Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Podstawowe dokumenty

W tym miejscu znajdą Państwo informacje i odniesienia do kluczowych dokumentów
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi do Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – dokumentu, który powinna posiadać każda szkoła od 2001 roku.

Zakładka zawiera również dwa dokumenty, opracowane przez zespół pracowników
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży: „Poznański Ramowy Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego” oraz dokument stanowiący jego kontynuację „Standardy doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych miasta Poznania”.


Naszym celem przy ich tworzeniu było m.in. przygotowanie materiału dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, który z jednej strony stanowiłby „punkt wyjścia”, zbiór inspiracji do wszelkich działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, z drugiej strony służyłby uporządkowaniu pojęć i procedur oraz określeniu, które działania w tym obszarze są w każdej szkole niezbędne.

Ramowy program wewnatrzszkolnego systemy doradztwa zawodowego
Pobierz Ramowy program wewnatrzszkolnego systemy doradztwa zawodowego.pdf 415 KB
Poznański Ramowy Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Szkół Podstawowych
Pobierz PRWSDZDSP_m-compressed.pdf 1.59 MB

 • dokument, który powinna posiadać każda szkoła od 2001 r (Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół)
 • określa działania podejmowane w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia

SKŁADOWE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO:

 

 • ROLE I ZADANIA jego realizatorów (w ramach planu pracy na dany rok szkolny)
 • CZAS i MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ (w harmonogramie działań na dany rok szkolny)
 • METODY i NARZĘDZIA PRACY (adekwatnie do zaplanowanych tematów zajęć)
 • Oczekiwane EFEKTY (m.in. oczekiwane zmiany w wiedzy, umiejętnościach, postawach uczniów)
 • Sposoby EWALUACJI (np. rozmowy indywidualne, ankiety)
 • SPIS INSTYTUCJI DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI WSDZ

 

 

Bardzo ważne jest wcześniejsze dokonanie DIAGNOZY POTRZEB

przede wszystkim głównego beneficjenta

WSDZ→ UCZNIA,

 

ale też:

BENEFICJENCI WSDZ

UCZNIOWIE NAUCZYCIELE RODZICE

 

 

Pomocą we wprowadzaniu ewentualnych modyfikacji do posiadanego przez Państwa w szkole Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego może być m.in.

POZNAŃSKI RAMOWY PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
– dokument opracowany przez pracowników Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniuw 2011 r – dot. kluczowych zagadnień w tym zakresie oraz zawierający propozycje różnych działań, które należy dostosować do potrzeb i wewnętrznej kultury organizacyjnej szkoły.

 

Dokument ten (tak jak jego kontynuacja: „STANDARDY DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH GIMNAZJALNYCH MIASTA POZNANIA”, opracowany przez pracowników Centrum Doradztwa Zawodowego
dla Młodzieży w 2013 r) jest dostępny w zakładce: PODSTAWOWE DOKUMENTY.

Standardy Doradztwa Zawodowego dla szkół gimnazjalnych
Pobierz Standardy Doradztwa Zawodowego dla szkol gimnazjalnych.pdf 1.71 MB

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (kzsz) a klasyfikacja zawodów i specjalności (kzis).

Aktualne zmiany: ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Obie Klasyfikacje to jedne z głównych dokumentów, a zarazem narzędzi pracy doradcy zawodowego.

Doradcy zawodowemu pracującemu w szkole czy w resorcie oświaty szczególnie przydatna jest KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (KZSZ).

Zawiera ona m.in.:

 • wykaz wszystkich zawodów nauczanych w systemie oświaty,

 • obszary kształcenia, do których przyporządkowane są te zawody:

A – administracyjno-usługowy

B – budowlany

E – elektryczno-elektroniczny

M – mechaniczny i górniczo-hutniczy

R – rolniczo-leśny z ochroną środowiska

T – turystyczno-gastronomiczny

Z – medyczno-społeczny

S – artystyczny,

 

 • informację o typach szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w ramach danego zawodu (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła policealna; w tym informacje o KKZ – Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, jeśli kształcenie w ramach kwalifikacji wyróżnionych w danym zawodzie może być prowadzone w formie KKZ),

 • nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w każdym zawodzie (oprócz zawodów szkolnictwa artystycznego,
  w których nie zostały wyodrębnione kwalifikacje); kwalifikacje oznaczone są symbolami K1, K2, K3.

Zawody ujęte w KZSZ to zawody jednokwalifikacyjne (głównie zasadnicza szkoła zawodowa), dwukwalifikacyjne
i trójkwalifikacyjne (głównie technikum, szkoła policealna). Pierwszą kwalifikacją w zawodach nauczanych
w technikum jest zwykle kwalifikacja przyporządkowana zawodowi nauczanemu w zasadniczej szkole zawodowej (patrz również: ALTERNATYWNE FORMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM, zakładka: DLA GIMNAZJALISTÓW).

KZSZ to nie tylko dokument dla doradcy. Podczas spotkania z uczniem doradca zawodowy może „pokazać” uczniowi dany zawód nie tylko w kontekście opisu z informatora, ale też w zakresie wyodrębnionych
w nim kwalifikacji. Może to stanowić punkt wyjścia do przyjrzenia się planowi nauczania w ramach tego zawodu (szkolne plany nauczania w ramach zawodów ujętych w KZSZ dostępne są na stronie: new.koweziu.edu.pl/spn).

Obie Klasyfikacje zostały omówione poniżej.

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (KZSZ)
A KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI (KZIS).

Obie Klasyfikacje to jedne z głównych dokumentów, a zarazem narzędzi pracy doradcy zawodowego.

Doradcy zawodowemu pracującemu w szkole czy w resorcie oświaty szczególnie przydatna jest KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (KZSZ).

Zawiera ona m.in.:

 • wykaz wszystkich zawodów nauczanych w systemie oświaty,

 • obszary kształcenia, do których przyporządkowane są te zawody:

A – administracyjno-usługowy

B – budowlany

E – elektryczno-elektroniczny

M – mechaniczny i górniczo-hutniczy

R – rolniczo-leśny z ochroną środowiska

T – turystyczno-gastronomiczny

Z – medyczno-społeczny

S – artystyczny,

 

 • informację o typach szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w ramach danego zawodu (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła policealna; w tym informacje o KKZ – Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, jeśli kształcenie w ramach kwalifikacji wyróżnionych w danym zawodzie może być prowadzone w formie KKZ),

 • nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w każdym zawodzie (oprócz zawodów szkolnictwa artystycznego, w których nie zostały wyodrębnione kwalifikacje); kwalifikacje oznaczone są symbolami K1, K2, K3.

Zawody ujęte w KZSZ to zawody jednokwalifikacyjne (głównie zasadnicza szkoła zawodowa), dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne (głównie technikum, szkoła policealna). Pierwszą kwalifikacją w zawodach nauczanych w technikum jest zwykle kwalifikacja przyporządkowana zawodowi nauczanemu w zasadniczej szkole zawodowej (patrz również: ALTERNATYWNE FORMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM, zakładka: DLA GIMNAZJALISTÓW).

KZSZ to nie tylko dokument dla doradcy. Podczas spotkania z uczniem doradca zawodowy może „pokazać” uczniowi dany zawód nie tylko w kontekście opisu z informatora, ale też w zakresie wyodrębnionych w nim kwalifikacji. Może to stanowić punkt wyjścia do przyjrzenia się planowi nauczania w ramach tego zawodu (szkolne plany nauczania w ramach zawodów ujętych w KZSZ dostępne są na stronie: new.koweziu.edu.pl/spn).

Obie Klasyfikacje zostały omówione poniżej.

Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZIS)
Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZIS).pdf Ø
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ)
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ).pdf Ø
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży