Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Betoniarz-zbrojarz

Wykonuje i układa zbrojenia w deskowaniu lub formie. Wykonuje mieszanki betonowe.
Układa i zagęszcza mieszanki betonowe w deskowaniu lub formie oraz dokonuje pielęgnacji świeżego betonu.
Wykonuje prace związane z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.
Pracuje na wolnym powietrzu, w związku z tym narażony jest na różne warunki atmosferyczne.
Jego praca często odbywa się na wysokościach (rusztowaniach).
Kwalifikacja:
 • BD.12. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

  zobacz opiszwiń opis
  1. Przygotowywanie stali zbrojeniowej oraz montaż siatek i szkieletów zbrojeniowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich właściwości i zastosowanie,
  2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi,
  ykonywania robót zbrojarskich,
  3) sporządza przedmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót,
  4) dobiera stal zbrojeniową, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich,
  5) dobiera środki transportu stali zbrojeniowej,
  6) dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych,
  7) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów przeznaczonych do montażu,
  8) wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych,
  9) ocenia jakość wykonania robót zbrojarskich,
  10) wykonuje obmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu i sporządza rozliczenie tych robót.
  2. Transport, układanie oraz montaż zbrojenia w deskowaniach i formach
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi,
  ontażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniach i formach,
  2) sporządza przedmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty tych robót,
  3) dobiera pręty zbrojeniowe oraz materiały pomocnicze do montażu zbrojenia,
  4) dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia,
  5) układa zbrojenie w deskowaniach i formach,
  6) dobiera sposoby łączenia prętów zbrojeniowych,
  7) wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe,
  8) dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych,
  9) układa pręty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach,
  10) ocenia jakość montażu i układania zbrojenia,
  11) wykonuje obmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniu oraz sporządza rozliczenie tych robót.
  3. Wykonywanie mieszanek betonowych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi,
  ykonania mieszanek betonowych,
  2) sporządza przedmiar robót związanych z wykonywania mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania,
  3) dobiera składniki mieszanek betonowych,
  4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót betoniarskich,
  5) przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych,
  6) dobiera środki transportu mieszanek betonowych,
  7) wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą,
  8) sporządza zaprawy i zaczyny budowlane,
  9) ocenia jakość wykonania mieszanek betonowych,
  10) sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem mieszanek betonowych.
  4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi,
  kładania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu,
  2) sporządza przedmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty tych robót,
  3) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu,
  4) układa mieszankę betonową w formach i deskowaniach,
  5) dobiera sposoby zagęszczania mieszanki betonowej,
  6) wykonuje czynności związane z zagęszczaniem mieszanki betonowej,
  7) określa metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu,
  8) dobiera sposoby pielęgnacji świeżego betonu,
  9) wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu,
  10) wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych,
  11) określa sposoby naprawy elementów betonowych i żelbetowych i wykonuje czynności związane z tą naprawą,
  12) ocenia jakość wykonania robót betoniarskich,
  13) wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu oraz sporządza rozliczenie tych robót.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa budowlane,
rzemieślnicze,
warsztaty remontowo-budowlane,
zakłady prefabrykacji,
wytwórnie mieszanki betonowej,
zakłady produkcji zbrojenia,
budownictwo wodne,
drogownictwo.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy budownictwa,
rysunek budowlany,
dokumentacja techniczna,
technologia robót betoniarsko - zbrojarskich,
działalność gospodarcza w budownictwie,
język obcy zawodowy.
Przeciwskazania:
niska wydolność fizyczna,
wady wzroku,
choroby oczu,
brak widzenia obuocznego,
znaczne zaburzenia widzenia barw,
choroby uszu,
niedosłuch,
zaburzenia równowagi,
omdlenia,
zawroty głowy,
choroby układów: mięśniowego, kostnostawowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk),
oddechowego, nerwowego, krążenia, wady serca, moczowego i nerek,
nadciśnienie tętnicze,
alergie,
choroby skóry rąk,
zaburzenia zmysłu dotyku,
cukrzyca,
reumatyzm.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży