Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Tapicer

Wykonuje meble i inne przedmioty tapicerowane, prace dekoratorskie oraz naprawy wyrobów tapicerowanych.
Dobiera i przygotowuje materiały wyściółkowe do pokryć tapicerskich.
Wyrabia i obszywa krawędzie materiałów, napełnia wałki i poduszki.
Czyści i konserwuje obsługiwane maszyny, usuwa ich drobne uszkodzenia.
Wykonuje czynności tapicerskie w bardzo dużym stopniu zrutynizowania, powtarzające się, w zależności od miejsca wykonywania, praca może mieć charakter zespołowy lub indywidualny.
W jego pracy skazane są uzdolnienia artystyczne w zakresie rysunku i projektowania.
Kwalifikacja:
 • AU.12. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie prac tapicerskich
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje wyrobów tapicerowanych,
  2) charakteryzuje rodzaje prac dekoratorskich,
  3) posługuje się dokumentacją techniczną stosowaną w tapicerstwie,
  4) sporządza kalkulację kosztów wykonania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich,
  5) dobiera materiały do wykonania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich,
  6) dobiera techniki wykonania prac tapicerskich,
  7) określa kolejność wykonania operacji technologicznych,
  8) posługuje się narzędziami i urządzeniami tapicerskimi,
  9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w tapicerstwie,
  10) wykonuje pomocnicze prace stolarskie i ślusarskie niezbędne w produkcji wyrobów tapicerowanych,
  11) wykonuje wyroby tapicerowane i prace dekoratorskie,
  12) ocenia jakość materiałów, półfabrykatów, wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich,
  13) pakuje, magazynuje oraz zabezpiecza materiały, półfabrykaty i wyroby tapicerowane.
  2. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń wyrobów tapicerowanych,
  2) określa koszty wykonania napraw i renowacji wyrobów,
  3) dobiera narzędzia i urządzenia do naprawy wyrobów tapicerowanych,
  4) wykonuje demontaż wyrobów tapicerowanych przeznaczonych do naprawy,
  5) dobiera materiały do naprawy i renowacji wyrobów tapicerowanych,
  6) określa metody i techniki wykonania naprawy i renowacji wyrobów tapicerowanych,
  7) określa kolejność czynności niezbędnych do wykonania naprawy wyrobów,
  8) wykonuje naprawę i renowację wyrobów tapicerowanych,
  9) ocenia jakość wykonania napraw i renowacji wyrobów.
Przykładowe miejsca pracy:
zakłady produkujące i naprawiające wyroby tapicerowane oraz prowadzące prace tapicersko-dekoratorskie,
pracownie dekoratorskie planów filmowych i teatralnych,
własny zakład tapicerski.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy tapicerstwa,
technologia wyrobów tapicerowanych,
działalność gospodarcza w tapicerstwie.
Przeciwskazania:
słaba budowa ciała,
niska wydolność fizyczna,
ograniczona sprawność ruchowa,
wady wzroku niepodlegające korekcji,
daltonizm,
znaczna nadwzroczność,
wady i schorzenia układu kostnego,
przewlekłe choroby skóry,
układu oddechowego, mięśniowego, kostno-stawowego, nerwowego, ruchu (ograniczenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk),
zaburzenia równowagi i świadomości,
epilepsja,
omdlenia,
zawroty głowy,
zaburzenia układu krążenia,
wady serca,
znaczne osłabienie słuchu,
alergie,
choroby skóry,
cukrzyca,
zaburzenia zmysłu dotyku,
uzależnienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży