angielskiego);
 • filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska (wymagana znajomość języka angielskiego);
 • filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska (wymagana znajomość języka angielskiego);
 • filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską (wymagana znajomość języka niemieckiego);
 • filologia, specjalność filologia germańska od poziomu A1  (wymagana znajomość języka niemieckiego).

 

Grafika: www.freepik.com

 Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem