Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Ocenia jakość żywności oraz warunki jej przechowywania.
 • Sporządza i ekspediuje pot rawy i napoje.
 • Planuje i dokonuje oceny żywienia (m.in. oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw).
 • Organizuje produkcję gastronomiczną, przygotowuje oferty, działania promocyjne itp.
 • Planuje i realizuje usługi gastronomiczne.
Kwalifikacja:
 • TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

  zobacz opiszwiń opis
  1. Przechowywanie żywności
  Uczeń:
  1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym,
  2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej,
  3) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności,
  4) dobiera warunki do przechowywania żywności,
  5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności,
  6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
  7) dobiera metody utrwalania żywności,
  8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych,
  9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.
  2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
  Uczeń:
  1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego,
  2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
  3) stosuje receptury gastronomiczne,
  4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów,
  5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów,
  6) sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje,
  7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością,8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów,
  9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
  10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
  11) ocenia organoleptycznie żywność,
  12) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów,
  13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje,
  14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
 • TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Planowanie i ocena żywienia
  Uczeń:
  1) klasyfikuje składniki pokarmowe oraz określa ich źródła,
  2) wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka,
  3) charakteryzuje przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka,
  4) przestrzega norm i przestrzega zasad planowania żywienia,
  5) planuje posiłki oraz układa jadłospisy,
  6) przestrzega zasad zamienności produktów,
  7) oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw,
  8) stosuje metody oceny sposobów żywienia,
  9) ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia,
  10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia,
  11) rozróżnia alternatywne sposoby żywienia,
  12) rozróżnia zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia,
  13) określa rolę instytucji zajmujących się problematyką żywienia.
  2. Organizowanie produkcji gastronomiczne
  Uczeń:
  1) przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów,
  2) planuje produkcję potraw i napojów,
  3) kontroluje procesy produkcji potraw i napojów,
  4) ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów,
  5) rozróżnia rodzaje kart menu,
  6) opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odżywczej potraw,
  7) oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty,
  8) sporządza kalkulację cen potraw i napojów,
  9) opracowuje receptury gastronomiczne,
  10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.
  3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych
  Uczeń:
  1) klasyfikuje usługi gastronomiczne,
  2) przygotowuje oferty usług gastronomicznych,
  3) planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych,
  4) kalkuluje koszty usług gastronomicznych,
  5) prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych,
  6) planuje usługi gastronomiczne,
  7) dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych,
  8) przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych,
  9) dobiera zastawę i bieliznę stołową,
  10) dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych,
  11) użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych,
  12) wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usług gastronomicznych,
  13) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania kosztów usług gastronomicznych.
Przykładowe miejsca pracy:
restauracje,
kawiarnie,
hotele,
zakłady gastronomiczne,
bary szybkiej obsługi,
pensjonaty,
domy wczasowe,
restauracje na statkach, promach,
stołówki szpitalne i zakładowe,
sanatoria,
szkoły,
internaty,
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją półproduktów spożywczych,
własna działalność gospodarcza.
Przykładowe przedmioty szkolne:
wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
zasady żywienia,
organizacja produkcji gastronomicznej,
usługi gastronomiczne.
Przeciwskazania:
wady wzroku, zaburzenia widzenia barw ,
znaczny niedosłuch ,
zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy ,
choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego, ruchu (zaburzenia sprawności kończyn, płaskost opie), oddechowego,
nerwowego, krążenia (wady serca, nadciśnienie, żylaki kończyn dolnych) ,
cukrzyca ,
alergie, choroby skóry ,
nosicielstwo chorób zakaźnych,
zaburzenia zmysłu smaku i węchu.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży