Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

 • Montuje i uruchamiania instalacje telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej.
 • Utrzymuje w ruchu i konserwuje instalacje telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej.
 • Naprawia instalacje telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej.
 • Montuje i uruchamia pozabudynkowe sieci szerokopasmowe.
 • Utrzymuje w ruchu, konserwuje i naprawia pozabudynkowe sieci szerokopasmowe.
Kwalifikacja:
 • EE.19. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

  zobacz opiszwiń opis
  1.Montaż i uruchamianie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
  Uczeń:
  1) określa funkcje i podstawowe parametry oraz zastosowanie urządzeń i elementów, posługując się właściwą terminologią,
  2) rozpoznaje urządzenia i elementy na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych,
  3) dobiera narzędzia do wykonania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej,
  4) wyznacza trasy kabli zgodnie z dokumentacją lub samodzielnie z dostosowaniem do lokalnych warunków,
  5) wykonuje montaż kabli i urządzeń,
  6) wykonuje podłączenia urządzeń,
  7) sprawdza poprawność połączeń i uruchamia instalację,
  8) montuje i uruchamia urządzenia abonenckie,
  9) konfiguruje urządzenia abonenckie.
  2.Utrzymanie w ruchu i konserwacja instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
  Uczeń:
  1) określa wpływ różnych czynników na pracę instalacji,
  2) charakteryzuje parametry pracy instalacji,
  3) charakteryzuje zakres czynności dokonywanych podczas konserwacji,
  4) wykonuje okresowe przeglądy instalacji,
  5) dobiera przyrządy pomiarowe,
  6) wykonuje pomiary parametrów instalacji,
  7) wykonuje regulacje parametrów instalacji,
  8) rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia instalacji,
  9) prowadzi dokumentację prowadzonych czynności.
  3. Naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
  Uczeń:
  1) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń,
  2) dobiera przyrządy do pomiaru parametrów instalacji,
  3) diagnozuje pracę instalacji i urządzeń na podstawie obserwacji oraz analizy wyników pomiarów,
  4) lokalizuje uszkodzenia instalacji,
  5) określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń,
  6) dobiera narzędzia do wykonania napraw instalacji,
  7) dokonuje napraw instalacji,
  8) wymienia uszkodzone urządzenia i elementy instalacji,
  9) kontroluje poprawność działania instalacji,
  10) prowadzi dokumentację wykonanych napraw.
 • EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż i uruchamianie pozabudynkowych sieci szerokopasmowych
  Uczeń:
  1) klasyfikuje media transmisyjne,
  2) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci,
  3) rozróżnia rodzaje transmisji z podziałem czasowym i częstotliwościowym,
  4) charakteryzuje budowę oraz parametry sieci szerokopasmowych dla mediów transmisyjnych,
  5) rozróżnia urządzenia, złącza i elementy oraz charakteryzuje ich parametry dla mediów transmisyjnych,
  6) montuje urządzenia i elementy dla mediów transmisyjnych,
  7) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające,
  8) uruchamia sieci pozabudynkowe,
  9) dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów pracy dla mediów transmisyjnych,
  10) ocenia jakość montażu na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i obowiązujących wymagań.
  2. Utrzymanie w ruchu, konserwacja i naprawa pozabudynkowych sieci szerokopasmowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje transmisji w kanale zwrotnym i dosyłowym,
  2) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych,
  3) wykonuje pomiary parametrów sieci szerokopasmowych określających jakość transmisji,
  4) wykonuje pomiary parametrów dla różnych transmisji,
  5) konfiguruje usługi zgodnie z dokumentacją techniczną,
  6) reguluje parametry urządzeń sieciowych,
  7) monitoruje działanie sieci szerokopasmowych za pomocą standardowych testów,
  8) rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia sieci szerokopasmowych,
  9) planuje i wykonuje prace konserwacyjne oraz naprawę sieci szerokopasmowych.
Przykładowe miejsca pracy:
operatorzy telewizji kablowej,
firmy produkujące sprzęt stosowany przez sieci szerokopasmowe.
Przykładowe przedmioty szkolne:
systemy operacyjne,
urządzenia techniki komputerowej,
działalność gospodarcza w branży informatycznej,
język angielski zawodowy w branży informatycznej.
Przeciwskazania:
wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, choroby oczu ,
niedosłuch,
znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążenia, wady serca, epilepsja ,
choroby skóry rąk, nadmierna potliwość rąk ,
ograniczenie sprawności rąk.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży