Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Ogrodnik

Wykonuje prace związane z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych,
warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych.
Wykonuje określone zabiegi agrotechniczne związane z produkcją ogrodniczą,
prace związane ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych.
Dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac ogrodniczych.
Rozróżnia rodzaje terenów zieleni oraz planuje rozmieszczenie roślin ozdobnych
na terenach zieleni oraz wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i renowacyjne terenów zieleni.
Wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów
pomocniczych.
Prowadzi sprzedaż bezpośrednią kwiatów ciętych, roślin doniczkowych oraz materiału
rozmnożeniowego.
Kalkuluje koszty produkcji roślin ozdobnych oraz urządzania i pielęgnacji
terenów zieleni.
Kwalifikacja:
 • RL.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Prowadzenie produkcji sadowniczej
  Uczeń:
  1) określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój oraz plonowanie roślin sadowniczych,
  2) dobiera rośliny sadownicze do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu,
  3) ustala terminy sadzenia roślin sadowniczych,
  4) przygotowuje teren i glebę pod uprawę roślin sadowniczych,
  5) planuje nawożenie organiczne i mineralne roślin sadowniczych,
  6) wykonuje prace związane z nawożeniem, pielęgnacją, nawadnianiem i odwadnianiem upraw sadowniczych,
  7) dobiera sposoby formowania drzew i krzewów owocowych,
  8) reguluje wzrost i owocowanie roślin sadowniczych,
  9) zabezpiecza rośliny przed mrozem i przymrozkami,
  10) wykonuje czynności związane z produkcją materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego roślin sadowniczych,
  11) rozpoznaje choroby oraz szkodniki roślin sadowniczych,
  12) rozpoznaje chwasty w uprawach sadowniczych,
  13) dobiera metody i środki ochrony roślin sadowniczych,
  14) ocenia dojrzałość zbiorczą owoców,
  15) dobiera sprzęt do zbioru i transportu owoców,
  16) prowadzi uprawę owoców zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności,
  17) wykonuje czynności związane ze zbiorem owoców,
  18) przestrzega warunków przechowywania różnych gatunków owoców,
  19) przygotowuje owoce do sprzedaży,
  20) prowadzi sprzedaż bezpośrednią różnych gatunków owoców,
  21) kalkuluje koszty produkcji sadowniczej.
  2. Prowadzenie produkcji warzywniczej
  Uczeń:
  1) określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych,
  2) dobiera gatunki i odmiany warzyw do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu,
  3) dobiera metody siewu nasion roślin warzywnych,
  4) ocenia jakość materiału siewnego,
  5) przygotowuje materiał siewny roślin warzywnych,
  6) określa warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia roślin warzywnych,
  7) dobiera zmianowanie roślin warzywnych do określonych warunków klimatyczno- -glebowych i ekonomicznych gospodarstwa,
  8) przygotowuje pomieszczenia, osłony, podłoża i pojemniki do produkcji warzyw,
  9) wykonuje czynności związane z prowadzeniem upraw warzywnych w gruncie, w pomieszczeniach i pod osłonami,
  10) wykonuje czynności związane z uprawą roślin przyprawowych w gruncie i pod osłonami,
  11) wykonuje czynności związane z produkcją grzybów jadalnych,
  12) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z prowadzeniem plantacji nasiennych warzyw,
  13) prowadzi uprawę warzyw zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności,
  14) stosuje metody ekologicznej uprawy roślin warzywnych,
  15) dobiera sprzęt do zbioru i transportu warzyw,
  16) przestrzega warunków przechowywania warzyw,
  17) przygotowuje warzywa, nasiona, rośliny przyprawowe i grzyby jadalne do sprzedaży,
  18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią warzyw, nasion, roślin przyprawowych i grzybów jadalnych,
  19) kalkuluje koszty produkcji warzyw.
  3. Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych,
  2) rozpoznaje nasiona roślin ozdobnych i traw,
  3) rozpoznaje organy podziemne roślin ozdobnych,
  4) określa metody wegetatywnego rozmnażania roślin ozdobnych,
  5) określa walory dekoracyjne roślin ozdobnych,
  6) określa wymagania siedliskowe roślin ozdobnych,
  7) planuje uprawę roślin ozdobnych w zależności od warunków klimatyczno- -glebowych i ekonomicznych danego rejonu,
  8) określa termin i sposób siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych,
  9) przygotowuje glebę do siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych,
  10) wykonuje czynności związane z siewem nasion i przesadzaniem roślin ozdobnych,
  11) wykonuje czynności związane z sadzeniem drzew i krzewów,
  12) wykonuje czynności związane z pędzeniem roślin ozdobnych, przyśpieszaniem lub opóźnianiem kwitnienia roślin ozdobnych,
  13) zakłada rabaty kwiatowe,
  14) rozróżnia rodzaje terenów zieleni,
  15) planuje rozmieszczenie roślin ozdobnych na terenach zieleni,
  16) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i renowacyjne terenów zieleni,
  17) wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych,
  18) stosuje metody ochrony i nawożenia roślin ozdobnych bezpieczne dla środowiska,
  19) prowadzi dokumentację robót związanych z urządzaniem terenów zieleni,
  20) przygotowuje kwiaty cięte, rośliny doniczkowe oraz materiał rozmnożeniowy do sprzedaży,
  21) prowadzi sprzedaż bezpośrednią kwiatów ciętych, roślin doniczkowych oraz materiału rozmnożeniowego,
  22) kalkuluje koszty produkcji roślin ozdobnych oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni,
  23) prowadzi uprawę roślin ozdobnych zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności.
  4. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie,
  2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach ogrodniczych,
  3) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonywania prac w ogrodnictwie,
  4) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej,
  5) wykonuje określone zabiegi agrotechniczne związane z produkcją ogrodniczą,
  6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac ogrodniczych,
  7) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń ogrodniczych,
  8) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania prac związanych z produkcją ogrodniczą,
  9) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin.
Przykładowe miejsca pracy:
ogrodnicze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,
firmy urządzania i pielęgnacji terenów zieleni,
zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego,
sklepy ogrodnicze,
kwiaciarnie,
własna firma,
prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego.
Przykładowe przedmioty szkolne:
produkcja sadownicza i szkółkarska,
produkcja warzywnicza,
rośliny ozdobne i tereny zieleni,
technika w ogrodnictwie i przepisy ruchu drogowego,
uprawy ogrodniczej,
organizacja produkcji ogrodniczej.
Przeciwskazania:
zaburzenia niewielkiego stopnia sprawności kończyn dolnych,
zaburzenia niewielkiego stopnia zręczności rąk,
zaburzenia dużego stopnia zręczności palców,
zaburzenia dużego stopnia wzroku, węchu, smaku i równowagi,
zaburzenia niewielkiego stopnia w rozróżnianiu barw,
duża krótkowzroczność nie poddająca się korekcji,
zaburzenia dużego stopnia widzenia stereoskopowego,
koordynacji wzrokowo-ruchowej,
percepcji kształtów,
zaburzenia dużego stopnia krążenia,
zaburzenia niewielkiego stopnia układu oddechowego, mięśniowego, kostno-stawowego,
nosicielstwo chorób zakaźnych,
choroby zapalne tkanki łącznej (gorączka reumatyczna, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie kręgosłupa, zapalenie skórno-mięśniowe, liszaj rumieniowy),
alergie.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację RL.18.Planowanie i organizacja prac ogrodniczych,
zdobędziesz kolejny zawód – technik ogrodnik.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży