Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Aktualności


Obserwatorium poszukuje pracownika ds.analiz i projektów społeczno - ekonomicznych

Obserwatorium poszukuje pracownika ds.analiz i projektów społeczno - ekonomicznych

Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, które działa w strukturach Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu poszukuje pracownika ds.analiz i projektów społeczno -  ekonomicznych.

Obowiązki na stanowisku pracy:
 • opracowywanie i udostępnianie informacji dotyczących rynku pracy i edukacji,
 • redakcja tekstów na stronę internetową i do publikacji tradycyjnych,
 • udział w projektach badawczych na wszystkich ich etapach,
 • prace organizacyjne na rzecz Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży,
 • współpraca z pracownikami Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.

Od kandydata/ kandydatki oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego drugiego stopnia (studia magisterskie) z zakresu nauk społecznych. Preferowane kierunki: psychologia, socjologia, ekonomia, zarządzanie, polityka społeczna. Inne: etnologia, geoanaliza społeczno-ekonomiczna, historia o specjalności socjoekonomika, politologia, dialog i doradztwo społeczne,
 • doświadczenia w prowadzeniu badań i analiz społeczno – ekonomicznych,
 • umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie i tradycyjnych bazach danych (m. in. archiwa, biblioteki),
 • umiejętności pracy w zespole,
 • kultury osobistej,
 • odpowiedzialności i rzetelności,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • gotowości do podejmowania nowych zadań.

Mile widziane:
 • zainteresowanie tematyką lokalnego rynku pracy,
 • zainteresowanie tematem systemu oświaty, w szczególności szkół ponadpodstawowych,
 • zainteresowanie ekonomią, gospodarką i badaniami społeczno-ekonomicznymi.

Oferujemy:
 • pracę w zespole profesjonalistów z zakresu rynku pracy i doradztwa zawodowego,
 • pracę w zróżnicowanym kompetencyjnie zespole,
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo w wymiarze 1 etatu (40 godzin tygodniowo),
 • możliwość uczestnictwa w projektach,
 • atrakcyjne szkolenia,
 • pracę w dobrej lokalizacji w centrum miasta.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: obserwatorium@cdzdm.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży: ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań.

Zgłoszenia przyjmujemy nie dłużej niż do 21 października (poniedziałek) 2019 r.
Informujemy, że nabór możemy zakończyć przed upływem tej daty oraz, że skontaktujemy się z wszystkimi uczestnikami procesu rekrutacyjnego, na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy wybranych kandydatów.

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)".

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, cdzdm@cdzdm.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: Beata Rychła, beata-rychla@um.poznan.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy

Uprawnienia:
o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych;
o żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowaneWszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży