Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Operator obrabiarek skrawających

 • Przygotowuje obrabiarki skrawające konwencjonalne i sterowane numerycznie do planowanej obróbki.
 • Wykonuje obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.
 • Określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń.
 • Posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Kwalifikacja:
 • MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

  zobacz opiszwiń opis
  1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
  Uczeń:
  1) rozróżnia obrabiarki skrawające,
  2) dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów,
  3) rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem,
  4) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu,
  5) rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię,
  6) dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki,
  7) dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem,
  8) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów,
  9) uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.
  2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
  Uczeń:
  1) sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją,
  2) mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych,
  3) ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych,
  4) nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną,
  5) uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki,
  6) wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną,
  7) rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany,
  8) dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu,
  9) prowadzi kontrolę procesu obróbki,
  10) posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi,
  11) wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.
  3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
  Uczeń:
  1) rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie,
  2) rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
  3) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie,
  4) rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki,
  5) korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki,
  6) dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce,
  7) dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających,
  8) mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie,
  9) ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki,
  10) wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie,
  11) testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
  4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
  Uczeń:
  1) ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego,
  2) ustala i mocuje przedmioty do obróbki,
  3) uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym,
  4) wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
  5) nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie,
  6) dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia,
  7) dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia,
  8) przeprowadza korektę wyników obróbki,
  9) przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki,
  10) wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.
Przykładowe miejsca pracy:
zakłady przemysłu metalowego w działach produkcyjnych, naprawczych,
w narzędziowniach, prototypowniach itp.,
przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące obróbkę.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy elektrotechniki i elektroniki,
podstawy konstrukcji maszyn,
podstawy technik wytwarzania,
technologia obróbki skrawaniem
konstrukcje maszyn
programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie.
Przeciwskazania:
duża nadwzroczność,
krótkowzroczność,
brak widzenia obuocznego,
daltonizm (dopuszczalne małe wady wzroku w pełni korygowane szkłami),
choroby ośrodkowego układu nerwowego (padaczka, zaburzenia równowagi, zawroty głowy),
skrzywienie kręgosłupa od II st.,
płaskostopie (w dużym stopniu),
znacznego stopnia ograniczenie sprawności ruchowej kończyn,
choroby narządu słuchu, z niedosłuchem,
astma oskrzelowa i przewlekle zapalenie oskrzeli.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację MG.44.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, zdobędziesz kolejny zawód – Technik mechanik
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży