Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Elektryk

Montuje i uruchamia maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dok. tech.
Wykonuje i uruchamia instalacje elektryczne na podstawie dok. tech.
Oceniania stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu
na podstawie pomiarów.
Montuje układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
na podstawie dok. tech.
Buduje linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia, montuje
instalacje elektryczne, sieci elektryczne i prowadzi ich konserwacje i naprawy.
Może swoją pracę wykonywać wewnątrz budynków oraz na powietrzu.
Praca elektryka ma charakter głównie zespołowy, ale niektóre zadania realizuje
samodzielnie, zwłaszcza przy wykonywaniu indywidualnych zleceń.
Kwalifikacja:
 • EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje układy sieciowe i środki ochrony przeciwporażeniowej,
  2) rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne,
  3) rozpoznaje sprzęt i osprzęt instalacyjny,
  4) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe,
  5) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego,
  6) wykonuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych zgodnie z dokumentacją,
  7) sporządza schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznej,
  8) trasuje przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie dokumentacji,
  9) dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych w różnych technologiach,
  10) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji,
  11) sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej po montażu,
  12) przeprowadza oględziny instalacji elektrycznych,
  13) lokalizuje usterki występujące w instalacjach elektrycznych,
  14) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych,
  15) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych,
  16) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych,
  17) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.
  2. Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych
  Uczeń:
  1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów,
  2) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy,
  3) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych,
  4) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych,
  5) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych,
  6) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych,
  7) rozpoznaje układy zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy,
  8) odczytuje i sporządza szkice oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych,
  9) dobiera narzędzia do montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych,
  10) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  11) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji,
  12) dokonuje uruchomienia maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu,
  13) sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją.
  3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją w trakcie prac konserwacyjnych,
  2) przeprowadza oględziny maszyn i urządzeń elektrycznych,
  3) lokalizuje usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych,
  4) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie danych katalogowych,
  5) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych,
  6) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych,
  7) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych,
  8) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po czynnościach konserwacyjnych.
Przykładowe miejsca pracy:
zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną
zakłady wykorzystujące energie elektryczną, produkujące maszyny i urządzenia
zakłady usługowe naprawiające maszyny i urządzenia powszechnego użytku.
po uzyskaniu uprawnień może wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Przykładowe przedmioty szkolne:
elektrotechnika i elektronika,
maszyny elektryczne,
instalacje elektryczne,
montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych - zajęcia praktyczne
rysunek techniczny.
Przeciwskazania:
niska wydolność fizyczna.
wady wzroku, brak widzenia,
obuocznego, zaburzenia widzenia barw,
znaczny niedosłuch,
zaburzenia równowagi, omdlenia zawroty głowy,
choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk),
oddechowego, nerwowego, krążenia, wady serca
alergie
choroby skóry rąk
nadmierna potliwość rąk
cukrzyca
reumatyzm
zaburzenia zmysłu węchu i dotyku.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację E.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
zdobędziesz kolejny zawód – technik elektryk.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży