Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Aktualności


Oferta pracy - 0,5 etatu

Oferta pracy - 0,5 etatu

Obowiązki na stanowisku pracy:  
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych,
 • poradnictwo indywidualne oraz grupowe,
 • diagnozowanie predyspozycji zawodowych,
 • sporządzanie opinii na podstawie przeprowadzonych konsultacji badawczych,
 • aktywne włączenie się w realizację bieżących zadań placówki,
 • inicjowanie i wdrażanie nowych pomysłów zgodnych z celami statutowymi CDZdM,
 • doskonalenie własnego warsztatu pracy,
 • tworzenie dokumentacji (raporty, zestawienia, opracowania),
 • poszukiwanie, aktualizowanie i przetwarzanie informacji o rynku pracy.

 Od kandydatów oczekujemy:       

 • wykształcenia wyższego magisterskiego (wyłącznie absolwenci: pedagogiki – specjalność doradztwo zawodowe i personalne, psychologii – specjalność psychologia pracy i organizacji lub studiów nauk społecznych
  z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu doradztwa zawodowego),
 • przygotowania pedagogicznego,
 • umiejętności diagnozowania predyspozycji zawodowych,
 •  wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • odpowiedzialności, rzetelności i staranności,
 • gotowości do podejmowania nowych wyzwań.

Oferujemy:

 • ciekawą praktykę zawodową, 
 • pracę w zespole profesjonalistów z zakresu doradztwa zawodowego i analityków rynku pracy,
 • udział w projektach,
 • atrakcyjne szkolenia,
 • bardzo dobrze wyposażone miejsce pracy,
 • przejrzyste kryteria awansu zawodowego.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – maj 2019r.

Forma zatrudnienia: praca na zastępstwo – pół etatu (20 godzin tygodniowo).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
CV, listu motywacyjnego oraz suplementu dyplomu na adres: rekrutacja@cdzdm.pl.

Termin nadsyłania dokumentów: do 22 kwietnia 2019 r. (włącznie).
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, cdzdm@cdzdm.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: Rafał Woźny, r.wozny@cdzdm.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy

Uprawnienia:

o    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych;

o    żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

o    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowaneWszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży