Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Mechatronik

Wykonuje rozruch oraz konserwuje urządzenia i systemy mechatroniczne.
Montuje i konserwuje urządzenia i elementy podzespoły i zespoły mechaniczne,
pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne, mechatroniczne.
Instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych,
wizualizacji i symulacji procesów.
Ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń
i systemów mechatronicznych.
Dobiera narzędzia, kontroluje jakość, sprawdza zgodność z dokumentacją
montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów
pneumatycznych i hydraulicznych.
Kwalifikacja:
 • EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
  Uczeń:
  1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych,
  2) dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn,
  3) dobiera materiały konstrukcyjne,
  4) rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej,
  5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  6) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu,
  7) dobiera techniki łączenia materiałów,
  8) dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych,
  9) wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych,
  10) kontroluje jakość wykonanego montażu podzespołów i zespołów mechanicznych.
  2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
  Uczeń:
  1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
  2) wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego,
  3) rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne,
  4) rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
  5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  6) wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych,
  7) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
  8) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu,
  9) wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
  10) kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
  11) sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją.
  3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
  Uczeń:
  1) określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  2) charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  3) wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego,
  4) dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
  5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  6) ocenia stan techniczny elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu,
  7) wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  8) kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  9) sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.
  4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
  Uczeń:
  1) wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  2) rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne,
  3) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych,
  4) instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów,
  5) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  6) podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi,
  7) uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją,
  8) wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych,
  9) sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
  5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  Uczeń:
  1) rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
  2) monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych,
  3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych,
  4) wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
  5) przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji,
  6) wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych,
  7) wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych,
  8) ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych.
Przykładowe miejsca pracy:
zakłady o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji w rolnictwie i leśnictwie,
przemyśle spożywczym,energetyce,
przemysł medyczny,
lotnictwo,
żegluga,
zakłady naprawiające sprzęt AGD,
zakłady produkujące zabawki dziecięce. itp.
wszelkie instytucje stosujące technikę informatyczną,
np. stacje obsługi samochodów.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy mechatroniki,
podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych,
urządzenia i systemy mechatroniczne,
rysunek techniczny,
technologie i konstrukcje mechaniczne,
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych,
użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
Przeciwskazania:
wady serca,
zaburzenia zmysłu dotyku,
wady wzroku (w tym brak widzenia obuocznego),
zawroty głowy, omdlenia,
nadmierna potliwość rąk,
choroby wątroby.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację EE.21.Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
zdobędziesz kolejny zawód – technik mechatronik.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży