Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Cieśla

Wykonuje roboty ciesielskie: konstrukcje drewniane, formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych oraz remonty i rozbiórki konstrukcji.
Analizuje rysunki robocze i ustala zakres robót, potrzebne materiały oraz rozwiązania konstrukcji ciesielskiej.
Wykonuje z drzewa więźby dachowe (szkielet dachu), rusztowania, ściany, schody oraz proste roboty stolarskie, np. futryny, drzwi, ramy okienne, stoły, ławki.
Posługuje się narzędziami: siekierą, piłą, młotkiem, kątownicą, poziomicą.
Pracuje zespołowo, w zmiennych warunkach atmosferycznych, na wysokościach.
Kwalifikacja:
 • BD.11. Wykonywanie robót ciesielskich

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie konstrukcji drewnianych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych,
  2) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem i montażem elementów ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz kalkuluje koszty ich wykonania,
  3) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych,
  4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania elementów ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz ich montażu,
  5) transportuje i składuje materiały do wykonywania ciesielskich konstrukcji drewnianych,
  6) wykonuje i montuje elementy ciesielskich konstrukcji drewnianych,
  7) wykonuje stemplowania stropów,
  8) wykonuje konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach i na powierzchni,
  9) wykonuje rusztowania i pomosty robocze,
  10) demontuje pomocnicze ciesielskie konstrukcje drewniane,
  11) ocenia jakość wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych,
  12) wykonuje obmiar ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem i montażem elementów tych konstrukcji.
  2. Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetowyc
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych,
  2) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych oraz kalkuluje ich koszty,
  3) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych,
  4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych,
  5) transportuje i składuje materiały stosowane do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych,
  6) wykonuje i montuje formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych,
  7) zabezpiecza formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, chemicznych, wody i ognia,
  8) wykonuje obmiar robót ciesielskich oraz sporządza rozliczenie robót ciesielskich,
  9) ocenia jakość wykonywanych form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych,
  10) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych i sporządza rozliczenie tych robót.
  3. Wykonywanie remontów i rozbiórek konstrukcji drewnianych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi remontu i rozbiórki konstrukcji drewnianych,
  2) określa rodzaj i zakres prac związanych z remontem konstrukcji drewnianych,
  3) zabezpiecza konstrukcje drewniane przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych,
  4) dobiera materiały do wykonywania robót związanych z remontem konstrukcji drewnianych,
  5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z naprawą, remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych,
  6) transportuje i składuje materiały pochodzące z rozbiórki konstrukcji drewnianych,
  7) wykonuje roboty związane z naprawą i remontem elementów konstrukcji drewnianych,
  8) wykonuje roboty związane z rozbiórką konstrukcji drewnianych,
  9) ocenia jakość wykonania robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych,
  10) wykonuje obmiar robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych i sporządza ich rozliczenie.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa budowlane,
rzemieślnicze zakłady remontowo-budowlane,
zakłady przemysłu meblarskiego, tartacznego,
zakłady stolarki budowlanej,
zakłady produkcji tworzyw drzewnych, opakowań i galanterii drzewnej,
własna firma remontowo-budowlana.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy dokumentacji technicznej,
materiałoznawstwo i technologia robót ciesielskich,
język obcy w robotach ciesielskich,
działalność gospodarcza w budownictwie.
Przeciwskazania:
wady wzroku wymagające korekcji szkłami,
choroby oczu,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw,
choroby uszu,
niedosłuch,
zaburzenia równowagi,
omdlenia,
zawroty głowy,
choroby układu mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk i palców), oddechowego, nerwowego, krążenia, wady serca, moczowego i nerek,
nadciśnienie tętnicze,
alergie,
choroby skóry,
zaburzenia psychiczne,
uzależnienia,
cukrzyca,
reumatyzm,
zaburzenia zmysłu dotyku,
słaba budowa ciała,
niska wydolność fizyczna.
Zawody w zasięgu ręki:
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży