Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Montuje i obsługuje układy automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.
Diagnozuje nieprawidłowości, demontuje i naprawia poszczególne elementy
układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.
Konserwuje i nadzoruje pracę urządzeń; określa optymalne warunki ich działania.
Udziela informacji użytkownikom o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji
urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.
Sporządza dokumentację techniczną z wykonanych napraw.
Pracuje głównie w pomieszczeniach zamkniętych, zazwyczaj samodzielnie.
Może być narażony na promieniowanie elektromagnetyczne,
ponadto na kontakt z pyłami i substancjami chemicznymi.
Kwalifikacja:
 • MG.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż układów automatyki przemysłowej
  Uczeń:
  1) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych układów automatyki przemysłowej,
  2) rozróżnia elementy, urządzenia i układy hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne automatyki przemysłowej,
  3) posługuje się dokumentacją techniczną, normami oraz katalogami układów automatyki przemysłowej,
  4) dobiera elementy i urządzenia do montażu układów automatyki przemysłowej,
  5) sprawdza działanie elementów i urządzeń i układów automatyki przemysłowej,
  6) dobiera narzędzia do montażu układów automatyki przemysłowej,
  7) dobiera przyrządy pomiarowe stosowane podczas montażu układów automatyki przemysłowej,
  8) planuje czynności związane z montażem i uruchamianiem urządzeń i układów automatyki przemysłowej,
  9) montuje urządzenia i układy automatyki przemysłowej,
  10) ustawia parametry zasilania urządzeń i układów automatyki przemysłowej,
  11) uruchamia urządzenia i układy automatyki przemysłowej oraz ustawia parametry ich pracy,
  12) ocenia jakość wykonywanych prac.
  2. Montaż urządzeń precyzyjnych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń precyzyjnych,
  2) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach urządzeń precyzyjnych,
  3) rozróżnia urządzenia automatyki precyzyjnej i ich elementy,
  4) posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami urządzeń precyzyjnych,
  5) dobiera elementy do montażu urządzeń precyzyjnych,
  6) sprawdza działanie elementów urządzeń precyzyjnych,
  7) dobiera narzędzia do montażu urządzeń precyzyjnych,
  8) dobiera przyrządy pomiarowe stosowane podczas montażu urządzeń precyzyjnych,
  9) planuje czynności związane z montażem urządzeń precyzyjnych,
  10) wykonuje montaż urządzeń precyzyjnych,
  11) wykonuje montaż aparatury kontrolno-pomiarowej w układach pomiarowych, układach sterowania i regulacji,
  12) ustawia parametry zasilania urządzeń precyzyjnych,
  13) uruchamia urządzenia precyzyjne oraz ustawia parametry ich pracy,
  14) ocenia jakość wykonywanych prac.
  3. Obsługiwanie układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi urządzeń i układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych,
  2) dobiera przyrządy pomiarowe,
  3) sprawdza parametry zasilania i działanie zabezpieczeń urządzeń precyzyjnych i układów automatyki przemysłowej,
  4) posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową,
  5) sprawdza działanie układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,
  6) dobiera narzędzia do naprawy układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,
  7) dokonuje napraw elementów układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,
  8) wykonuje prace związane z konserwacją układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,
  9) stosuje materiały eksploatacyjne,
  10) ocenia jakość wykonywanych prac.
Przykładowe miejsca pracy:
działy utrzymania ruchu zakładów użytkujących aparaturę pomiarowo-kontrolną oraz zautomatyzowane urządzenia precyzyjne
zakłady produkujące (także prowadzące usługi w zakresie instalowania, przeglądu i naprawy) elementy automatyki przemysłowej, układy sterowania, aparaturę pomiarowo-kontrolną, zautomatyzowane urządzenia dla różnych przeznaczeń oraz wszelkiego rodzaju urządzeń precyzyjnych.
Przykładowe przedmioty szkolne:
elektrotechnika i elektronika,
podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych,
techniki wytwarzania,
urządzenia automatyki przemysłowej.
Przeciwskazania:
małe wady wzroku,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw
niedosłuch
omdlenia
zaburzenia równowagi
zawroty głowy
znaczne zaburzenia układów: mięśniowego,
ruchu (ograniczenia sprawności ruchowej rąk),
krążenia (wady serca),
oddechowego, nerwowego,
alergie
choroby skóry rąk,
cukrzyca.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży