Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Piekarz

 • Określa rodzaje wyrobów piekarskich oraz sposoby ich sporządzania.
 • Posługuje się recepturami piekarskimi.
 • Przygotowuje surowce do produkcji wyrobów piekarskich.
 • Sporządza półprodukty piekarskie.
 • Dzieli ciasta i kształtuje kęsy na wyroby piekarskie.
 • Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów piekarskich.
 • Wykonuje czynności związane ze schładzaniem i konfekcjonowaniem wyrobów piekarskich oraz określa warunki magazynowania gotowych wyrobów piekarskich.
Kwalifikacja:
 • TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

  zobacz opiszwiń opis
  1. Magazynowanie surowców piekarskich
  Uczeń:
  1) rozpoznaje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do produkcji wyrobów piekarskich,
  2) przyjmuje dostawy surowców i półproduktów piekarskich zgodnie z procedurami,
  3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców piekarskich,
  4) ocenia jakość surowców piekarskich,
  5) przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów piekarskich oraz warunków ich magazynowania,
  6) posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach,
  7) obsługuje urządzenia magazynowe,
  8) prowadzi dokumentację magazynową,
  9) przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.
  2. Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich
  Uczeń:
  1) określa rodzaje wyrobów piekarskich oraz sposoby ich sporządzania,
  2) posługuje się recepturami piekarskimi,
  3) dobiera surowce do produkcji ciasta przeznaczonego na wyroby piekarskie,
  4) przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta,
  5) dobiera metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie,
  6) ustala parametry technologiczne produkcji ciasta,
  7) sporządza ciasta na wyroby piekarskie,
  8) dokonuje oceny organoleptycznej półproduktów piekarskich,
  9) dobiera sposoby dzielenia i formowania ciasta,
  10) dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania, dzielenia i formowania ciast,
  11) obsługuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, sporządzania, dzielenia i formowania ciasta,
  12) wykonuje czynności związane z ręcznym i mechanicznym dzieleniem ciasta oraz kształtowaniem kęsów.
  3. Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta
  Uczeń:
  1) planuje operacje technologiczne przed rozrostem kęsów ciasta i w trakcie rozrostu,
  2) wykonuje operacje technologiczne przed rozrostem końcowym i w trakcie rozrostu uformowanych kęsów ciasta,
  3) obsługuje maszyny i urządzenia do końcowego rozrostu kęsów ciasta,
  4) poddaje rozrostowi uformowane wyroby zgodnie z ustalonymi parametrami,
  5) kontroluje jakość kęsów ciasta w trakcie rozrostu,
  6) planuje zabiegi technologiczne przed wypiekiem ciasta,
  7) wykonuje czynności końcowe przed włożeniem wyrobów do pieca,
  8) rozróżnia piece piekarskie,
  9) obsługuje piece piekarskie,
  10) analizuje przemiany zachodzące w cieście w trakcie wypieku,
  11) wykonuje czynności związane z wypiekiem pieczywa,
  12) monitoruje krytyczne punkty kontroli zgodnie z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
  4. Przygotowanie pieczywa do dystrybucji
  Uczeń:
  1) ocenia jakość gotowego pieczywa,
  2) rozpoznaje wady pieczywa oraz określa przyczyny ich powstawania,
  3) planuje sposób konfekcjonowania pieczywa,
  4) dobiera urządzenia do konfekcjonowania pieczywa,
  5) obsługuje urządzenia do konfekcjonowania pieczywa,
  6) wykonuje czynności związane ze schładzaniem i konfekcjonowaniem wyrobów piekarskich,
  7) określa warunki magazynowania gotowych wyrobów piekarskich,
  8) magazynuje gotowe wyroby piekarskie i przygotowuje je do ekspedycji,
  9) obsługuje środki transportu wewnętrznego,
  10) monitoruje krytyczne punkty kontroli z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów.
Przykładowe miejsca pracy:
zakłady piekarskie,
zakłady cukiernicze,
zakłady gastronomiczne,
punkty sprzedaży pieczywa,
samodzielnie prowadzona piekarnia lub cukiernia.
Przykładowe przedmioty szkolne:
technika w produkcji piekarskiej,
technologie produkcji piekarskiej,
działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym.
Przeciwskazania:
niska wydolność fizyczna,
wady wzroku,
znaczny niedosłuch,
alergie,
choroby skóry rąk,
nosicielstwo chorób zakaźnych,
cukrzyca,
zaburzenia zmysłu smaku,
zaburzenia zmysłu węchu,
zaburzenia zmysłu dotyku,
ograniczona sprawność rąk i palców.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, zdobędziesz kolejny zawód – Technik technologii żywności
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży