Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Opis wymagań stanowisk pracy

Opis wymagań stanowisk pracy dla zawodu powstał w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Powstały opis jest efektem badań przeprowadzonych wśród wielkopolskich pracodawców zatrudniających absolwentów szkół zawodowych, dzięki czemu badanie ma charakter unikatowy w skali kraju. Uzyskane wyniki badań uzupełniono informacjami z dostępnych źródeł zawodoznawczych.

Przygotowane z udziałem pracodawców informacje mogą być w szczególności pomocne dla:
  • Dyrektorów szkół zawodowych w procesie doskonalenia programów nauczania dla zawodów poprzez ich dostosowywanie do wymagań rynku pracy, w naszym przypadku przedstawionych w formie opisów stanowisk pracy;
  • Uczniów szkół zawodowych w procesie opracowania zindywidualizowanych programów praktyk oraz staży zawodowych u pracodawców;
  • Nauczycieli kształcenia zawodowego w modernizacji wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz dostosowania praktycznej części zajęć edukacyjnych do zadań i czynności wykonywanych na stanowiskach pracy;
  • Szkolnych doradców zawodowych do przygotowania materiałów zawodoznawczych, prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego czy wskazania potencjalnych ścieżek awansu zawodowego kandydata do zatrudnienia w danym zawodzie;
  • Pracodawców w procesie rekrutacji pracowników, sporządzania opisów nowych stanowisk pracy uruchamianych w przedsiębiorstwie czy też aktualizacji już istniejących opisów obowiązków pracowników.
Opis wymagań stanowisk pracy składa się z 3 części:
1) Ogólnego opisu wymagań, w którym przedstawiono m.in. syntezę zawodu, warunki pracy, wymagania psychofizyczne i zdrowotne, możliwości awansu zawodowego oraz tendencje zmian w zawodzie;
2) Kart przykładowych stanowisk pracy, na których opisano czynności zawodowe wykonywane na stanowisku pracy, obsługiwane urządzenia, maszyny i narzędzia, efekty pracy oraz wymagania rekrutacyjne;
3) Oceny przez pracodawców kompetencji zawodowych, personalnych i społecznych nabytych przez absolwentów szkół zawodowych.

Opracowany materiał ma charakter ekspercki, gdyż przedstawiono w nim opinie i opisy stanowisk pracy w kilku firmach działających na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Poznań. Nie stanowi on zamkniętego katalogu i wskazane jest, aby w przyszłości opis wymagań stanowisk pracy był aktualizowany i rozszerzany o opisy kolejnych stanowisk pracy. Materiał przygotowano w oparciu o dokumenty prawne obowiązujące na czas realizacji badań.

Cukiernik
Opis wymagań pracy w zawodzie - Cukiernik (751201)
Pobierz 01_Opis_wymagan_Cukiernik.pdf 5.29 MB
Elektryk
Opis wymagań pracy w zawodzie - Elektryk (741103)
Pobierz 02_Opis_wymagan_Elektryk.pdf 475 KB
Technik Elektryk
Opis wymagań pracy w zawodzie - Technik Elektryk (311303)
Pobierz 03_Opis_wymagan_Techn_Elektryk.pdf 551 KB
Elektronik
Opis wymagań pracy w zawodzie - Elektronik (742117)
Pobierz 04_Opis_wymagan_Elektronik.pdf 510 KB
Technik elektronik
Opis wymagań pracy w zawodzie - Technik elektronik (311408)
Pobierz 05_Opis_wymagan_Technik_elektronik.pdf 591 KB
Technik energetyk
Opis wymagań pracy w zawodzie - Technik energetyk (311307)
Pobierz 06_Opis_wymagan_Technik_energetyk.pdf 1.71 MB
Technik informatyk
Opis wymagań pracy w zawodzie - Technik informatyk (351203)
Pobierz 07_Opis_wymagan_Technik_informatyk.pdf 648 KB
Technik teleinformatyk
Opis wymagań pracy w zawodzie - Technik teleinformatyk (351103)
Pobierz 08_Opis_wymagan_Technik_teleinformatyk.pdf 749 KB
Technik usług fryzjerskich
Opis wymagań pracy w zawodzie - Technik usług fryzjerskich (514105)
Pobierz 09_Opis_wymagan_Technik_uslug_fryz.pdf 870 KB
Fryzjer
Opis wymagań pracy w zawodzie - Fryzjer (514101)
Pobierz 10_Opis_wymagan_Fryzjer.pdf 569 KB
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży