Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Monter konstrukcji budowlanych

Montuje konstrukcje stalowe oraz prefabrykowane konstrukcje żelbetowe i drewniane.
Dokonuje oceny jakości elementów montażowych.
Nakłada zabezpieczenie antykorozyjne na zamontowaną konstrukcję stalową czy żelbetową.
Wykonuje czynności rutynowe oparte głównie na wspinaniu, chodzeniu ze znacznym obciążeniem, podnoszeniem i przenoszeniem ciężkich przedmiotów.
Powinien posiadać uprawnienia spawacza.
Kwalifikacja:
 • BD.16. Montaż konstrukcji budowlanych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż konstrukcji stalowych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych,
  2) dobiera materiały do wykonania określonych elementów konstrukcji stalowych,
  3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych,
  4) wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych,
  5) dobiera, zakłada i zdejmuje zawiesia montażowe stosowane podczas robót transportowych,
  6) dobiera sposoby łączenia elementów konstrukcji stalowych,
  7) przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do wykonywania połączeń,
  8) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych,
  9) zabezpiecza montowaną konstrukcję przed utratą stateczności,
  10) wykonuje połączenia elementów konstrukcji stalowych,
  11) wykonuje roboty związane z demontażem konstrukcji stalowych,
  12) ocenia jakość wykonania robót montażowych,
  13) wykonuje obmiar robót związanych z montażem konstrukcji stalowych i sporządza rozliczenia tych robót.
  2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych,
  2) dobiera narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych,
  3) dobiera i przygotowuje do montażu prefabrykaty żelbetowe,
  4) dobiera sposób montażu prefabrykatów żelbetowych,
  5) wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem prefabrykatów żelbetowych,
  6) wykonuje zakotwienia prefabrykowanych elementów żelbetowych,
  7) dobiera, zakłada i zdejmuje uchwyty montażowe oraz zawiesia do transportu i montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych,
  8) steruje pracą operatora dźwigu podczas transportu i montażu prefabrykatów oraz transportu zbrojenia i mieszanki betonowej na miejsce montażu,
  9) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów żelbetowych,
  10) wykonuje połączenia prefabrykatów żelbetowych,
  11) wykonuje roboty związane z rozbiórką prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych,
  12) składuje materiały i elementy pochodzące z rozbiórki konstrukcji żelbetowych,
  13) ocenia jakość wykonania robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych,
  14) wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.
  3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych,
  2) rozróżnia rodzaje prefabrykatów drewnianych,
  3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych,
  4) dobiera i przygotowuje prefabrykaty drewniane do montażu elementów obiektów budowlanych o określonej konstrukcji,
  5) wyznacza miejsca łączenia prefabrykatów drewnianych,
  6) steruje pracą operatora dźwigu podczas prac transportowych, montażowych i demontażowych prefabrykowanych konstrukcji drewnianych,
  7) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów drewnianych,
  8) zabezpiecza montowaną konstrukcję drewnianą przed utratą stateczności,
  9) dobiera metody połączeń prefabrykowanych elementów konstrukcji drewnianych,
  10) wykonuje połączenia prefabrykatów drewnianych,
  11) zabezpiecza elementy konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,
  12) wykonuje prace związane z remontami i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych,
  13) ocenia jakość montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych,
  14) wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa budowlane,
przedsiębiorstwa budowy dróg i mostów,
wytwórnie prefabrykatów,
własna firma remontowo-budowlana.
Przykładowe przedmioty szkolne:
budownictwo ogólne,
dokumentacja techniczna,
konstrukcje budowlane,
język obcy zawodowy,
działalność gospodarcza w budownictwie.
Przeciwskazania:
słaba budowa ciała,
słaba wydolność ciała,
wady wzroku wymagające korekcji szkłami,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw,
niedosłuch,
choroby uszu,
zaburzenia równowagi,
zawroty głowy,
choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, nerwowego, krążenia (wady serca), moczowego i nerek, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, a szczególnie rąk i palców),
alergie,
choroby skóry rąk,
zaburzenia psychiczne,
uzależnienia,
reumatyzm.
Zawody w zasięgu ręki:
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży