Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik technologii drewna

Wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych.
Organizuje i wykonuje prace związane z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich.
Programuje oraz obsługuje obrabiarki i urządzenia stosowane w procesie przetwarzania drewna.
Sporządza dokument ację projekt ową, konstrukcyjną i technologiczną.
Organizuje i nadzoruje procesy produkcyjne związane z przetwarzaniem drewna.
Kwalifikacja:
 • AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
  Uczeń:
  1) dokonuje klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych,
  2) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną,
  3) dobiera technologię wytwarzania wyrobów stolarskich,
  4) przygotowuje materiały podstawowe i pomocnicze do wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  5) dobiera sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych,
  6) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania obróbki drewna i tworzyw drzewnych,
  7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie,
  8) wykonuje ręczną i maszynową obróbkę drewna i tworzyw drzewnych,
  9) posługuje się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami,
  10) wykonuje hydrotermiczną i plastyczną obróbkę drewna,
  11) wykonuje elementy konstrukcyjne oraz ich połączenia,
  12) stosuje techniki wykańczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych wyrobów z drewna,
  13) wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materiałów drzewnych,
  14) stosuje systemy montażu i okuwania wyrobów stolarskich,
  15) wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  16) ocenia jakość wykonania wyrobów stolarskich,
  17) wykonuje prace związane z pakowaniem, magazynowaniem oraz transportem elementów, podzespołów i wyrobów gotowych.
  2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich
  Uczeń:
  1) identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie,
  2) rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałów i wyrobów stolarskich,
  3) ustala przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub konserwacji,
  4) kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy i renowacji,
  5) ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich,
  6) dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania naprawy, renowacji, konserwacji wyrobów stolarskich,
  7) wykonuje naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów,
  8) ocenia jakość wykonania naprawy, renowacji lub konserwacji wyrobów stolarskich.
 • AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

  zobacz opiszwiń opis
  1. Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna
  Uczeń:
  1) stosuje programy komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  2) określa właściwości oraz jakość materiałów i wyrobów gotowych z drewna i tworzyw drzewnych,
  3) dobiera technologie produkcji wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  4) sporządza dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  5) steruje procesem suszenia materiałów drzewnych i wyrobów z drewna,
  6) prowadzi badania laboratoryjne oraz interpretuje ich wyniki,
  7) opracowuje normy przedmiotowe dla wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  8) dobiera materiały, narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań,
  9) dobiera parametry narzędzi do rodzaju obróbki wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  10) ocenia stan techniczny maszyn i narzędzi stosowanych w procesach produkcyjnych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  11) dobiera oprzyrządowanie produkcyjne do wykonania operacji technologicznych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  12) programuje oraz obsługuje maszyny i urządzenia sterowane numerycznie,
  13) sporządza schematy przebiegu procesów wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  14) projektuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych,
  15) określa parametry technologiczne obróbki drewna i tworzyw drzewnych,
  16) ustala receptury roztworów klejowych i materiałów malarsko-lakierniczych,
  17) sporządza karty technologiczne dotyczące procesów obróbki materiałów oraz montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  18) opracowuje instrukcje dotyczące sposobu wykonania operacji technologicznych,
  19) sporządza kalkulację kosztów wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  20) ustala sposób składowania, magazynowania oraz transportu materiałów drzewnych i wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.
  2. Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna
  Uczeń:
  1) określa stan techniczny oraz zdolności produkcyjne maszyn i urządzeń,
  2) kontroluje przebieg procesów technologicznych przetwarzania drewna,
  3) ocenia jakość wykonania elementów, podzespołów i wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  4) ocenia zgodność wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych z dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną,
  5) kontroluje przestrzeganie norm dotyczących stosowanych materiałów drzewnych oraz wytwarzanych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  6) sporządza ewidencyjną, rozliczeniową i sprawozdawczą dokumentację produkcji.
Przykładowe miejsca pracy:
działy techniczno-produkcyjne,
laboratoria zakładowe i branżowe,
biura projektowe przemysłu drzewnego,
ośrodki projektowania i marketingu wyrobów z drewna,
zakłady przemysłu meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drewnianej.
Przykładowe przedmioty szkolne:
technologia wyrobów stolarskich,
procesy technologiczne w przemyśle drzewnym,
dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich,
działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym,
język obcy zawodowy w przemyśle drzewnym.
Przeciwskazania:
wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw ,
choroby zapalne uszu, niedosłuch ,
zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy ,
choroby układów: ruchu, oddechowego, nerwowego, krążenia, kostno-stawowego, alergie skóry, wady serca ,
cukrzyca, reumatyzm ,
zaburzenia zmysłu dot yku i węchu ,
niska wydolność fizyczna.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży