Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;

2) kontrolowania i nadzorowania pracy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;

3) obsługiwania maszyn i urządzeń, stosowanych w procesie produkcji materiałów drzewnych;

4) prowadzenia bieżącej kontroli jakości surowców i produktów;

5) wykonywania przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń.

Kwalifikacja:
 • MG.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
  Uczeń:
  1) określa funkcje, podstawowe parametry oraz rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
  2) posługuje się dokumentacją techniczną;
  3) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywanych prac montażowych;
  4) przygotowuje do montażu elementy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
  5) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń;
  6) wykonuje czynności zgodnie z planem montażu;
  7) wykonuje montaż linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
  8) ustawia podstawowe parametry maszyn, zespołów i mechanizmów;
  9) ocenia jakość wykonanego montażu linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i obowiązujących wymagań;
  10)prowadzi dokumentację wykonanego montażu maszyn i urządzeń.

  2.Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
  Uczeń:
  1) charakteryzuje procesy produkcyjne i eksploatacyjne w przetwórstwie drewna;
  2) posługuje się dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego;
  3) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów drzewnych;
  4) stosuje surowce i materiały zgodnie z dokumentacją technologiczną;
  5) posługuje się specjalistycznym sprzętem kontrolno-pomiarowym;
  6) nadzoruje pracę maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów drzewnych;
  7) ocenia jakość otrzymanych wyrobów;
  8) ocenia funkcjonowanie maszyn i urządzeń na podstawie jakości wytworzonych wyrobów;
  9) prowadzi bieżącą dokumentację procesów produkcji wyrobów drzewnych.

  3.Konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń
  Uczeń:
  1) rozróżnia maszyny i urządzenia do produkcji drzewnej;
  2) charakteryzuje zakres czynności konserwacyjnych;
  3) diagnozuje stan maszyn i urządzeń;
  4) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;
  5) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;
  6) wskazuje rodzaj i zakres napraw;
  7) dobiera i stosuje narzędzia i materiały do prac konserwacyjnych, remontowych oraz napraw;
  8) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;
  9) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyn i urządzeń;
  10) ocenia jakość wykonanych prac;
  11) prowadzi dokumentację wykonanych przeglądów, konserwacji, remontów i napraw
Przykładowe miejsca pracy:
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, w których wykorzystywane są maszyny np. tartakach, fabrykach mebli, stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych, zakładach stolarskich zajmujących się renowacją mebli. Może prowadzić własną działalność gospodarczą
Przykładowe przedmioty szkolne:
Przeciwskazania:
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży