Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Mechanik motocyklowy

Ocenia stan techniczny motocykli.
Obsługuje, użytkuje i naprawia motocykle.
Przyjmuje motocykle do diagnostyki i sporządza protokół przyjęcia.
Za pomocą narzędzi i przyrządów pomiarowych wykonuje badania diagnostyczne motocykli oraz interpretuje ich wyniki.
Określa przyczyny nadmiernego zużycia mechanizmów i części motocykli.
Wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów motocykli.
Dobiera części zamienne i materiały eksploatacyjne.
Pracuje indywidualnie lub w małych zespołach, zwykle w pomieszczeniach zamkniętych przedsiębiorstw produkcyjnych lub warsztatów.
Kwalifikacja:
 • MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
  Uczeń:
  1) klasyfikuje motocykle,
  2) charakteryzuje budowę motocykli oraz wyjaśnia zasady działania ich podzespołów i zespołów,
  3) przyjmuje motocykle do diagnostyki oraz sporządza dokumentację przyjęcia,
  4) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki motocykli, ich podzespołów i zespołów,
  5) przygotowuje motocykle do diagnostyki,
  6) stosuje urządzenia, narzędzia i przyrządy pomiarowe do diagnostyki motocykli,
  7) stosuje specjalistyczne programy komputerowe do diagnostyki motocykli,
  8) wykonuje badania diagnostyczne motocykli oraz interpretuje wyniki tych badań,
  9) określa przyczyny uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia mechanizmów i części motocykli,
  10) ocenia stan techniczny motocykli.
  2. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
  Uczeń:
  1) lokalizuje uszkodzone lub zużyte mechanizmy i części motocykli na podstawie wyników badań diagnostycznych,
  2) posługuje się dokumentacją serwisową, instrukcjami użytkowania, naprawy i obsługi motocykli,
  3) dobiera metody oraz określa zakres naprawy i obsługi motocykli,
  4) sporządza kosztorys naprawy i obsługi motocykli,
  5) dobiera narzędzia i urządzenia do wykonania naprawy i obsługi motocykli,
  6) wykonuje demontaż podzespołów i zespołów motocykli,
  7) przeprowadza weryfikację mechanizmów i części motocykli,
  8) dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania naprawy i obsługi motocykli,
  9) wykonuje naprawę i obsługę motocykli z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych,
  10) wykonuje montaż podzespołów i zespołów motocykli,
  11) ocenia jakość wykonanej naprawy i obsługi motocykli,
  12) przekazuje motocykl po naprawie i obsłudze oraz sporządza dokumentację wydania.
Przykładowe miejsca pracy:
fabryki produkujące motocykle,
warsztaty zajmujące się konstruowaniem motocykli na zamówienie,
serwisy naprawy motocykli.
Przykładowe przedmioty szkolne:
diagnozowanie, budowa i naprawa motocykli,
elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów,
przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami,
organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym,
język obcy zawodowy.
Przeciwskazania:
słaba budowa ciała,
niska wydolność fizyczna,
zaburzenia równowagi,
omdlenia,
zawroty głowy,
nieskorygowane szkłami wady wzroku,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw,
choroby uszu,
niedosłuch,
choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu(zaburzenia sprawności kończyn), oddechowego, nerwowego, krążenia, wady serca,
alergie,
choroby skóry,
cukrzyca,
reumatyzm,
uzależnienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży