Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik teleinformatyk

 • Instaluje, uruchamia i utrzymuje terminale i sieci dostępowe.
 • Wykonuje i utrzymuje sieci komputerowe.
 • Mont uje i prowadzi eksploatację cyfrowych systemów transmisji danych.
 • Instaluje i prowadzi eksploatację systemów głosowej transmisji danych.
 • Administruje sieciami i systemami teleinformatycznymi.
Kwalifikacja:
 • EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
  Uczeń:
  1) charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje podstawowy system wejści- wyjścia (BIOS) oraz interfejs pomiędzy systemem operacyjnym a oprogramowaniem wbudowanym w urządzenie (UEFI),
  2) instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych,
  3) instaluje i aktualizuje sterowniki urządzeń peryferyjnych,
  4) opisuje i analizuje klasy adresów logicznej adresacji hostów w Internecie (IP) i konfiguruje interfejsy sieciowe,
  5) tworzy i instaluje proste programy wsadowe,
  6) dobiera zabezpieczenia systemów operacyjnych,
  7) stosuje narzędzia informatyczne do gromadzenia, porządkowania i prezentacji danych,
  8) wykonuje kopie bezpieczeństwa danych,
  9) zabezpiecza systemy komputerowe przed oprogramowaniem złośliwym, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.
  2. Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych
  Uczeń:
  1) uruchamia i konfiguruje przełączniki sieci komputerowych,
  2) konfiguruje wirtualne sieci lokalne (VLAN) w sieciach komputerowych,
  3) konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa,
  4) konfiguruje urządzenia dostępu do bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej,
  5) konfiguruje urządzenia telefonii internetowej (VoIP) umożliwiające transmisje głosu przez sieci komputerowe,
  6) dokonuje analizy protokołów sieciowych, wykorzystując interaktywne aplikacje czasu rzeczywistego,
  7) definiuje i konfiguruje usługi teleinformatyczne w obrębie sieci lokalnej,
  8) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych w sieciach lokalnych,
  9) charakteryzuje algorytmy oraz protokoły rutingu,
  10) konfiguruje ruting statyczny i dynamiczny dla otwartych protokołów bram wewnętrznych (RIP) i trasowania typu stanu łącza (OSPF),
  11) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teleinformatyczne.
  3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
  Uczeń:
  1) wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów,
  2) rozpoznaje parametry jednostkowe linii długiej,
  3) rozpoznaje i opisuje metody kodowania transmisyjnego i zabezpieczającego oraz techniki modulacji,
  4) wyjaśnia zasadę działania przetworników A/C i C/A,
  5) rozróżnia rodzaje przetworników i określa ich zastosowania,
  6) rozróżnia rodzaje sygnałów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów,
  7) dobiera urządzenia i parametry konfiguracyjne dostępowych systemów transmisyjnych w zależności od specyfikacji zastosowania,
  8) uruchamia i konfiguruje modemy dostępowe,
  9) posługuje się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych,
  10) wyjaśnia zasadę działania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie ich schematów,
  11) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia dostępowe systemów transmisyjnych,
  12) montuje i demontuje podzespoły i urządzenia transmisyjne,
  13) uruchamia urządzenia i systemy transmisyjne,
  14) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych,
  15) wykonuje pomiary i testy urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych oraz interpretuje wyniki pomiarów,
  16) sprawdza i reaguje na alarmy w urządzeniach transmisyjnych,
  17) analizuje działanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie wyników testów i pomiarów.
  4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych
  Uczeń:
  1) klasyfikuje oraz charakteryzuje budowę i parametry mediów transmisyjnych,
  2) rozpoznaje elementy osprzętu światłowodowego na podstawie wyglądu, parametrów katalogowych oraz symboli graficznych,
  3) dobiera narzędzia i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego,
  4) montuje okablowanie strukturalne,
  5) montuje złącza kablowe, przełącznice i elementy okablowania urządzeń teleinformatycznych,
  6) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego,
  7) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych,
  8) dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów transmisyjnych światłowodów,
  9) mierzy parametry światłowodów metodą transmisyjną oraz metodą rozproszenia wstecznego,
  10) ocenia poprawność uzyskanych wyników pomiarów na podstawie norm technicznych,
  11) charakteryzuje parametry anten,
  12) montuje i uruchamia instalacje antenowe,
  13) charakteryzuje techniki zwielokrotniania w teletransmisyjnych systemach cyfrowych,
  14) rozróżnia synchroniczne systemy cyfrowe hierarchii europejskiej i amerykańskiej na podstawie opisów i oznaczeń,
  15) oblicza przepływności podstawowych struktur synchronicznych systemów cyfrowych,
  16) charakteryzuje techniki synchronizacji w systemach cyfrowych,
  17) rozróżnia rodzaje sieci optycznych na podstawie opisu i schematów blokowych,
  18) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci optycznych,
  19) charakteryzuje struktury sieci teleinformatycznej z komutacją w warstwie optycznej,
  20) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne,
  21) lokalizuje uszkodzenia w traktach transmisyjnych.
  5. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckic
  Uczeń:
  1) określa podstawowe funkcje serwerów telekomunikacyjnych,
  2) określa funkcje podstawowych bloków funkcjonalnych serwerów telekomunikacyjnych,
  3) dobiera i identyfikuje parametry urządzeń abonenckich,
  4) rozpoznaje sygnały w łączu abonenckim,
  5) wykonuje pomiary łącza abonenckiego,
  6) rozróżnia technologie sieciowe z komutacją pakietów i komórek,
  7) uruchamia serwery telekomunikacyjne i administruje nimi,
  8) instaluje i konfiguruje aparaty telefoniczne,
  9) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia abonenckie,
  10) ocenia jakość działania cyfrowych urządzeń abonenckich na podstawie wyników testów,
  11) określa rodzaje i typy protokołów do zestawiania połączeń głosowych,
  12) charakteryzuje procesy zestawiania i rozłączania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych i mobilnych,
  13) wykonuje i uruchamia telefoniczne sieci abonenckie,
  14) dodaje abonentów do cyfrowej sieci telekomunikacyjnej,
  15) charakteryzuje usługi oferowane w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych,
  16) dodaje i usuwa usługi dla nowych użytkowników i modyfikuje funkcjonujące usługi,
  17) dokonuje analizy raportów ruchowych,
  18) lokalizuje i wymienia uszkodzone podzespoły cyfrowej centrali telefonicznej na podstawie alarmów i wyników testu,
  19) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w liniach abonenckich na podstawie pomiarów i wyników testów.
 • EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu
  Uczeń:
  1) planuje adresację logiczną w oparciu o podstawowy protokół Internetowy (IP),
  2) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych,
  3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego,
  4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej,
  5) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu,
  6) monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
  7) dobiera medium transmisyjne do budowy lokalnej sieci komputerowej,
  8) interpretuje projekt lokalnej sieci komputerowej,
  9) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
  10) sporządza kosztorys sieci komputerowej na podstawie opracowanego projektu,
  11) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej,
  12) przygotowuje materiały do dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej.
  2. Administrowanie sieciami komputerowymi
  Uczeń:
  1) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne,
  2) tworzy wirtualne sieci prywatne (VPN) za pomocą połączeń internetowych,
  3) określa funkcje programów monitorujących i zabezpieczających pracę systemu komputerowego oraz jego poszczególnych elementów,
  4) dobiera i konfiguruje adresację podstawowych protokołów stosowanych w Internecie (IP),
  5) charakteryzuje parametry oraz określa funkcje i zastosowanie ruterów,
  6) konfiguruje interfejsy rutera w obrębie adresacji w Internecie (IP), list kontroli dostępu, mechanizmów jakości usług w sieci opartej o podstawowy protokół transmisji w Internecie (IP),
  7) konfiguruje i określa funkcje oraz budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią (SNMP),
  8) monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeciążeniom,
  9) modernizuje lokalną sieć komputerową,
  10) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej,
  11) monitoruje działanie sieci teleinformatycznych za pomocą standardowych testów.
  3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
  Uczeń:
  1) określa funkcje komputerowego systemu sieciowego,
  2) określa sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego,
  3) instaluje sieciowe systemy operacyjne,
  4) modernizuje i rekonfiguruje serwery,
  5) sporządza wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego, zarządza licencjami,
  6) modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe,
  7) konfiguruje interfejsy sieciowe,
  8) wyjaśnia zasady działania protokołów sieci komputerowej,
  9) zarządza kontami użytkowników i grup,
  10) konfiguruje profile użytkowników i zasady grup,
  11) udostępnia zasoby sieci komputerowej,
  12) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych,
  13) charakteryzuje i konfiguruje usługi i role serwerowe,
  14) konfiguruje usługi zdalnego dostępu do serwerów,
  15) konfiguruje usługi katalogowe,
  16) zarządza centralnie stacjami roboczymi,
  17) rozpoznaje protokoły aplikacyjne,
  18) monitoruje działania użytkowników sieci komputerowej,
  19) wyjaśnia zasady działania usług wirtualizacyjnych,
  20) instaluje systemy i oprogramowanie do wirtualizacji,
  21) instaluje i konfiguruje systemy operacyjne na maszynie wirtualnej,
  22) lokalizuje i usuwa uszkodzenia sieciowych systemów operacyjnych na podstawie opisu lub diagnozy,
  23) zabezpiecza sieciowe systemy operacyjne przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa montujące i sprzedające sprzęt t eleinformatyczny ,
firmy montujące i sprzedające komputery i telefony ,
firmy świadczące usługi t elekomunikacyjne ,
przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych ,
organy administracji publicznej.
Przykładowe przedmioty szkolne:
systemy operacyjne,
sieci komputerowe,
urządzenia techniki komputerowej,
systemy baz danych,
działalność gospodarcza w branży informatycznej,
język angielski zawodowy w branży informatycznej.
Przeciwskazania:
wady wzroku, zaburzenia widzenia barw ,
niedosłuch ,
wady serca ,
zaburzenia równowagi ,
zaburzenia układów nerwowego i krążenia ,
choroby skóry rąk ,
wzmożona pot liwość rąk ,
ograniczenie sprawności ruchowej rąk.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży