Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Wędliniarz

 • Przeprowadza rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt rzeźnych.
 • Magazynuje i przygotowuje mięso do dystrybucji.
 • Produkuje, przygotowuje i magazynuje przetwory mięsne i tłuszczowe.
 • Zajmuje się obróbką termiczną produktów (wędzenie, parzenie, studzenie).
 • Dokonuje oceny produktów w każdej fazie zabiegów technologicznych.
 • Oczyszcza i dezynfekuje urządzenia produkcyjne.
 • Dokonuje konserwacji i napraw urządzeń produkcyjnych.
 • Jego praca bywa monotonna, wymaga dużej wytrzymałości fizycznej.
 • Wskazany jest dobry zmysł smaku, węchu oraz sprawność manualna.
 • Przydatna jest duża odporność na stres.
Kwalifikacja:
 • TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Rozbiór i wykrawanie mięsa
  Uczeń:
  1) przestrzega norm i stosuje instrukcje technologiczne dotyczące rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych,
  2) rozpoznaje elementy struktury układu kostnego i mięśniowego zwierząt rzeźnych,
  3) wyznacza linie podziału tusz i półtusz na części zasadnicze,
  4) planuje kolejność czynności podczas rozbioru mięsa,
  5) obsługuje maszyny, urządzenia i sprzęt podczas rozbioru i wykrawania mięsa,
  6) wykonuje czynności związane z rozbiorem tusz, półtusz i ćwierćtusz na części zasadnicze,
  7) wykonuje obróbkę części zasadniczych uzyskanych z rozbioru mięsa,
  8) planuje kolejność czynności wykrawania mięsa,
  9) wykonuje czynności wykrawania mięsa,
  10) dokonuje klasyfikacji produktów wykrawania mięsa,
  11) prowadzi dokumentację dotyczącą rozbioru i wykrawania mięsa.
  2. Magazynowanie i przygotowanie mięsa do dystrybucji
  Uczeń:
  1) określa warunki przechowywania mięsa w chłodniach,
  2) dobiera metody i techniki wychładzania oraz zamrażania mięsa i tłuszczów surowych,
  3) wykonuje czynności związane z wychładzaniem oraz zamrażaniem mięsa i tłuszczów surowych,
  4) obsługuje urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w pomieszczeniach chłodni i zamrażalniach,
  5) dobiera metody i techniki rozmrażania mięsa,
  6) wykonuje czynności związane z rozmrażaniem mięsa,
  7) rozpoznaje zmiany zachodzące w mięsie w czasie przechowywania w chłodniach i zamrażalniach oraz w czasie jego rozmrażania,
  8) ocenia jakość mięsa w czasie wychładzania, zamrażania i rozmrażania na podstawie jego wyglądu,
  9) obsługuje urządzenia stosowane do konfekcjonowania mięsa,
  10) wykonuje czynności związane z konfekcjonowaniem mięsa przeznaczonego do dystrybucji,
  11) prowadzi dokumentację dotyczącą magazynowania i konfekcjonowania mięsa.
  3. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych
  Uczeń:
  1) stosuje receptury oraz przestrzega norm obowiązujących w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  2) dobiera surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  3) przygotowuje surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  4) dobiera maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  5) planuje operacje technologiczne produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  6) obsługuje maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową stosowane w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  7) wykonuje czynności związane z produkcją wędlin, wyrobów garmażeryjnych, konserw i przetworów tłuszczowych,
  8) oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  9) prowadzi dokumentację produkcyjną przetworów mięsnych i tłuszczowych.
  4. Magazynowanie i przygotowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji
  Uczeń:
  1) ocenia jakość przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  2) rozpoznaje wady produkcyjne przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  3) wykonuje prace związane z przygotowaniem przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji,
  4) dobiera i obsługuje urządzenia do konfekcjonowania przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  5) dobiera i obsługuje środki transportu wewnętrznego przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  6) określa warunki magazynowania przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  7) prowadzi dokumentację dotyczącą magazynowania i dystrybucji przetworów mięsnych i tłuszczowych.
Przykładowe miejsca pracy:
zakłady mięsne,
zakłady garmażeryjne,
ubojnie.
Przykładowe przedmioty szkolne:
technika w przetwórstwie mięsa,
technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych,
działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym,
gospodarka magazynowa w zakładzie
przetwórstwa mięsa-zajęcia praktyczne,
procesy produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych.
Przeciwskazania:
niska wydolność fizyczna,
wady wzroku,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw,
choroby uszu,
niedosłuch,
zaburzenia równowagi,
omdlenia,
zawroty głowy,
choroby układów: mięśniowego, kostno- stawowego,
ruchu, (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk i palców),
oddechowego, nerwowego, moczowego i nerek,
krążenia (wady serca, nadciśnienie tętnicze),
alergie,
choroby skóry rąk,
nosicielstwo chorób zakaźnych,
cukrzyca,
reumatyzm.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację TG.17.Organizacji i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych,
zdobędziesz kolejny zawód - Technik technologii żywności
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży