Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Dekarz

Wykonuje roboty dekarskie: obróbki dekarskie i odwodnienia połaci dachowych, ponadto wykonuje i rozbiera pokrycia dachowe.
Wykonuje wszelkie roboty blacharskie na budowie tj.: zabezpieczanie kominów, gzymsów przed zaciekami wody opadowej - zakłada rynny i rury spustowe.
Tnie blachę na odpowiednie wymiary i formuje ją ręcznie przy pomocy narzędzi (cęgi i młotek) lub zwija w rury na maszynach – zwijarkach.
Planując rodzaj i zakres robót pracuje samodzielnie, zaś podczas wykonywania robót w małym zespole.
Pracuje w zmiennych warunkach pogodowych, na wysokości.
Kwalifikacja:
 • BD.08. Wykonywanie robót dekarskich

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje i elementy konstrukcji dachów,
  2) rozróżnia rodzaje pokryć dachowych,
  3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania pokryć dachowych,
  4) sporządza rysunki połaci dachowych i elementów pokryć dachowych,
  5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz kalkuluje koszty wykonania i rozbiórki pokryć dachowych,
  6) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia oraz sprzęt do wykonania i rozbiórki pokryć dachowych,
  7) wykonuje izolacje pokryć dachowych,
  8) wykonuje podkłady pod pokrycia dachowe,
  9) wykonuje pokrycia dachów o różnych konstrukcjach i kształtach,
  10) montuje okna dachowe, wyłazy, świetliki i urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej,
  11) wykonuje roboty związane z remontem i rozbiórką pokryć dachowych,
  12) ocenia jakość wykonania pokryć dachowych,
  13) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz sporządza ich rozliczenie.
  2. Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia elementy systemów odwodnień połaci dachowych,
  2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania obróbek,
  ekarskich i odwodnień połaci dachowych,
  3) sporządza rysunki obróbek dekarskich i elementów odwodnień połaci dachowych,
  4) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych i kalkuluje koszty ich wykonania,
  5) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania i rozbiórki obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych,
  6) wykonuje i montuje elementy obróbek dekarskich,
  7) montuje elementy odwodnień połaci dachowych,
  8) wykonuje roboty związane z rozbiórką lub wymianą obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych,
  9) ocenia jakość wykonania obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych,
  10) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich oraz odwodnień połaci dachowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.
Przykładowe miejsca pracy:
firmy budowlane,
rzemieślnicze warsztaty remontowo-budowlane,
własna działalność gospodarcza.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy dokumentacji technicznej,
materiałoznawstwo i technologia robót dekarskich,
działalność gospodarcza w dekarstwie,
język obcy w dekarstwie.
Przeciwskazania:
wady wzroku wymagające korekcji szkłami,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw,
choroby uszu,
niedosłuch,
zaburzenia równowagi,
omdlenia,
zawroty głowy,
choroby układu mięśniowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn), kostno-stawowego, oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca), moczowego i nerek,
nadciśnienie,
alergie,
choroby skóry rąk,
zaburzenia psychiczne,
uzależnienia,
cukrzyca,
reumatyzm,
zaburzenia zmysłu dotyku,
słaba budowa ciała,
niska wydolność fizyczna.
Zawody w zasięgu ręki:
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży