Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Rolnik

Prowadzi prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt w celu produkcji mleka, mięsa, jaj, skór oraz zwierząt hodowlanych.
Wykonuje prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin.
Zaopatruje gospodarstwo rolne w narzędzia, urządzenia, maszyny rolnicze, a także nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin.
Obsługuje pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej, najczęściej pracuje na świeżym powietrzu, często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
Praca wymaga dużego wysiłku fizycznego oraz uzdolnień technicznych pozwalających na obsługę, konserwację, drobne naprawy maszyn i sprzętu.
Kwalifikacja:
 • RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Prowadzenie produkcji roślinnej
  Uczeń:
  1) określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin,
  2) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu,
  3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego,
  4) wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych,
  5) planuje nawożenie organiczne i mineralne,
  6) ocenia jakość materiału siewnego,
  7) przygotowuje materiał siewny do siewu,
  8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych,
  9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych,
  10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych,
  11) dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin,
  12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej,
  13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej,
  14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym,
  15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin,
  16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego,
  17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży,
  18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.
  2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
  Uczeń:
  1) określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich,
  2) określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich,
  3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich,
  4) określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich,
  5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich,
  6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze,
  7) analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne,
  8) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej,
  9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej,
  10) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich,
  11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich,
  12) określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich,
  13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej godności,
  14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich,
  15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi,
  16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej,
  17) przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw,
  18) przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży,
  19) prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.
  3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami,
  2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych,
  3) obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,
  4) obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich,
  5) obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne,
  6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie,
  7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia,
  8) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin,
  9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
Przykładowe miejsca pracy:
rolnicze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,
indywidualne gospodarstwo rolne,
gospodarstwo nastawione na produkcję żywności ekologicznej,
gospodarstwo agroturystyczne,
działalność z zakresu organizacji przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie rolnym,
działalność z zakresu produkcji ogrodniczej,
działaność z zakresu drobiarstwa i hodowli zwierząt.
Przykładowe przedmioty szkolne:
przepisy ruchu drogowego,
prowadzenie działalności rolniczej,
BHP w produkcji rolniczej,
produkcja roślinna,
produkcja zwierzęca.
Przeciwskazania:
problemy ze wzrokiem,
wady narządów ruchu,
przewlekłe zapalenie stawów,
zaburzenia równowagi,
alergie,
schorzenia dróg oddechowych,
choroby układu kostno-stawowego,
choroby przewlekłe,
słaba budowa ciała,
mała wydolność fizyczna.
Zawody w zasięgu ręki:
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży