Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
montowania, diagnozowania, remontowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
montowania i eksploatowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,
montowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
budowania i eksploatowania urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym,
prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Kwalifikacja:
 • EE.23. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
  Uczeń:
  1) wykonuje plany schematyczne urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  2) dobiera podzespoły i zespoły urządzeń sterowania ruchem kolejowym do montażu,
  3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym,
  4) montuje podzespoły i zespoły urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  5) montuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach i liniach kolejowych,
  6) układa kable sygnalizacyjne i wykonuje ich połączenia,
  7) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych kabli,
  8) montuje urządzenia zasilające sterowanie ruchem kolejowym,
  9) montuje urządzenia sterowania ruchem na stacjach,
  10) montuje systemy i urządzenia sterowania ruchem na liniach kolejowych,
  11) przygotowuje i wprowadza dane wejściowe do systemów informatycznych sterowania ruchem kolejowym,
  12) wykonuje niezbędne regulacje urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  13) sprawdza działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  14) wykonuje czynności związane z konserwacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach i liniach kolejowych oraz na przejazdach kolejowych.
  2. Eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
  Uczeń:
  1) planuje i wykonuje przeglądy okresowe urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  2) ocenia stan techniczny urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  3) kwalifikuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym do remontu i naprawy,
  4) diagnozuje i lokalizuje usterki w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym,
  5) dobiera podzespoły urządzeń sterowania ruchem kolejowym w zależności od warunków pracy,
  6) wymienia uszkodzone podzespoły urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  7) wykonuje naprawy i remonty urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  8) wykonuje niezbędne regulacje urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  9) sprawdza działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym po remoncie lub naprawie,
  10) obsługuje systemy informatyczne związane z eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  11) zabezpiecza urządzenia sterowania ruchem kolejowym po wypadku lub wydarzeniu kolejowym, zgodnie z procedurami,
  12) prowadzi dokumentację eksploatacyjną urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Przykładowe miejsca pracy:
lokomotywownie,
zakłady naprawcze taboru kolejowego,
zajezdnie tramwajowe i trolejbusowe,
przedsiębiorstwa produkujące tabor szynowy,
placówki badawcze związane z elektroenergetyką i taborem szynowym.
Przykładowe przedmioty szkolne:
elektrotechnika i elektronika,
sieci zasilające i trakcje elektryczne,
środki transportu szynowego,
język obcy w transporcie szynowym,
działalność gospodarcza w transporcie szynowym.
Przeciwskazania:
niska sprawność i wydolność fizyczna,
nieskorygowane szkłami wady wzroku,
zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia),
brak widzenia obuocznego,
zaburzenia widzenia barw,
zaburzenia słuch,
niedosłuch,
choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, kostno – stawowego, ruchu, krążenia,
zaburzenia psychiczne,
uzależnienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży