Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Używa pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej.
Obsługuje pojazdy rolnicze, środki transportu, maszyny i urządzenia stosowane
w rolnictwie.
Diagnozuje i oceniania stan techniczny oraz naprawia pojazdy, maszyny
i urządzenia rolnicze.
Wykonuje prace pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.
Wykonuje zadania związane z eksploatacją i naprawą pojazdów,
środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych.
Zadania zawodowe dotyczą demontażu i montażu pojazdów i maszyn
oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego.
Kwalifikacja:
 • MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  zobacz opiszwiń opis
  1. Użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie
  Uczeń:
  1) rozróżnia środki transportu stosowane w rolnictwie,
  2) rozpoznaje mechanizmy, zespoły i układy pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  3) rozróżnia rodzaje silników pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  4) przeprowadza przeglądy techniczne ciągników i pojazdów samochodowych,
  5) wykonuje prace związane z konserwacją pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  6) dobiera materiały eksploatacyjne w celu prawidłowego użytkowania pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  7) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac,
  8) sporządza kalkulację kosztów związanych z eksploatacją pojazdów stosowanych w rolnictwie.
  2. Użytkowanie maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w rolnictwie
  Uczeń:
  1) rozpoznaje maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze,
  2) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze do wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą,
  3) dobiera parametry pracy maszyn i urządzeń rolniczych,
  4) wykonuje agregatowanie maszyn i narzędzi rolniczych,
  5) wykonuje prace w gospodarstwie rolnym za pomocą agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych,
  6) wykonuje czynności związane z konserwacją maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  7) sporządza kalkulację kosztów związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych.
  3. Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  2) ocenia stan techniczny pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  3) rozpoznaje usterki i uszkodzenia pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  4) przygotowuje pojazdy stosowane w rolnictwie do naprawy,
  5) dobiera narzędzia do naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  6) demontuje i montuje części i zespoły pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  7) wykonuje wymianę części i zespołów pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  8) wykonuje badania techniczne pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  9) posługuje się oprogramowaniem komputerowym dotyczącym eksploatacj ciągników i pojazdów samochodowych stosowanych w rolnictwie,
  10) wykonuje naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie,
  11) ustala ceny świadczonych usług,
  12) dokonuje zapisów w książce przeglądów technicznych pojazdów stosowanych w rolnictwie.
  4. Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych,
  2) ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  3) rozpoznaje usterki i uszkodzenia maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  4) przygotowuje maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze do naprawy,
  5) dobiera narzędzia do naprawy maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  6) wykonuje demontaż maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  7) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych części, zespołów i podzespołów maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  8) montuje części, zespoły i podzespoły,
  9) ocenia jakość wykonanego montażu,
  10) wykonuje badania techniczne maszyn i urządzeń rolniczych,
  11) dokonuje zapisów w książce przeglądów technicznych,
  12) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania napraw maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
  13) sporządza kalkulację kosztów napraw maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa technicznej obsługi wsi i rolnictwa,
usługowe zakłady obsługowo- naprawcze.
Przykładowe przedmioty szkolne:
przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T i B,
podstawy konstrukcji maszyn,
podstawy rolnictwa,
pojazdy rolnicze,
maszyny rolnicze,
obróbka materiałów - zajęcia praktyczne,
eksploatacja pojazdów rolniczych.
Przeciwskazania:
zaburzenia równowagi,
omdlenia,
zawroty głowy,
wady wzroku,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw,
choroby uszu,
niedosłuch,
choroby układów: mięśniowego, kostno- stawowego,
ruchu (zaburzenia sprawności kończyn), oddechowego,
nerwowego, krążenia,
wady serca,
alergie,
choroby skóry,
cukrzyca,
reumatyzm.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie,
zdobędziesz kolejny zawód – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży