Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Kominiarz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych;
2)wykonywania okresowej kontroli przewodów kominowych;
3)sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączenia urządzeń grzewczych i wentylacyjnych do przewodów kominowych;
4)sporządzania opinii o stanie technicznym przewodów kominowych.
Kwalifikacja:
 • BD.03. Wykonywanie robót kominiarskich

  zobacz opiszwiń opis
  1.Konserwacja przewodów kominowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia konstrukcje kominów;
  2) rozróżnia rodzaje urządzeń grzewczych oraz określa sposoby ich podłączania do przewodów kominowych;
  3) rozróżnia nasady kominowe i urządzenia pomocnicze;
  4) posługuje się dokumentacją obiektów budowlanych oraz normami i instrukcjami dotyczącymi konserwacji przewodów kominowych;
  5) stosuje przepisy prawa dotyczące konserwacji przewodów kominowych;
  6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych;
  7) sporządza przedmiar robót i kalkulację kosztów związanych z konserwacją przewodów kominowych i kominów;
  8) sprawdza stan techniczny przewodów kominowych;
  9) udrażnia i uszczelnia przewody kominowe; 10)czyści przewody kominowe oraz urządzenia grzewcze na paliwo stałe;
  11) sprawdza ciąg w przewodach kominowych;
  12) ocenia jakość robót związanych z konserwacją przewodów kominowych;
  13) sporządza opinie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych;
  14) wykonuje obmiar robót związanych z konserwacją przewodów kominowych i sporządza rozliczenie tych robót.

  2.Kontrolowanie stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją obiektów budowlanych oraz normami i instrukcjami dotyczącymi kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych;
  2) stosuje przepisy prawa dotyczące wykonywania kontroli przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych;
  3) dobiera narzędzia i sprzęt do badania stanu technicznego przewodów kominowych i przewodów grzewczych oraz podłączeńurządzeń grzewczych, urządzeń wentylacyjnych i urządzeń pomocniczych;
  4) sporządza przedmiar robót oraz kalkulację kosztów związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych;
  5) sprawdza drożność przewodów kominowych;
  6) sprawdza szczelność przewodów kominowych;
  7) wykonuje pomiary ciągu w przewodach kominowych;
  8) sprawdza sprawność systemów wentylacyjnych w pomieszczeniach;
  9) ustala przyczyny niedostatecznego ciągu kominowego oraz wadliwego funkcjonowania przewodów kominowych;
  10) ocenia stan przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych pod względem bezpieczeństwa pożarowego;
  11) ocenia stan techniczny urządzeń pomocniczych stosowanych podczas prac kominiarskich;
  12) sprawdza zgodność wykonania przewodów kominowych w nowo wybudowanych obiektach budowlanych z projektem, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
  13) określa możliwość przyłączenia urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych do przewodów kominowych;
  14) prowadzi dokumentację wykonanej kontroli przewodów kominowych i podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych oraz sporządza opinie kominiarskie;
  15) wykonuje inwentaryzację przewodów kominowych;
  16) wykonuje obmiar robót związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych iurządzeń wentylacyjnych oraz sporządza rozliczenie tych robót.
Przykładowe miejsca pracy:
Małe firmy, zatrudniające niewielkie zespoły pracownicze, duże spółdzielnie usługowe. Może być zatrudniony w zakładach usługowych i wykonywać zadania zawodowe zarówno w obiektach przemysłowych, rzemieślniczych, jak i budynkach mieszkalnych jedno-i wielorodzinnych (blokach mieszkalnych). Kominiarz może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.
Przykładowe przedmioty szkolne:
Przeciwskazania:
Zawód kominiarza wymaga dobrego stanu zdrowia, zwłaszcza sprawności palców i rąk, gdyż większość prac wykonywana jest ręcznie. Ważna jest ostrość wzroku, zmysł powonienia, spostrzegawczość, wyobraźnia przestrzenna i rozróżnianie kolorów. Praca bywa bardzo niebezpieczna. Kominiarz jest narażony na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Praca może być wykonywana na wysokich kominach, dlatego wymagana jest zdolność do pracy na wysokości oraz skupienie i przyjęcie określonej pozycji, co może niekiedy obciążać kręgosłup. Zagrożeniem dla zdrowia jest możliwość wdychania pyłów i substancji, będących produktami procesów spalania. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu, rzadziej w pomieszczeniach zamkniętych.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży