Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Magazynier – Logistyk

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
2) przechowywania towarów;
3) ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;
4) prowadzenia dokumentacji magazynowej
Kwalifikacja:
 • AU.22. Obsługa magazynów

  zobacz opiszwiń opis
  1. Realizacja procesów magazynowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i specjalistyczne,
  2) rozróżnia rodzaje zapasów,
  3) optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej,
  4) dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów,
  5) dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych,
  6) dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru,
  7) określa warunki przechowywania i transportu towarów,
  8) organizuje czynności związane z procesami magazynowymi,
  9) określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem,
  10) monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów,
  11) przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji,
  12) dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta,
  13) dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji,
  14) określa zasady gospodarowania opakowaniami,
  15) posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów,
  16) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie magazynowania,
  17) sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją,
  18) określa koszty usług magazynowych.
  2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych
  Uczeń:
  1) określa strukturę procesu produkcyjnego,
  2) rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów,
  3) określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji,
  4) stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu produkcji,
  5) kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji,
  6) przestrzega zasad gospodarki odpadami,
  7) sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji w języku polskim i języku obcym.
  3. Obsługa magazynów dystrybucji
  Uczeń:
  1) określa etapy dystrybucji,
  2) dobiera kanały dystrybucji,
  3) określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach,
  4) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie dystrybucji,
  5) stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów,
  6) sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym.
Przykładowe miejsca pracy:
magazyny,
centra logistyczne,
terminale kontenerowe,
centra dystrybucyjne,
firmy produkcyjne,
firmy handlowe i usługowe.
Przykładowe przedmioty szkolne:
gospodarka magazynowa,
magazyny przyprodukcyjne,
magazyny dystrybucyjne.
Przeciwskazania:
średnie wady wzroku nieskorygowane szkłami,
brak widzenia obuocznego,
zaburzenia widzenia barw,
niedosłuch utrudniający kontakt z otoczeniem,
znaczne zaburzenia układów: kostno-stawowego, mięśniowego, ruchu, krążenia (wady serca), oddechowego,
znaczne zaburzenia równowagi,
cukrzyca,
choroby psychiczne,
uzależnienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży