Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

O szkołach

Tylko ludzie wykształceni są wolni” Epiktet

Czeka Cię wybór szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej. Co możesz zrobić aby Twoja decyzja była trafna? Zastanów się nad tym co wiesz o szkołach? Czy znasz ofertę szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych w Twoim mieście i regionie? Jakie bierzesz pod uwagę? Jakie były progi punktowe w tych szkołach w zeszłym roku? Jakiego języka obcego chcesz uczyć się od podstaw, a jaki chciałbyś kontynuować?…

Te i inne pytania powinieneś sobie zadać. Pamiętaj! Podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej wiąże się w Twoim przypadku z wyborem trzech szkół oraz dowolnej liczby oddziałów (klas) w tych szkołach. Ważne jest ich odpowiednie ustawienie w podaniu – szczegóły znajdziesz w zakładce „Rekrutacja”.

Uczniu VII & VIII klasy szkoły podstawowej, czy wiesz, że..

 • Od września 2017 wszystkie szkoły podstawowe zostaną objęte nową podstawą programową. Więcej informacji na temat wdrażania nowej podstawy programowej znajdziesz w Rozporządzeniu MEN z dnia 14.02.2017, które dostępne jest tutaj.
 • Od klasy VII masz możliwość wyboru klasy dwujęzycznej. Kryterium przyjęcia do takiego oddziału jest przystąpienie dotestu predyspozycji językowych.
 • W oddziałach dwujęzycznychnauczanie wybranych przedmiotów prowadzone jest w dwóch językach. W klasie dwujęzycznej Twój plan zajęć będzie uzupełniony ododatkowe godziny lekcyjne (od 3 do 8 godzin tygodniowo), gdzie będziesz miał okazję poszerzać swoje umiejętności lingwistyczne.
 • Szczegółowe warunki rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych znajdziesz na stronie internetowej Twojej szkoły lub bezpośrednio u nauczyciela języka obcego.
 • W VIII klasie czeka Cię obligatoryjny egzamin ósmoklasisty, sprawdzający wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
 • Wyniki z egzaminu będą jednym z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 • Zasady przeprowadzenia egzaminu, a także szczegóły dotyczące zwalniania uczniów z obowiązków przystępowania do egzaminu są analogiczne do zasad dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego (zasady dostępne są na stronie OKEoraztutaj).
  Uwaga! Jeśli jesteś uczniem klasy II lub III wygaszanego gimnazjum- przystępujesz do egzaminu gimnazjalnego.
 • Co po szkole podstawowej? Kończąc szkołę podstawową możesz wybraćliceum, technikum, lub szkołę branżową. Dodatkowo dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych istnieje możliwość wyboru klasy wstępnej.

Kończąc naukę w szkole podstawowej musisz dokonać wyboru szkoły ponadpodstawowej. Wybierać możesz spośród trzech typów szkół: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej.

 

Liceum ogólnokształcące jest dobrym miejscem dla Ciebie, jeżeli nie masz jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu lub zamierzasz kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

 1. Nauka w liceum trwa 4 lata. Wybierając szkołę musisz zastanowić się jakich przedmiotów szkolnych chcesz się uczyć w większej liczbie godzin, ponieważ oddziały tworzone są w oparciu o przedmioty rozszerzone przygotowujące ucznia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
 2. Nauka w czteroletnim liceum ogólnokształcącym pozwoli Ci uzyskać wykształcenie ogólne na poziomie średnim.
 3. Po ukończeniu nauki w liceum (z maturą lub bez) możesz dalej kształcić się w szkole policealnej, lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dzięki którym uzyskasz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.
 4. Mając zdany egzamin maturalny możesz podjąć naukę na studiach wyższych na terenie całego kraju i za granicą.

 

Technikum jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeżeli wiesz co Cię interesuje i wybrałeś już zawód w jakim chciałbyś pracować.

 

 1. Nauka w technikum trwa 5 lat. Równolegle uczysz się przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących Cię do egzaminu maturalnego
  i przedmiotów zawodowych na poziomie teorii i praktyki.
 2. W zawodach, których kształcenie prowadzone jest na poziomie technikum, wyodrębnione są maksymalnie dwie kwalifikacje (K1 i K2). Pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia.
 1. Na koniec nauki w technikum możesz przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ).
 1. Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości
  i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania tego samego lub innego zawodu.
 1. Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) daje
  Ci uprawnienia do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie.
 1. Po ukończeniu technikum możesz podjąć również naukę w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Szkoła branżowa jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeśli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową.

 1. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. Ucząc się w szkole branżowej zdobędziesz ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową.
 2. W zawodach, których kształcenie prowadzone jest na poziomie szkoły branżowej I stopnia, wyodrębniona jest jedna kwalifikacja (K1) stanowiąca podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych kwalifikacji w zawodzie
  w ramach tego samego obszaru kształcenia.
 3. Naukę zawodu w praktyce możesz odbywać na warsztatach szkolnych,
  w Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia i Wychowania OHP oraz w zakładach pracy.
 4. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) na poziomie praktycznym będziesz mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.
 5. Możesz również kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i zdobyć wykształcenie średnie; jeśli przystąpisz do egzaminu maturalnego
  i otrzymasz świadectwo dojrzałości, będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych.
 6. Będziesz mógł również wybrać kontynuację nauki w szkole branżowej II stopnia (pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona narok szkolny 2020/2021).
 7. W szkole branżowej II stopnia kształcenie będzie prowadzone wyłącznie
  w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w szkole I stopnia. Realizowana będzie jedynie druga kwalifikacja cząstkowa (K2) wyodrębniona w danym zawodzie na poziomie technika.
 8. Nauka w tej szkole będzie trwać 2 lata, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) będziesz mógł uzyskać dyplom wzawodzie nauczanym napoziomie technika.
 9. Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości
  i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania tego samego lub innego zawodu.

Prezentowana przez nas mapa ma na celu pomoc osobom poszukującym liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły ponadgimnazjalne dla osób niepełnosprawnych w odnalezieniu ich lokalizacji na mapie.

Aby uzyskać dostęp do mapy, proszę kliknąć na powyższy obrazek. Po kliknięciu w otworzy się osobna karta z mapą szkół.

W celu powiększenia mapy należy nacisnąć „+”, aby pomniejszyć – „–” (ikony te znajdują się w prawym dolnym rogu).

Poszczególne typy szkół oznaczone zostały kolorami:

żółty – licea ogólnokształcące,

niebieski – technika,

czerwony – zasadnicze szkoły zawodowe,

zielony – szkoły ponadgimnazjalne dla osób niepełnosprawnych.

Na mapie automatycznie wyświetlają się wszystkie typy szkół. Widok ten można jednak modyfikować.

Po lewej stronie znajduje się pasek umożliwiający prostą nawigację po mapie. W celu ukrycia lub pokazania na mapie jednego z typów szkół należy odpowiednio nacisnąć okienko z symbolem „√” lub „□” przy nazwie typu szkoły.

Przy każdej z pinezek widnieje skrótowa nazwa szkoły. Pełna nazwa (oraz adres i strona internetowa w przypadku większości z nich) wyświetlają się w białym dymku po kliknięciu na pinezkę lub nazwę na pasku nawigacji.


https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FEmK6fwRDaPYnGz7w8thoORtAPU&ll=52.41105270040535%2C16.94465100000002&z=11

SZKOŁY-PONADGIMNAZJALNE-dla-osób-niepełnosprawnych
SZKOŁY-PONADGIMNAZJALNE-dla-osób-niepełnosprawnych.pdf Ø
PRZEWODNIK-PO-SZKOŁACH-PONADGIMNAZJALNYCH-2017
PRZEWODNIK-PO-SZKOŁACH-PONADGIMNAZJALNYCH-2017.pdf Ø

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/19 liceum ogólnokształcące dla dorosłych będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach.
Od 1 września 2019 r. trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
W tym roku odbędzie się też rekrutacja do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

W latach szkolnych 2019/2020 i 2022/2023, aż do ukończenia cyklu kształcenia, prowadzone będą klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Ostatnim rokiem szkolnym, w którym kształcenie ukończą absolwenci dotychczasowego liceum dla dorosłych będzie rok szkolny 2022/2023.

Od 1 września 2020 r. nie będzie klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a w latach następnych kolejnych klas. Rekrutacji do tego typu szkoły nie będzie zatem na rok szkolny 2020/2021. Trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych będzie mogło zostać przekształcone w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Słuchacze semestrów pierwszego i drugiego w klasach I-III, którzy nie otrzymali promocji na następny semestr będą mogli kontynuować naukę na odpowiednich semestrach klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego. W przypadku powtarzania semestrów nauki – zachowana zostanie ciągłość kształcenia.

 

źródło:

https://reformaedukacji.men.gov.pl/tag/szkoly-dla-doroslych

LICEA-DLA-DOROSŁYCH-1
LICEA-DLA-DOROSŁYCH-1.pdf Ø

Prezydent RP Andrzej Duda, dnia 9 stycznia 2017 roku, podpisał ustawę Prawo oświatowe.

Skutkuje to m.in. rozpoczęciem procesu wygaszania gimnazjów i wprowadzeniem 8 letniej szkoły podstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło specjalny serwis internetowy poświęcony tej ustawie.

Zawiera on szereg informacji i odpowiedzi na pytania nurtujące uczniów, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, a także samorządowców.

Zachęcamy do zapoznania się z publikowanymi tam informacjami.

 

https://reformaedukacji.men.gov.pl/

PRZYKAADOWE-PYTANIA_O-SZKOŁACH-1
PRZYKAADOWE-PYTANIA_O-SZKOŁACH-1.pdf Ø
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży