Inne możliwości edukacyjne


Nauka w liceach dla dorosłych jest skierowana do osób pełnoletnich, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Programy nauczania są bardzo podobne do tych, które pojawiają się w klasycznych szkołach średnich. Nauka w liceach dla dorosłych może odbywać się w trybie stacjonarnym (lekcje odbywają się wieczorami, najczęściej 3 razy w tygodniu, choć nie jest to regułą), bądź w trybie zaocznym (lekcje wyłącznie w soboty i niedziele).

Szkoła pozwala na zdobycie wykształcenia średniego, przygotowuje do egzaminu maturalnego, co później umożliwia podjęcie nauki w szkole wyższej lub w szkole policealnej. Nauka w liceum dla dorosłych trwa 3 lata (po gimnazjum), 4 lata (po ośmioletniej podstawówce), 2 lata (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej I stopnia).

O przyjęciu do liceum zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń – nie prowadzi się żadnych dodatkowych egzaminów wstępnych, czy rozmów kwalifikacyjnych.

W Poznaniu znajduje się kilkanaście liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Szkoły publiczne zazwyczaj są bezpłatne, prywatne natomiast mogą pobierać opłaty w formie czesnego. Poniżej przedstawiony jest aktualny (2019) wykaz liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Żeby upewnić się, czy dana szkoła prowadzi nabór, zadzwoń do niej, bądź wejdź na jej stronę i sprawdź ofertę.
 • ukończone gimnazjum bądź ośmioletnia szkoła podstawowa,
 • tryb stacjonarny lub zaoczny,
 • możliwość zdania egzaminu maturalnego,
 • bezpłatna nauka w szkołach publicznych.
LO dla dorosłych 2019
Pobierz lo dla dorosłych 2019.pdf 487 KB
Nauka w szkołach policealnych jest skierowana do osób pełnoletnich, posiadających wykształcenie średnie, posiadanie matury nie jest wymagane. Czas trwania nauki zależny jest od zawodu, w którym chcemy się kształcić, bądź kwalifikacji, którą chcemy zdobyć. Nauka może więc trwać od roku do dwóch i pół roku. Szkoły policealne proponują dwa systemy kształcenia: zaoczny (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele) i stacjonarny (zajęcia odbywają się w dni powszednie w tygodniu). Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, październiku bądź w lutym, zależy to od terminu naboru danej szkoły.

Nauka w szkołach policealnych publicznych zazwyczaj jest bezpłatna, szkoły niepubliczne mogą pobierać opłaty za kształcenie, wysokość czesnego zależy od szkoły.

O przyjęciu do szkoły policealnej najczęściej decyduje kolejność zgłoszeń – nie prowadzi się żadnych dodatkowych egzaminów wstępnych, czy rozmów kwalifikacyjnych.

Zanim rozpoczniesz naukę w szkole policealnej, sprawdź czy wybrana przez Ciebie placówka, opiera swoją edukację na podstawach programowych opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Daje to pewność, że po przystąpieniu i zdaniu egzaminów z przygotowania zawodowego otrzymasz konkretną kwalifikację czy tytuł technika.

Ofertę szkół policealnych dostępnych w Poznaniu znajdziesz poniżej: (lista szkół policealnych 2019)
Pamiętaj jednak, aby sprawdzić czy szkoła, która Cię interesuje prowadzi nabór i czy jej oferta jest nadal aktualna.
 • 18 lat, wykształcenie średnie (z maturą lub bez),
 • nauka trwa od roku do 2,5 roku,
 • tryb stacjonarny lub zaoczny,
 • możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie (1 i/lub 2),
 • możliwość uzyskania tytułu technika,
 • bezpłatna nauka w szkołach publicznych.
Szkoły policealne 2019
Pobierz szkoły policealne 2019.pdf 421 KB
Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Nauka w KKZ skierowana jest do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat, posiadane wykształcenie nie ma tu znaczenia.

Zajęcia są organizowane w formie zaocznej (sobota, niedziela, co dwa tygodnie) lub stacjonarnej (w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników). Nauka w KKZ zaczyna się zazwyczaj we wrześniu i trwa od dwóch do czterech semestrów. Przedmioty nauczania podczas kursów są stricte związane z daną kwalifikacją. Warunkiem ukończenia kursów jest frekwencja, nie mniejsza niż 80% oraz zdany egzamin zawodowy. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe oraz dyplom technika w danym zawodzie (jeśli posiadają dodatkowo wykształcenie średnie).

Jak można uzyskać kwalifikacje?

Kwalifikacje to zestawy oczekiwanych efektów kształcenia. Zawody dzielą się na:
jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne.

Technik ochrony środowiska składa się z jednej kwalifikacji (zawód jednokwalifikacyjny):
CHM.05.Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

Technik elektryk składa się dwóch kwalifikacji (zawód dwukwalifikacyjny):
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymujesz ‎‎ŚWIADECTWO potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Jeśli uzyskasz świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiadasz ‎odpowiedni poziom wykształcenia (np. wykształcenie średnie) otrzymujesz DYPLOM ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dające tym samym tytuł technika. Przykład technik ekonomista:

Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce administracyjnej
+
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
+
Wykształcenie średnie
=
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Zawód technik ekonomista

Obecnie w kilku poznańskich szkołach prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nabór na wybrane kwalifikacje czasem trwa cały rok ze względu na trudności w zebraniu odpowiedniej liczby osób (min. 20 osób) do uruchomienia grupy. Jeśli jesteś zainteresowany/a nauką w ramach KKZ, najlepiej zadzwoń bezpośrednio do szkoły, która Cię interesuje i dowiedz się o aktualnej sytuacji naboru, ponieważ strony internetowe często nie są na bieżąco aktualizowane i mogą nie posiadać rzetelnych informacji.

Rozporządzenie Ministra Edukacji

Dnia 28 maja 2019r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie MEN dot. podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Nowa podstawa różni się od dotychczasowej (tej z 2017r.) strukturą i zakresem treści, zmienione zostały symbole kwalifikacji oraz branże, do których przyporządkowano zawody. Ponadto uczeń może poznać wymagania jakie będą mu stawiane na egzaminie zawodowym, nauczyciel natomiast ma jasno określone wymagania, które pomogą mu w opracowaniu kryteriów oceniania.

Przepisy rozporządzenia stosowane będą od:
 • roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I-go stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019r. lub z dniem 1 lutego 2020r.; semestrze I szkoły policealnej; klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum;
 • roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

 • 18 lat, wykształcenie nie ma znaczenia,
 • nauka trwa od roku do dwóch lat,
 • tryb stacjonarny lub zaoczny,
 • możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie (1 i/lub 2),
 • możliwość uzyskania tytułu technika,
 • nauka bezpłatna.


Dostępna jest pełna wersja aktualnego rozporządzenia. Rozporządzenie 2019 (dostęp 28.08.2019r.)

Dla porównania podstawa programowa z 2017r (dostęp 28.08.2019r.)

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem