Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Murarz – tynkarz

Sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich,
tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania.
Dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu.
Wykonuje oraz naprawia tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Wykonuje remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz ocenia jakość
wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji
budowlanych.
Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami
dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich
i mieszanek betonowych.
Kwalifikacja:
 • BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie,
  2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  3) dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  4) sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania,
  5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  6) przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  7) wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą,
  8) ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych,
  9) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.
  2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych,
  2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych,
  3) rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach,
  4) rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania,
  5) dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych,
  6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
  7) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania,
  8) wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych,
  9) wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy,
  10) wykonuje spoinowanie i licowanie ścian,
  11) wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych,
  12) ocenia jakość wykonania robót murarskich,
  13) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.
  3. Wykonywanie tynków
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje tynków,
  2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków,
  3) dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania,
  6) przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  7) wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne,
  8) wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów,
  9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy,
  10) wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  11) ocenia jakość wykonania robót tynkarskich,
  12) wykonuje obmiar związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót.
  4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych,
  2) dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych,
  3) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania,
  4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych,
  5) wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych,
  6) wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych,
  7) ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych,
  8) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa i firmy budowlane,
zakłady remontowo-budowlane,
własna firma remontowo-budowlana,
zakłady przemysłowe.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy budownictwa,
rysunek budowlany,
technologia robót murarskich i tynkarskich,
działalność gospodarcza,
roboty murarskie i tynkarskie.
Przeciwskazania:
niska wydolność fizyczna,
wady wzroku,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw,
choroby uszu,
niedosłuch,
zaburzenia równowagi,
omdlenia,
zawroty głowy,
choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego,
ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk i palców),
oddechowego, nerwowego, moczowego i nerek,
krążenia (wady serca, nadciśnienie tętnicze),
alergie,
choroby skóry rąk,
cukrzyca,
reumatyzm.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży