Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik urządzeń dźwigowych

 • Montuje, obsługuje, konserwuje i modernizuje urządzenia dźwigowe.
 • Ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych: dźwigów (wind) osobowych, towarowych, budowlanych, ponadto schodów ruchomych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
 • Kont roluje parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń dźwigowych.
 • Posługuje się dokumentacją techniczną m.in. do regulacji parametrów podzespołów urządzeń dźwigowych, usuwania usterek i awarii, wymiany części.
Kwalifikacja:
 • EE.13. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż urządzeń dźwigowych
  Uczeń:
  1) stosuje prawa mechaniki technicznej, hydrauliki i automatyki,
  2) posługuje się terminologią zawodową dotyczącą urządzeń dźwigowych,
  3) klasyfikuje urządzenia dźwigowe według określonych kryteriów,
  4) rozróżnia rodzaje urządzeń dźwigowych,
  5) charakteryzuje budowę i zasady działania dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigów budowlanych i towarowych małych,,
  rządzeń dla osób niepełnosprawnych oraz schodów i chodników ruchomych,
  6) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych,
  7) określa parametry techniczne urządzeń dźwigowych,
  8) rozpoznaje podzespoły mechaniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania,
  9) rozróżnia hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne podzespoły urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania,
  10) rozpoznaje obwody hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich funkcje i zasady działania,
  11) rozpoznaje rodzaje hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych układów sterowania i napędu,
  12) dobiera metody montażu urządzeń dźwigowych,
  13) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu urządzeń dźwigowych,
  14) wykonuje czynności związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych,
  15) wykonuje czynności montażowe związane z modernizacją urządzeń dźwigowych,
  16) sprawdza zgodność montażu z dokumentacją techniczną urządzeń dźwigowych,
  17) wykonuje czynności związane z uruchomianiem urządzeń dźwigowych,
  18) dokonuje regulacji parametrów poszczególnych podzespołów urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji producenta,
  19) wykonuje próby urządzeń dźwigowych przed oddaniem ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.
  2. Konserwacja urządzeń dźwigowych
  Uczeń:
  1) dokonuje bieżących przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych,
  2) kontroluje parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń dźwigowych,
  3) ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych w trakcie eksploatacji,
  4) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą konserwacji urządzeń dźwigowych,
  5) rozpoznaje usterki urządzeń dźwigowych występujące w trakcie użytkowania,
  6) usuwa usterki urządzeń dźwigowych,
  7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń dźwigowych oraz podejmuje odpowiednie działania,
  8) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy pomiarowe do konserwacji urządzeń dźwigowych,
  9) wykonuje pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych,
  10) dobiera części zamienne i podzespoły urządzeń dźwigowych,
  11) dokonuje wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych,
  12) wykonuje regulacje parametrów pracy urządzeń dźwigowych po ich konserwacji,
  13) wykonuje czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego,
  14) sprawdza działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji,
  15) prowadzi dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi dozoru technicznego.
 • EE.14. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizacja prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych
  Uczeń:
  1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń dźwigowych w procesie planowania i organizacji prac montażowych,
  2) analizuje budowę urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu,
  3) planuje czynności związane z montażem urządzeń dźwigowych,
  4) określa warunki montażu urządzeń dźwigowych,
  5) organizuje prace związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną,
  6) organizuje prace związane z przygotowaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych,
  7) dobiera metody zabezpieczania miejsc prowadzonych prac montażowych,
  8) wykonuje prace związane z oznakowaniem i zabezpieczaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych,
  9) rozpoznaje zagrożenia związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych,
  10) określa sposoby eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych,
  11) organizuje prace związane z modernizacją urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną,
  12) ocenia jakość wykonanego montażu urządzeń dźwigowych,
  13) wykonuje czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych,
  14) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii podczas montażu urządzeń dźwigowych.
  2. Organizacja prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych
  Uczeń:
  1) planuje terminy przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym,
  2) określa zakres i kolejność prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami konserwacji,
  3) dobiera metody wykonywania prac konserwacyjnych do rodzaju urządzeń dźwigowych,
  4) planuje czynności technologiczne związane z konserwacją lub wymianą elementów urządzeń dźwigowych,
  5) sporządza zapotrzebowanie na narzędzia oraz materiały konserwacyjne,
  6) kalkuluje koszty wykonania prac konserwacyjnych,
  7) rozpoznaje zagrożenia związane z konserwacją urządzeń dźwigowych,
  8) dobiera metody eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych,
  9) planuje działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych,
  10) przestrzega przepisów prawa dotyczących dozoru technicznego związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych.
Przykładowe miejsca pracy:
zakłady produkcyjne i naprawcze urządzeń dźwigowych,
zakłady modernizacji urządzeń dźwigowych,
placówki dozoru technicznego.
Przykładowe przedmioty szkolne:
montaż urządzeń dźwigowych,
dokumentacja techniczna,
rysunek techniczny,
język obcy zawodowy,
działalność gospodarcza.
Przeciwskazania:
wady wzroku, brak widzenia obuocznego, znaczne zaburzenia widzenia barw ,
niedosłuch w stopniu znacznym ,
zaburzenia układu nerwowego ,
skłonność do omdleń, zawrotów głowy ,
choroby przewlekłe skóry ,
nadmierna potliwość rąk,
zaburzenia równowagi.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży