Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • Organizuje i wykonuje prace związane z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • Kontroluje pracę urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • Dokonuje konserwacji oraz naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • Sporządza kosztorysy oraz ofert y i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Kwalifikacja:
 • BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  2) dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej,
  3) dobiera materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  4) ustala miejsca lokalizacji urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,
  5) określa warunki transportu i składowania materiałów oraz elementów systemów energetyki odnawialnej,
  6) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji stosowanych do pozyskiwania i przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  7) sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  8) wykonuje rysunki schematyczne montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  9) sporządza harmonogramy robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  10) organizuje prace związane z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  11) dokonuje przeglądu technicznego urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
  12) organizuje prace związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  2. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją do sporządzania kosztorysów oraz przygotowania ofert dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  2) korzysta z katalogów i informatorów kosztorysowych, katalogów producentów materiałów, urządzeń i elementów instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,
  3) sporządza przedmiary i obmiary robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  4) sporządza kosztorysy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  5) sporządza kalkulacje kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  6) określa wskaźniki efektywności energetycznej urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  7) sporządza oferty na wykonanie prac związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  3. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej,
  3) wyznacza miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną,
  4) posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  5) wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  6) rozpoznaje błędy montażu urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
  7) dokonuje oceny jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  8) przygotowuje do odbioru urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,
  9) wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą i demontażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej
  Uczeń:
  1) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej,
  2) przestrzega zasad działania układów automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej i regulacji tych systemów,
  3) określa parametry pracy urządzeń energetyki odnawialnej,
  4) rejestruje i interpretuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetyki odnawialnej,
  5) rozpoznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów energetyki odnawialnej,
  6) ocenia stan techniczny systemów energetyki odnawialnej,
  7) minimalizuje straty podczas wytwarzania, magazynowania, przesyłania i wykorzystywania energii,
  8) wykonuje bieżące przeglądy systemów energetyki odnawialnej,
  9) sporządza dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  2. Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  Uczeń:
  1) określa wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  2) określa warunki konserwacji i naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  3) przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  4) uruchamia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,
  5) wykonuje okresowe przeglądy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  6) określa przyczyny i sposoby usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  7) wykonuje pomiary efektywności systemów energetyki odnawialnej,
  8) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  9) wykonuje pomiary i szkice inwentaryzacyjne urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  10) wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Przykładowe miejsca pracy:
firmy instalacyjne specjalizujące się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z:
energetyką wodną,
energetyką wiatrową,
energetyką geotermalną,
energetyką wodorową,
energią słoneczną,
budownictwem energooszczędnym,
technologią wodorową,
przedsiębiorstwa zajmujące się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.
Przykładowe przedmioty szkolne:
rysunek techniczny,
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej,
systemy energetyki odnawialnej,
podstawy kosztorysowania w budownictwie.
Przeciwskazania:
wady wzroku, brak widzenia obuocznego ,
niedosłuch w stopniu znacznym ,
zaburzenia układu nerwowego ,
choroby przewlekłe skóry ,
nadmierna potliwość rąk ,
zaburzenia równowagi.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży