Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem
CDZdMInformacje

Oferta pracy - etat

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu
poszukuje pracownika na stanowisko:

DORADCY ZAWODOWEGO

Obowiązki na stanowisku pracy:   

§ prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych(licea, szkoły zawodowe/branżowe, technika),

§ poradnictwo indywidualne oraz grupowe,

§ diagnozowanie predyspozycji zawodowych,

§ sporządzanie opinii na podstawie przeprowadzonych konsultacji badawczych,

§ aktywne włączenie się w realizację bieżących zadań placówki,

§ inicjowanie i wdrażanie nowych pomysłów zgodnych z celami statutowymi CDZdM,

§ doskonalenie własnego warsztatu pracy,

§ tworzenie dokumentacji (raporty, zestawienia, opracowania),

§ poszukiwanie, aktualizowanie i przetwarzanie informacji o rynku pracy.

 

Od kandydatów oczekujemy:         

§ wykształcenia wyższego magisterskiego

(wyłącznie absolwenci: pedagogiki – specjalność doradztwo zawodowe i personalne, psychologii – specjalność psychologia pracy i organizacji lub studiów nauk społecznych z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu doradztwa zawodowego),

§ przygotowania pedagogicznego,

§ umiejętności diagnozowania predyspozycji zawodowych,

§ wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,

§ umiejętności pracy w zespole,

§ dobrej organizacji pracy własnej,

§ odpowiedzialności, rzetelności i staranności,

§ gotowości do podejmowania nowych wyzwań.

 

Oferujemy:

§ ciekawą praktykę zawodową,  

§ pracę w zespole profesjonalistów z zakresu doradztwa zawodowego i analityków rynku pracy,

§ udział w projektach,

§ atrakcyjne szkolenia,

§ bardzo dobrze wyposażone miejsce pracy,

§ przejrzyste kryteria awansu zawodowego.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – maj 2019r.

Forma zatrudnienia: praca na zastępstwo – pełen etat (40 godzin tygodniowo).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
CV, listu motywacyjnego oraz suplementu dyplomu na adres: rekrutacja@cdzdm.pl.

Termin nadsyłania dokumentów: do 22 kwietnia 2019 r. (włącznie).
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, cdzdm@cdzdm.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: Rafał Woźny, r.wozny@cdzdm.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy

Uprawnienia:

o    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych;

o    żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

o    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży