Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

O szkołach

"Tylko ludzie wykształceni są wolni" Epiktet

Czeka Cię wybór szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej. Co możesz zrobić aby Twoja decyzja była trafna? Zastanów się nad tym co wiesz o szkołach? Czy znasz ofertę szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych w Twoim mieście i regionie? Jakie bierzesz pod uwagę? Jakie były progi punktowe w tych szkołach w zeszłym roku? Jakiego języka obcego chcesz uczyć się od podstaw, a jaki chciałbyś kontynuować?…

Te i inne pytania powinieneś sobie zadać. Pamiętaj! Podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej wiąże się w Twoim przypadku z wyborem trzech szkół oraz dowolnej liczby oddziałów (klas) w tych szkołach. Ważne jest ich odpowiednie ustawienie we Wniosku o przyjęcie do szkoły – szczegóły znajdziesz w zakładce „Rekrutacja”.


SYSTEM SZKOLNICTWA 2019 - prezentacja dla oddziałów gimnazjalnych
Pobierz Prezentacja SYSTEM SZKOLNICTWA(4).ppt 10.21 MB

 


SYSTEM SZKOLNICTWA 2019 - prezentacja dla szkół podstawowych
Pobierz Prezentacja_SYSTEM_SZKOLNICTWA_2019_podstawowka.pptx 3.38 MB

Uczniu VII & VIII klasy szkoły podstawowej, czy wiesz, że..

 • Od września 2017 wszystkie szkoły podstawowe zostaną objęte nową podstawą programową. Więcej informacji na temat wdrażania nowej podstawy programowej znajdziesz w Rozporządzeniu MEN z dnia 14.02.2017, które dostępne jest tutaj.
 • Od klasy VII masz możliwość wyboru klasy dwujęzycznej. Kryterium przyjęcia do takiego oddziału jest przystąpienie do testu predyspozycji językowych.
 • W oddziałach dwujęzycznych nauczanie wybranych przedmiotów prowadzone jest w dwóch językach. W klasie dwujęzycznej Twój plan zajęć będzie uzupełniony o dodatkowe godziny lekcyjne (od 3 do 8 godzin tygodniowo), gdzie będziesz miał okazję poszerzać swoje umiejętności lingwistyczne.
 • Szczegółowe warunki rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych znajdziesz na stronie internetowej Twojej szkoły lub bezpośrednio u nauczyciela języka obcego.
 • W VIII klasie czeka Cię obligatoryjny egzamin ósmoklasisty, sprawdzający wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
 • Wyniki z egzaminu będą jednym z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 • Zasady przeprowadzenia egzaminu, a także szczegóły dotyczące zwalniania uczniów z obowiązków przystępowania do egzaminu są analogiczne do zasad dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego (zasady dostępne są na stronie OKE).
 • Uwaga! Jeśli jesteś uczniem klasy II lub III wygaszanego gimnazjum- przystępujesz do egzaminu gimnazjalnego.
 • Co po szkole podstawowej? Kończąc szkołę podstawową możesz wybrać liceum, technikum, lub szkołę branżową. Dodatkowo dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych istnieje możliwość wyboru klasy wstępnej.

Kończąc naukę w szkole podstawowej musisz dokonać wyboru szkoły ponadpodstawowej. Wybierać możesz spośród trzech typów szkół: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej.

 

Liceum ogólnokształcące jest dobrym miejscem dla Ciebie, jeżeli nie masz jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu lub zamierzasz kontynuować naukę na studiach wyższych.

 1. Nauka w liceum trwa 4 lata. Wybierając szkołę musisz zastanowić się jakich przedmiotów szkolnych chcesz się uczyć w większej liczbie godzin, ponieważ oddziały tworzone są w oparciu o przedmioty rozszerzone przygotowujące ucznia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
 2. Nauka w czteroletnim liceum ogólnokształcącym pozwoli Ci uzyskać wykształcenie ogólne na poziomie średnim.
 3. Po ukończeniu nauki w liceum (z maturą lub bez) możesz dalej kształcić się w szkole policealnej, lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dzięki którym uzyskasz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.
 4. Mając zdany egzamin maturalny możesz podjąć naukę na studiach wyższych na terenie całego kraju i za granicą.

 

Technikum jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeżeli wiesz co Cię interesuje i wybrałeś już zawód w jakim chciałbyś pracować.

 1. Nauka w technikum trwa 5 lat. Równolegle uczysz się przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących Cię do egzaminu maturalnego i przedmiotów zawodowych na poziomie teorii i praktyki.
 2. W zawodach, których kształcenie prowadzone jest na poziomie technikum, wyodrębnione są maksymalnie dwie kwalifikacje (K1 i K2). Pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia.
 1. Na koniec nauki w technikum możesz przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ).
 1. Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania tego samego lub innego zawodu.
 1. Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) daje Ci uprawnienia do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie.
 1. Po ukończeniu technikum możesz podjąć również naukę w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Szkoła branżowa jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeśli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową.

 1. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. Ucząc się w szkole branżowej zdobędziesz ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową.
 2. W zawodach, których kształcenie prowadzone jest na poziomie szkoły branżowej I stopnia, wyodrębniona jest jedna kwalifikacja (K1) stanowiąca podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia.
 3. Naukę zawodu w praktyce możesz odbywać na warsztatach szkolnych, w Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia i Wychowania OHP oraz w zakładach pracy.
 4. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) na poziomie praktycznym będziesz mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.
 5. Możesz również kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i zdobyć wykształcenie średnie; jeśli przystąpisz do egzaminu maturalnego i otrzymasz świadectwo dojrzałości, będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych.
 6. Będziesz mógł również wybrać kontynuację nauki w szkole branżowej II stopnia (pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021).
 7. W szkole branżowej II stopnia kształcenie będzie prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w szkole I stopnia. Realizowana będzie jedynie druga kwalifikacja cząstkowa (K2) wyodrębniona w danym zawodzie na poziomie technika.
 8. Nauka w tej szkole będzie trwać 2 lata, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) będziesz mógł uzyskać dyplom w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 9. Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania tego samego lub innego zawodu.

Prezentowana przez nas mapa ma na celu pomoc osobom poszukującym liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia lub szkoły ponadgimnazjalnej dla osób niepełnosprawnych w odnalezieniu ich lokalizacji na mapie.

Aby uzyskać dostęp do mapy, proszę kliknąć na powyższy obrazek. Po kliknięciu otworzy się osobna karta z mapą szkół.

W celu powiększenia mapy należy nacisnąć „+”, aby pomniejszyć – „–” (ikony te znajdują się w prawym dolnym rogu).

Poszczególne typy szkół oznaczone zostały kolorami:

żółty – licea ogólnokształcące,

niebieski – technika,

czerwony – szkoły branżowe I stopnia,

zielony – szkoły ponadgimnazjalne dla osób niepełnosprawnych.

Na mapie automatycznie wyświetlają się wszystkie typy szkół. Widok ten można jednak modyfikować.

Po lewej stronie znajduje się pasek umożliwiający prostą nawigację po mapie. W celu ukrycia lub pokazania na mapie jednego z typów szkół należy odpowiednio nacisnąć okienko z symbolem „√” lub „□” przy nazwie typu szkoły.

Przy każdej z pinezek widnieje skrótowa nazwa szkoły. Pełna nazwa (oraz adres i strona internetowa w przypadku większości z nich) wyświetlają się w białym dymku po kliknięciu na pinezkę lub nazwę na pasku nawigacji.

Mapa

Szkoły ponadgimnazjalne dla osób niepełnosprawnych
Pobierz SZKO£Y-PONADGIMNAZJALNE-dla-osób-niepe³nosprawnych_1.pdf 608 KB
Lista szkół spoza naboru elektronicznego
Pobierz Lista szkol spoza naboru.pdf 94 KB

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/19 liceum ogólnokształcące dla dorosłych będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach.
Od 1 września 2019 r. trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
W tym roku odbędzie się też rekrutacja do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

W latach szkolnych 2019/2020 i 2022/2023, aż do ukończenia cyklu kształcenia, prowadzone będą klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Ostatnim rokiem szkolnym, w którym kształcenie ukończą absolwenci dotychczasowego liceum dla dorosłych będzie rok szkolny 2022/2023.

Od 1 września 2020 r. nie będzie klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a w latach następnych kolejnych klas. Rekrutacji do tego typu szkoły nie będzie zatem na rok szkolny 2020/2021. Trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych będzie mogło zostać przekształcone w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Słuchacze semestrów pierwszego i drugiego w klasach I-III, którzy nie otrzymali promocji na następny semestr będą mogli kontynuować naukę na odpowiednich semestrach klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego. W przypadku powtarzania semestrów nauki – zachowana zostanie ciągłość kształcenia.

 

źródło:

https://reformaedukacji.men.gov.pl/tag/szkoly-dla-doroslych

LICEA-DLA-DOROSŁYCH-1
Pobierz LICEA-DLA-DOROS£YCH-1.pdf 475 KB

Prezydent RP Andrzej Duda, dnia 9 stycznia 2017 roku, podpisał ustawę Prawo oświatowe.

Skutkuje to m.in. rozpoczęciem procesu wygaszania gimnazjów i wprowadzeniem 8 letniej szkoły podstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło specjalny serwis internetowy poświęcony tej ustawie.

Zawiera on szereg informacji i odpowiedzi na pytania nurtujące uczniów, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, a także samorządowców.

Zachęcamy do zapoznania się z publikowanymi tam informacjami.

 

https://reformaedukacji.men.gov.pl/

Zestawienie średnich wyników egzaminu maturalnego w poznańskich liceach ogólnokształcących i technikach

Wyniki matury - rok 2017
Pobierz Wyniki_matur_2017.pdf 1.7 MB
Wyniki matury - rok 2016
Pobierz Wyniki-matury-2016.pdf 1.69 MB

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2019 przygotowany przez portal Perspektywy.pl powstał w oparciu o następujące kryteria:

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019:

 • sukcesy w olimpiadach 30%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 25%
 • matura – przedmioty dodatkowe 45%

 

Ranking Techników 2019:
 • sukcesy w olimpiadach 20%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 20%
 • matura – przedmioty dodatkowe 30%
 • wyniki egzaminów zawodowych 30%

 

Ranking prezentuje 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników w Polsce (wyłonionych na podstawie kryteriów opisanych powyżej), a także 200 liceów i 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2018 r. Ponadto opracowano listę 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2017/2018.

 

Zestawienia obejmują również rankingi wojewódzkie.

Najlepszym liceum w województwie wielkopolskim zostało II LO im. gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej. Na pierwszym miejscu wśród wielkopolskich techników znalazło się po raz kolejny Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji w Poznaniu.

 

Rankingi - woj. wielkopolskie:

 

Rankingi Ogólnopolskie:

Klasy terapeutyczne dla absolwentów III klasy gimnazjum oraz VIII klasy szkoły podstawowej
Pobierz klasy_terapeutyczne_2018.pdf 629 KB
Uczniowie zainteresowani kontynuacją nauki w liceum ogólnokształcącym, technikum lub szkole branżowej w Bolechowie, Kórniku, Mosinie, Murowanej Goślinie, Puszczykowie, Rokietnicy albo Swarzędzu informacje o tych szkołach mogą uzyskać bezpośrednio na stronach internetowych szkół lub w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, które jest instytucją prowadzącą szkoły powiatowe.

Więcej:

https://www.bip.powiat.poznan.pl/168,szkoly-i-specjalne-osrodki-szkolno-wychowawcze

http://powiat.poznan.pl/powiat/edukacja/

http://powiat.poznan.pl/nasza-oferta-edukacyjna/

https://www.bip.powiat.poznan.pl/374,wydzial-edukacji
Pamiętaj, aby trafnie wybrać szkołę należy zastanowić się nie tylko nad ofertą klas czy zawodów które możesz wybrać, ale też nad możliwościami, jakie będziesz mieć w związku z ukończeniem danego typu szkoły.
Który typ szkoły będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni: liceum ogólnokształcące, technikum, czy szkoła branżowa?

Jakie typy szkół możesz wybrać jako absolwent:
a) gimnazjum
b) 8-letniej szkoły podstawowej?

Ad a: 3-letnia szkoła branżowa I stopnia, 3-letnie LO, 4-letnie technikum Ad b: 3-letnia szkoła branżowa I stopnia, 4-letnie LO, 5-letnie technikum

Jakie są różnice pomiędzy tymi typami szkół

 • Zawód zdobędziesz w szkole branżowej i technikum.
 • Maturę możesz zdać w LO, technikum i szkole branżowej II stopnia.Uczniowie LO są zobowiązani realizować na poziomie rozszerzonym od dwóch do czterech przedmiotów, natomiast uczniowie technikum – dwa przedmioty.
 • W szkole branżowej I stopnia jest zdecydowanie więcej godzin praktyk zawodowych niż w technikum.
 • W szkole branżowej I stopnia realizowana jest nauka jednego języka obcego, w LO i technikum – dwóch.
 • W szkole branżowej I stopnia nie jest realizowana nauka przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
 • Absolwent szkoły branżowej I stopnia nie może kontynuować nauki w szkołach policealnych (od kandydatów do tych szkół wymagane jest wykształcenie średnie).

Co to jest szkoła branżowa II stopnia?

Jest to szkoła, w której naukę będą mogli kontynuować absolwenci szkoły branżowej I stopnia. Będzie funkcjonować w zawodach, które umożliwiają kontynuację kształcenia na poziomie technika. Uczniowie zdobędą kolejną (drugą) kwalifikację zawodową i jeżeli zdadzą egzamin z zakresu tej kwalifikacji, uzyskają tytuł zawodowy technika. Po ukończeniu tej szkoły uczniowie będą mogli zdobyć kolejny zawód w szkole policealnej lub kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Jeżeli zdadzą maturę, będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

W jaki sposób może kontynuować edukację absolwent szkoły branżowej I stopnia, który nie chce iść do szkoły branżowej II stopnia?

Może kontynuować naukę w 3-letnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (naukę rozpocznie od II klasy) lub zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W jaki sposób będziesz mógł zmienić zawód, jeżeli okaże się, że ten który zdobyłeś w szkole branżowej lub technikum nie odpowiada Tobie z jakichś względów?

 • Będziesz mógł zdobyć kolejne, zupełnie nowe kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 • Absolwenci techników i szkół branżowych II stopnia będą mogli zdobyć nowy zawód podejmując naukę w szkole policealnej.
 • Absolwenci szkoły branżowej I stopnia, jeżeli będą chcieli uczyć się w szkole policealnej, będą musieli najpierw ukończyć LO dla dorosłych.
 • Absolwenci techników i szkół branżowych II stopnia, o ile zdadzą maturę, będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.
 • Kierunek studiów nie musi być związany z zawodem, który już zdobyli.

Jakie wykształcenie uzyskasz wybierając poszczególne typy szkoły?

 • szkoła branżowa I stopnia – wykształcenie zasadnicze branżowe
 • szkoła branżowa II stopnia – wykształcenie średnie branżowe + dyplom technika
 • technikum – wykształcenie średnie + dyplom technika
 • LO – wykształcenie średnie

Czy matura jest egzaminem obowiązkowym?

Nie. Jednak jest niezbędna, jeżeli chcesz iść na studia.

Czy matura jest potrzebna, aby dostać się do szkoły policealnej?

Nie

Czy matura jest potrzebna, aby zostać słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

Nie

Jakie znaczenie dla Twoich dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych mają przedmioty, które będziesz zdawał na maturze?

Osoby, które chcą studiować za darmo (na uczelniach państwowych), muszą wziąć udział w rekrutacji na studia. W zależności od kierunku studiów podczas rekrutacji brane są pod uwagę inne przedmioty zdawane na maturze. Jeżeli już teraz masz pomysł, co chcesz studiować, sprawdź koniecznie listę przedmiotów punktowanych podczas rekrutacji na interesujący Ciebie kierunek studiów – przedmioty rozszerzone są jednym z dobrych kryteriów wyboru klasy w LO.

Czy jeżeli wybierzesz w LO klasę z rozszerzoną biologią i chemią, to czy musisz zdawać te przedmioty na maturze?

Nie. Przedmiotami obowiązkowymi na części pisemnej są: język polski, matematyka i język obcy nowożytny, natomiast na części ustnej musisz uwzględnić język polski i język obcy nowożytny. Dodatkowo każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, jednocześnie ma prawo przystąpić do egzaminu łącznie z sześciu przedmiotów dodatkowych. Przedmioty dodatkowe uczeń wybiera sam – nie musi to być spójne z tym, jaki przedmiot realizował na poziomie rozszerzonym.

Który typ szkoły najlepiej przygotuje Ciebie do matury?

LO – w szkole tego typu program obejmuje tylko i wyłącznie przedmioty ogólnokształcące, nie musisz poświęcać czasu na praktyki i naukę przedmiotów zawodowych, zazwyczaj realizujesz więcej przedmiotów na poziomie rozszerzonym (w porównaniu z technikum).

W której szkole nie będziesz mógł przystąpić do matury?

W szkole branżowej I stopnia.

Kiedy licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe przygotowują ofertę na kolejny rok szkolny?

Zazwyczaj oferta przygotowywana jest na odbywające się w marcu Targi Edukacyjne. W ofercie znajdziesz informacje odnośnie proponowanych w danym roku szkolnym klas, zawodów, przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych. Często oferta zawiera informacje odnośnie innych propozycji dla uczniów klasy lub szkoły.

Gdzie (w Internecie) znajdziesz Informator zawierający ofertę szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na nadchodzący rok szkolny?

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży