Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Operator  maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Do uzupełnienia
Kwalifikacja:
 • BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w robotach drogowych,
  2) rozróżnia elementy i mechanizmy maszyn drogowych,
  3) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń drogowych,
  4) dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych robót drogowych,
  5) dobiera oraz montuje osprzęt roboczy maszyn drogowych,
  6) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń drogowych,
  7) wykonuje czynności związane z instalacją oraz uruchomieniem maszyn i urządzeń drogowych,
  8) obsługuje maszyny i urządzenia drogowe podczas wykonywania robót ziemnych i drogowych,
  9) wykonuje prace związane z bieżącą konserwacją maszyn i urządzeń drogowych.
  2. Konserwacja maszyn i urządzeń drogowych
  Uczeń:
  1) określa czynniki mające wpływ na procesy zużycia maszyn i urządzeń drogowych,
  2) dobiera metody zabezpieczania maszyn i urządzeń drogowych przed korozją,
  3) dokonuje bieżących i okresowych przeglądów technicznych maszyn i urządzeń drogowych,
  4) dobiera materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowej pracy maszyn i urządzeń drogowych,
  5) wykonuje prace związane z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych,
  6) dokonuje demontażu i weryfikacji części maszyn i urządzeń drogowych,
  7) dobiera zespoły oraz części maszyn i urządzeń drogowych do wymiany,
  8) prowadzi dokumentację eksploatacyjną maszyn i urządzeń drogowych,
  9) przygotowuje maszyny i urządzenia drogowe do średnich i głównych napraw,
  10) wykonuje próby kontrolne maszyn i urządzeń drogowych po ich naprawie,
  11) przygotowuje maszyny i urządzenia drogowe do transportu.
  3. Wykonywanie robót ziemnych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje grunty oraz określa ich właściwości,
  2) dobiera metody wykonania robót ziemnych,
  3) posługuje się dokumentacją dotyczącą wykonania robót ziemnych,
  4) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych,
  5) wykonuje roboty ziemne związane z budową dróg i obiektów mostowych,
  6) wykonuje roboty ziemne związane z umocnieniem i zabezpieczeniem skarp budowli ziemnych,
  7) wykonuje roboty ziemne związane z odwodnieniem dróg i obiektów mostowych,
  8) dokonuje rozliczeń pracy sprzętu i robocizny.
  4. Wykonywanie nawierzchni drogowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia elementy pasa drogowego,
  2) rozróżnia warstwy konstrukcyjne jezdni,
  3) posługuje się dokumentacją techniczną dróg i obiektów mostowych,
  4) wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych i sporządza kosztorysy,
  5) dobiera materiały do wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych,
  6) dobiera maszyny i urządzenia do układania warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych,
  7) zabezpiecza i oznakowuje roboty prowadzone w pasie drogowym,
  8) wykonuje prace związane z transportem oraz składowaniem materiałów stosowanych do budowy dróg i obiektów mostowych,
  9) wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych,
  10) wykonuje roboty związane z układaniem warstw jezdnych nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych,
  11) wykonuje roboty związane z odwodnieniem nawierzchni drogowych,
  12) wykonuje roboty związane z budową nawierzchni obiektów mostowych,
  13) wykonuje obmiar robót drogowych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt,
  14) wykonuje roboty związane z remontami oraz utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym nawierzchni dróg i obiektów mostowych,
  15) ocenia jakość wykonania robót drogowych.
Przykładowe miejsca pracy:
Do uzupełnienia
Przykładowe przedmioty szkolne:
Do uzupełnienia
Przeciwskazania:
Do uzupełnienia
Zawody w zasięgu ręki:
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży