Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik spedytor

 • Planuje procesy transportowe.
 • Organizuje procesy transportowe.
 • Organizuje proces załadunku i rozładunku.
 • Kalkuluje ceny procesów transport owych i prowadzi dokumentację rozliczeń z klient ami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi.
 • Prowadzi dokumentację przewozową.
 • Prowadzi korespondencję i negocjacje.
 • Wykonuje prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.
Kwalifikacja:
 • AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

  zobacz opiszwiń opis
  1. Planowanie procesów transportowych
  Uczeń:
  1) określa zadania transportowe,
  2) rozróżnia rodzaje usług transportowych,
  3) dobiera środki transportu do realizacji usług transportowych,
  4) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami,
  5) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków i dokumentacji transportowej,
  6) sporządza plan przebiegu procesu transportowego,
  7) rozróżnia infrastrukturę transportu,
  8) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.
  2. Organizowanie procesów transportowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych,
  2) formuje jednostki ładunkowe,
  3) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta,
  4) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu,
  5) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie,
  6) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu
  3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych
  Uczeń:
  1) stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie,
  2) ocenia jakość oraz efektywności procesów transportowych,
  3) stosuje przepisy prawa dotyczące rozliczeń z kontrahentami,
  4) stosuje taryfikator usług transportowo–spedycyjnych,
  5) optymalizuje koszty do zakresu realizowanych usług transportowo–spedycyjnych,
  6) sporządza dokumenty rozliczeniowe z kontrahentami i spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim,
  7) analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do oceny efektywności usług transportowo–spedycyjnych.
  4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
  Uczeń:
  1) stosuje przepisy dotyczące spedycji,
  2) rozróżnia reguły handlu międzynarodowego,
  3) sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku angielskim,
  4) stosuje metody negocjacji w kontaktach z kontrahentem,
  5) dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta,
  6) wybiera dostawców i podwykonawców,
  7) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji,
  8) określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora,
  9) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczeń stosowanych w procesach transportowo–spedycyjnych.
  5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
  Uczeń:
  1) charakteryzuje rolę, miejsce i znaczenie logistyki w działalności transportowo-spedycyjnej,
  2) określa rolę centrów logistycznych w łańcuchach dostaw,
  3) rozpoznaje rodzaje budowli magazynowych i ich wyposażenie,
  4) posługuje się dokumentami magazynowymi,
  5) dobiera urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych,
  6) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres,
  7) nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków,
  8) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.
Przykładowe miejsca pracy:
firmy transportowe,
spedycyjne firmy kurierskie,
urzędy pocztowe,
agencje celne,
wolne obszary celne,
placówki handlowe,
przedsiębiorstwa zajmujące się importem i transportem,
firmy świadczące usługi transportowo-samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie itp.
hurtownie zaopatrujące placówki handlowe w różne produkty.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego,
podstawy transportu i spedycji,
przewóz ładunków,
podstawy prawa transportowego,
język obcy zawodowy.
Przeciwskazania:
umiarkowane wady wzroku,
brak widzenia obocznego, zaburzenia widzenia barw ,
choroby uszu, niedosłuch utrudniający kontakt z otoczeniem ,
znaczny stopień zaburzenia układu oddechowego oraz układu krążenia ,
niewyrównane wady serca ,
znaczne zaburzenia równowagi ,
zaburzenia układu kost nost awowego oraz układu mięśniowego ,
zaburzenia ruchu ,
ograniczona sprawność ruchowa rąk.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży