Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Monter sieci, Instalacji i Urządzeń Sanitarnych

Wykonuje roboty przygotowawcze związane z budową sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz z montażem instalacji
sanitarnych.
Wykonuje roboty związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych.
Montuje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, wentylacyjne
i klimatyzacyjne.
Wykonuje robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych
oraz instalacji sanitarnych.
Kwalifikacja:
 • BD.05.Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje ujęć wody,
  2) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych,
  3) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych oraz technologie ich wykonania,
  4) rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych oraz określa ich funkcje,
  5) posługuje się dokumentacją projektową sieci wodociągowych,
  6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci wodociągowych,
  7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych,
  8) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych,
  9) wykonuje roboty ziemne związane z ułożeniem sieci wodociągowych,
  10) rozpoznaje armaturę oraz urządzenia sieci i instalacji wodociągowych,
  11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci wodociągowych,
  12) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci wodociągowych,
  13) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy wodociągowych,
  14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wodociągowych oraz technologie ich wykonania,
  15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wodociągowych,
  16) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych,
  17) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wodociągowych,
  18) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych,
  19) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych,
  20) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wodociągowych,
  21) wykonuje izolację termiczną instalacji wodociągowych,
  22) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji wodociągowych.
  2. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania,
  2) rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje,
  3) posługuje się dokumentacją projektową sieci kanalizacyjnych,
  4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych,
  5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych,
  6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych,
  7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych,
  8) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji kanalizacyjnych,
  9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci kanalizacyjnych,
  10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych,
  11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych,
  12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania,
  13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji kanalizacyjnych,
  14) posługuje się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych,
  15) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji kanalizacyjnych,
  16) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych,
  17) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji kanalizacyjnych,
  18) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji kanalizacyjnych,
  19) wykonuje zabezpieczenia akustyczne instalacji kanalizacyjnej,
  20) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji kanalizacyjnych.
  3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci gazowych oraz technologie ich wykonania,
  2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje,
  3) posługuje się dokumentacją projektową sieci gazowych,
  4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci gazowych,
  5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci gazowych,
  6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci gazowych,
  7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci gazowych,
  8) rozpoznaje materiały, uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji gazowych,
  9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci gazowych,
  10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci gazowych,
  11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy gazowych,
  12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonania,
  13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowych,
  14) określa warunki techniczne dotyczące montażu urządzeń gazowych i odprowadzania spalin,
  15) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych,
  16) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji gazowych,
  17) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji gazowych,
  18) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji gazowych,
  19) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji gazowych,
  20) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych,
  21) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji gazowych.
  4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci ciepłowniczych oraz technologie ich wykonania,
  2) charakteryzuje źródła energii,
  3) rozpoznaje obiekty sieci ciepłowniczych oraz określa ich funkcje,
  4) posługuje się dokumentacją projektową sieci ciepłowniczych,
  5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci ciepłowniczych,
  6) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci ciepłowniczych,
  7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych,
  8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych,
  9) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych,
  10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych,
  11) wykonuje prace związane z budową węzłów ciepłowniczych,
  12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne sieci oraz węzłów ciepłowniczych,
  13) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci oraz węzłów ciepłowniczych,
  14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji grzewczych oraz technologie ich wykonania,
  15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych,
  16) określa warunki techniczne dotyczące pomieszczeń kotłowni,
  17) posługuje się dokumentacją projektową instalacji grzewczych,
  18) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji grzewczych,
  19) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji grzewczych,
  20) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych,
  21) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji grzewczych,
  22) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne instalacji grzewczych,
  23) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji grzewczych.
  5. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  Uczeń:
  1) określa parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach,
  2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych,
  3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonania,
  4) określa warunki montażu uzbrojenia oraz urządzeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  8) zabezpiecza miejsca wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  9) wykonuje połączenia kanałów, montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montuje odciągi miejscowe,
  10) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  11) wykonuje prace związane z uruchomieniem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Przykładowe miejsca pracy:
firmy budowlane i instalacyjne (wodociągi, kanalizacje, instalacje grzewcze, klimatyzacyjne i gazowe),
administracje budynków,
zakłady rzemieślnicze i remontowo-montażowe,
może prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy budownictwa,
rysunek techniczny,
technologia sieci i instalacji sanitarnych,
wykonywanie sieci i instalacji sanitarnych - zajęcia praktyczne.
Przeciwskazania:
wady wzroku,
zaburzenia równowagi,
skłonność do omdleń,
lęk wysokości,
choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego: padaczka,
niedowłady kończyn,
cukrzyca,
schorzenia sprawności narządów ruchu,
choroby skóry,
choroby układu krążenia,
przewlekłe choroby układu oddechowego,
moczowego, nerek,
znaczne uszkodzenie słuchu.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację BD.22.Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych,
zdobędziesz kolejny zawód – technik inżynierii sanitarnej.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży