Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Cukiernik

Przygotowuje wyroby cukiernicze: wytwarza, dekoruje, magazynuje i przygotowuje do dystrybucji.
Ocenia przydatność surowców oraz przygotowuje je do produkcji.
Przyrządza masy, powidła, pasty i lody.
Wytwarza ciastka i wyroby ciastkarskie metodami tradycyjnymi i przemysłowymi.
Pakuje wyroby w pudełka lub folie.
Pracuje w zespole, zwykle w systemie zmianowym.
Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, o wysokiej temperaturze.
Kwalifikacja:
 • TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Magazynowanie surowców cukierniczych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej,
  2) przyjmuje dostawy surowców i półproduktów cukierniczych zgodnie z procedurami,
  3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców cukierniczych,
  4) ocenia jakość surowców cukierniczych,
  5) przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów cukierniczych oraz warunków ich magazynowania,
  6) posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach surowców cukierniczych,
  7) obsługuje urządzenia magazynowe,
  8) prowadzi dokumentację magazynową,
  9) przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.
  2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
  Uczeń:
  1) określa rodzaje wyrobów cukierniczych oraz sposoby ich sporządzania,
  2) posługuje się dokumentacją technologiczną oraz korzysta z receptur cukierniczych,
  3) planuje proces technologiczny produkcji wyrobów cukierniczych,
  4) dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych,
  5) przygotowuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych,
  6) dobiera maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do produkcji wyrobów cukierniczych,
  7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej,
  8) przeprowadza ocenę organoleptyczną wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu technologicznego,
  9) sporządza półprodukty wyrobów cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze,
  10) przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
  3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji
  Uczeń:
  1) opracowuje projekty dekoracji wyrobów cukierniczych,
  2) dobiera surowce i półprodukty do dekoracji wyrobów cukierniczych,
  3) dobiera urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do dekorowania wyrobów cukierniczych,
  4) posługuje się sprzętem i urządzeniami cukierniczymi do dekorowania wyrobów cukierniczych,
  5) wykonuje elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych,
  6) dekoruje wyroby cukiernicze,
  7) dobiera sposoby konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych,
  8) obsługuje urządzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrobów cukierniczych,
  9) konfekcjonuje wyroby cukiernicze,
  10) dobiera urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych,
  11) obsługuje urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych,
  12) magazynuje gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji,
  13) monitoruje krytyczne punkty kontroli systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne gotowych wyrobów cukierniczych.
Przykładowe miejsca pracy:
zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze, wyroby czekoladowe, ciasta, lody, pieczywo cukiernicze,
własny zakład cukierniczy.
Przykładowe przedmioty szkolne:
technika w produkcji cukierniczej,
technologie produkcji cukierniczej,
działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym,
język obcy cukiernictwie.
Przeciwskazania:
niska wydolność fizyczna,
wady wzroku wymagające korekcji szkłami,
brak widzenia obuocznego,
zaburzenia widzenia barw,
znaczny niedosłuch,
zaburzenia równowagi,
omdlenia,
zawroty głowy,
choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu (ograniczenia sprawności ruchowej kończyn, zwłaszcza rąk i palców), oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca, nadciśnienie tętnicze),
alergie,
choroby skóry,
nosicielstwo chorób zakaźnych,
cukrzyca,
uzależnienia,
zaburzenia zmysłu smaku,
węchu.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży