Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik architektury krajobrazu

Zajmuje się projektowaniem i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
Opracowuje projekty terenów zielonych przy budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.
Urządza, nadzoruje i pielęgnuje tereny zielone, trawniki, rabaty, nasadzenia drzew i krzewów.
Kwalifikacja:
 • RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  zobacz opiszwiń opis
  1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobraz
  Uczeń:
  1) określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu,
  2) określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu,
  3) dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych,
  4) wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych,
  5) dobiera technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych,
  6) ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
  7) przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją,
  8) przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia,
  9) przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji roślinnych.
  2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobraz
  Uczeń:
  1) charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu,
  2) przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej,
  3) przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych,
  4) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu,
  5) opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych,
  6) projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych,
  7) planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie,
  8) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych,
  9) planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin,
  10) dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych,
  11) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym,
  12) przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych,
  13) wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin,
  14) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin,
  15) dobiera metody nawadniania roślin,
  16) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych,
  17) projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.
 • RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

  zobacz opiszwiń opis
  1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobraz
  Uczeń:
  1) określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych,
  2) dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu,
  3) wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni,
  4) dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej,
  5) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu,
  6) wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych,
  7) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu,
  8) dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.
  2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobraz
  Uczeń:
  1) korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury,
  2) planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych,
  3) wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych,
  4) dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu,
  5) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych,
  6) wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu,
  7) wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury krajobrazu,
  8) planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu,
  9) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.
Przykładowe miejsca pracy:
pracownie projektujące tereny zielone,
gminne działy architektury krajobrazu,
przedsiębiorstwa nadzorujące tereny zielone.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy architektury krajobrazu,
rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu,
obiekty małej architektury krajobrazu,
przepisy ruchu.
Przeciwskazania:
wady wzroku nieskorygowane szkłami,
zaburzenia widzenia barw,
choroby uszu,
znaczny niedosłuch,
zaburzenia równowagi,
choroby układu oddechowego oraz znaczne zaburzenia układów:
krążenia (wady serca), moczowego i nerek,
alergie,
choroby skóry,
cukrzyca,
reumatyzm,
płaskostopie,
zaburzenia zmysłu dotyku,
słaba budowa ciała,
znaczne skrzywienia kręgosłupa.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży