Aktualności


FAQ – najczęściej zadawane pytania podczas konsultacji indywidualnych

FAQ – najczęściej zadawane pytania podczas konsultacji indywidualnych

Pytania dotyczące rekrutacji na studia:

 • Ile wynosi opłata rekrutacyjna podczas aplikowania na studia?
Opłata rekrutacyjna może być zróżnicowana w  zależności od uczelni i kierunku studiów. Najlepiej sprawdzać informacje bezpośrednio na stronie internetowej uczelni. Zazwyczaj opłaty mieszczą się w przedziale od 85 zł do 150 zł. Najdroższe są kierunki, na które obowiązują dodatkowe egzaminy wstępne, np. egzamin z rysunku czy testy sprawnościowe.

 

 • Czy mogę się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
Większość uczelni nie zwraca przelanej na konto opłaty rekrutacyjnej. Część zwróci wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. dokonanie nadpłaty, wpłynięcia opłaty po terminie, rezygnacji złożonej przed terminem zakończenia rejestracji na dany kierunek studiów.

 

 • Czy uczelnie mogą stosować inne kryteria rekrutacji niż wyniki egzaminu maturalnego?
Tak. Na przykład uczelnie o profilu artystycznym przeprowadzają praktyczne egzaminy wstępne w procesie rekrutacji na studia.

 

 • Kiedy znane są wyniki rekrutacji?
Uczelnie ustalają własne harmonogramy postępowania rekrutacyjnego. Zwykle w drugiej połowie lipca wyniki dotyczące rekrutacji są już dostępne.

 

 • Na ile kierunków można składać dokumenty na studia?
Teoretycznie nie ma ograniczeń co do liczby kierunków, na które można się rejestrować. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że zazwyczaj za każdy kierunek pobierana jest opłata rekrutacyjna.

 

 • Czy mogę zapisać się na studia zaoczne, jeśli nie dostałem się na dzienne?
Oczywiście jest to możliwe. W tym celu należy, wzorem studiów stacjonarnych, zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnych uczelni i wybrać kierunek prowadzony w trybie niestacjonarnym, stosując się do harmonogramu rekrutacji wyznaczonego przez uczelnię.

 

 • Ile kosztują studia niestacjonarne (zaoczne)?
Opłaty za studia niestacjonarne są zróżnicowane. Cena uzależniona jest od kierunku studiów, prestiżu uczelni, miasta akademickiego, itp. Informację o kosztach nauki najlepiej sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

 

 • Czy dokumenty wymagane przez uczelnię powinno złożyć się osobiście?
Wymagane przez uczelnie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata, ale złożyć może je też inna osoba. Część uczelni ma na swoich stronach internetowych wzory upoważnień.

 

 • Na ilu uczelniach mogę wziąć udział rekrutacji?
W rekrutacji na studia możesz wziąć pod uwagę dowolną liczbę uczelni oraz kierunków studiów. Zwróć jednak uwagę na zasady rekrutacji na poszczególnych uczelniach. Na przykład na Politechnice Poznańskiej, w systemie elektronicznym, tworzysz listę kierunków, na które chcesz aplikować. Następnie dostajesz się tylko na jeden kierunek studiów.

 

 • Czy jeśli nie zdawałem jakiegoś przedmiotu na maturze, a występuje on we wzorze rekrutacyjnym, to mimo to mogę przystąpić do rekrutacji?
Tak, możesz wziąć udział w rekrutacji. Musisz jednak pamiętać, że zazwyczaj w takiej sytuacji kandydat otrzymuje 0 punktów za brak wyników z przedmiotu, który jest uwzględniany w procesie rekrutacji. 

 

 • Czy mogę się ubiegać o przyjęcie na studia z pominięciem internetowego systemu rejestracji kandydatów?
Nie ma takiej możliwości. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest obowiązkowa rejestracja w internetowym systemie rekrutacyjnym uczelni.

 

 • Jeżeli nie zdołałem złożyć dokumentów w wyznaczonym terminie, to czy mogę to zrobić w terminie późniejszym?
Niestety nie. Kandydat, który nie dostarczy dokumentów w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania rekrutacyjnego.

 

 • Czy zamiast świadectwa dojrzałości mogę złożyć świadectwa ukończenia szkoły?
Nie. Podstawą przyjęcia na studia jest wyłącznie świadectwo dojrzałości.

 

 • Skąd będę wiedział, że zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia?
Informacja o tym, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia pojawi się na  jego indywidualnym koncie internetowego systemu rekrutacyjnego uczelni.

 

 • Jak są ustalane progi punktowe w rekrutacji?
Progi punktowe zależą od wyników, jakie kandydaci uzyskali w czasie egzaminów maturalnych. Po przeliczeniu ich zgodnie z zasadami rekrutacji tworzona jest lista rankingowa i dopiero wtedy wyznaczany jest próg punktowy, który trzeba osiągnąć (lub go przekroczyć), aby zostać zakwalifikowanym do przyjęcia na studia.

 

 • Czy jest możliwe, aby spośród osób z taką samą liczbą punktów ubiegających się o przyjęcie na ten sam kierunek części zaproponowano przyjęcie, a części nie?
Nie ma takiej możliwości. W takim wypadku przyjęcie proponuje się albo wszystkim tym osobom, albo żadnej z nich. Np. na 100 miejsc proponuje się przyjęcie 94 lub 117, jeżeli osoby od 95 do 117 będą miały taką samą liczbę punktów. Ewentualnie uczelnie może zastosować dodatkowe kryteria. Czasami jest to średnia ocen ze świadectwa maturalnego, innym razem waga poszczególnych przedmiotów (np. ustala się większą wagę wyniku z egzaminu maturalnego z biologii niż z chemii itp.). Szczegóły warto sprawdzić w uchwale rekrutacyjnej obowiązującej w danym roku na danej uczelni.

 

 • Czy w rekrutacji na studia drugiego stopnia decydują wyniki matury?
Nie. Wyniki egzaminu maturalnego decydują o przyjęciu na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

 

 • Co jest brane pod uwagę w rekrutacji na studia drugiego stopnia?
Zazwyczaj uwzględniane są wyniki ze studiów pierwszego stopnia. Może być również przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna z kandydatem. Aby zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami rekrutacyjnymi na studia drugiego stopnia warto śledzić informacje znajdujące się na stronach internetowych interesującej Cię uczelni.

 

 • Co mam wybrać, jeśli dostanę się na kilka kierunków?
W tym przypadku samodzielnie musicie podjąć decyzję. Warto zrobić analizę zysków i strat wynikających z podjęcia konkretnych kierunków. Zastanowić się i przeanalizować, jaka kariera zawodowa czeka was po danych studiach i czy jest ona dla was atrakcyjna.

 

Pozostałe pytania:

 • Czy testy predyspozycji zawodowych wskażą mi konkretny kierunek studiów/zawód?
Nie, testy predyspozycji zawodowych nie wskażą konkretnego kierunku studiów czy zawodu, który mógłbyś wykonywać. Mogą jednak pomóc w określeniu Twoich zasobów. Istotniejszym obszarem w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego jest podjęta przez Ciebie aktywność w poszukiwaniu informacji o dziedzinie, studiach, zawodzie, który Cię interesuje.

 

 • Nie wiem, co studiować. Czy warto zrobić sobie rok przerwy?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ decyzja o rocznej przerwie zależy od bardzo wielu czynników. Wydaje się, że najbardziej komfortową sytuacją jest ta, gdy masz plan lub jakiś zarys pomysłu na to, w jaki sposób spożytkować roczną przerwę. Podstawowe pytanie, które należałoby sobie zadać to, czy i w jaki sposób "urlop” pomoże Ci w podjęciu decyzji o studiach.

 

 • Jakie są zarobki w danym zawodzie?
Na to pytanie łatwo można znaleźć odpowiedź w internecie. Warto też zapytać osób, które pracują w danej branży, będzie to najbardziej wiarygodne źródło informacji.

 

 • W jakim zawodzie zarobki są najwyższe?
Jest zbyt wiele czynników, które mają wpływ na kształtowanie się zarobków, dlatego trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Nawet jeśli w jakiejś branży średnie zarobki są wysokie, to patrząc na konkretne stanowiska pracy i konkretne osoby, wysokość zarobków może być bardzo zróżnicowana.

 

 • Jakie są zawody przyszłości?
Na to pytanie można raczej odpowiedzieć na zasadzie jakie branże są na dany moment rozwojowe. Trudno jest przewidzieć ze 100% pewnością, jak będzie wyglądał rynek pracy za kilka lat. Warto sięgać do różnych źródeł aby znaleźć informacje na temat rozwoju różnych branż zawodowych. Jednym z ciekawych opracowań z rzetelnymi danymi, jest raport "Niedobór talentów 2020” opracowany przez Manpower Group, który znajdziecie TUTAJ.

 

Grafika: Tło plik wektorowy utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem