Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Kamieniarz

Wykonuje roboty kamieniarskie: dokonuje obróbki kamienia, montuje elementy z kamienia, przeprowadza renowację wyrobów kamieniarskich.
Wytwarza elementy kamienne wielościenne w zależności od rodzaju i twardości materiału oraz kształtu, wymiarów i przeznaczenia, używając takich narzędzi jak m.in.: dłuta, gradziny, ciosaki, zębatki, groty.
Naprawia oraz konserwuje podstawowe narzędzia kamieniarskie.
Odkuwa napisy ryte i wypukłe, modeluje elementy rzeźbiarskie, ornamentalne i figuralne.
Pracuje zwykle w niewielkim zespole, w pomieszczeniach zamkniętych i w zmiennych warunkach atmosferycznych, często przenosi ciężkie elementy.
Kwalifikacja:
 • BD.13. Wykonywanie robót kamieniarskich

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie obróbki kamienia
  Uczeń:
  1) rozpoznaje rodzaje skał i określa ich właściwości,
  2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do ręcznej oraz mechanicznej obróbki kamienia naturalnego i sztucznego,
  3) wykonuje szablony wyrobów kamieniarskich oraz ornamentów i znaków graficznych,
  4) dobiera metody obróbki materiałów kamieniarskich,
  5) przecina bloki kamienne,
  6) wykonuje otwory w kamieniu,
  7) wykonuje czynności związane z toczeniem i frezowaniem elementów kamiennych,
  8) dobiera metody fakturowania powierzchni kamiennych,
  9) wykonuje czynności związane z fakturowaniem powierzchni kamiennych,
  10) wykuwa elementy kamienne o określonych kształtach,
  11) dobiera techniki wykonania ornamentów i znaków graficznych w kamieniu,
  12) wykonuje ornamenty i znaki graficzne w kamieniu,
  13) wykonuje zdobienia w kamieniu technikami malarskimi i pozłotniczymi.
  2. Montaż elementów z kamienia oraz renowacja wyrobów kamieniarskich
  Uczeń:
  1) sporządza przedmiar robót kamieniarskich,
  2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów z kamienia naturalnego i sztucznego oraz renowacji wyrobów kamieniarskich,
  3) przygotowuje zaczyny, zaprawy i mieszanki betonowe,
  4) przygotowuje kleje i kity do łączenia elementów z kamienia,
  5) dobiera techniki montażu elementów z kamienia,
  6) wykonuje otwory montażowe w elementach z kamienia,
  7) montuje kotwy, haki i trzpienie w wyrobach kamieniarskich,
  8) wykonuje montaż elementów z kamienia,
  9) wykonuje spoinowanie wyrobów kamieniarskich,
  10) wykonuje czynności związane z czyszczeniem oraz konserwacją wyrobów z kamienia,
  11) przygotowuje podłoże do uzupełnienia ubytków oraz naprawy uszkodzonych elementów wyrobów kamieniarskich,
  12) dobiera metody montażu wymienianych lub uzupełnianych elementów wyrobów kamieniarskich,
  13) wykonuje szablony uszkodzonych lub wymienianych elementów wyrobów kamieniarskich,
  14) uzupełnia brakujące elementy w wyrobach kamieniarskich poddawanych renowacji,
  15) uzupełnia ubytki w wyrobach kamieniarskich,
  16) patynuje wyroby kamieniarskie,
  17) impregnuje wyroby kamieniarskie,
  18) dokonuje renowacji ornamentów i znaków graficznych,
  19) wykonuje obmiar robót kamieniarskich i sporządza rozliczenia tych robót.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa budowlane,
budownictwa drogowego,
wytwórnie prefabrykatów budowlanych,
zakłady kamieniarskie i kamieniarsko-betoniarskie.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy dokumentacji technicznej w kamieniarstwie,
materiałoznawstwo i technologia w kamieniarstwie,
język obcy zawodowy w robotach kamieniarskich,
działalność gospodarcza w kamieniarstwie.
Przeciwskazania:
wady wzroku wymagające korekcji szkłami,
choroby oczu,
brak widzenia obuocznego,
zaburzenia widzenia barw,
choroby uszu,
niedosłuch,
zaburzenia równowagi,
omdlenia,
zawroty głowy,
choroby układu mięśniowego, uchu, oddechowego, nerwowego, krążenia, wady serca, nadciśnienie, moczowego i nerek,
alergie,
choroby skóry rąk,
zaburzenia psychiczne,
uzależnienia,
cukrzyca,
reumatyzm,
zaburzenia zmysłu dotyku,
słaba budowa ciała.
Zawody w zasięgu ręki:
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży