Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik procesów introligatorskich

 • Wykonuje druki luźne i oprawy za pomocą dopasowanych met od i technik.
 • Przygotowuje materiały, maszyny i urządzenia do wykonywania druków luźnych i opraw.
 • Przygotowuje materiały, maszyny i urządzenia do realizacji prac introligatorskich.
 • Planuje i kontroluje przebieg poligraficznych procesów produkcyjnych.
 • Przygotowuje druki luźne i oprawy do ekspedycji.
 • Ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń poligraficznych.
 • Wykonuje naprawy maszyn i urządzeń stosownie do zapotrzebowania.
Kwalifikacja:
 • AU.16. Realizacja procesów introligatorskich

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie obróbki druków luźnych
  Uczeń:
  1) dobiera metody i techniki wykonania druków luźnych,
  2) dobiera materiały i maszyny do wykonywania druków luźnych,
  3) przygotowuje materiały do wykonywania druków luźnych,
  4) przestrzega zasad przygotowania maszyn do wykonywania druków luźnych,
  5) obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania druków luźnych,
  6) dobiera metody kontroli i oceny jakości wykonywania druków luźnych,
  7) prowadzi bieżącą kontrolę procesu wykonywania druków luźnych,
  8) przygotowuje druki luźne do ekspedycji.
  2. Wykonywanie opraw
  Uczeń:
  1) określa rodzaje opraw i ich elementy składowe,
  2) dobiera metody i techniki wykonywania opraw,
  3) przestrzega zasad przygotowania materiałów do wykonywania opraw,
  4) przygotowuje materiały do wykonywania opraw,
  5) przestrzega zasad przygotowania maszyn do wykonywania opraw,
  6) obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania opraw,
  7) dobiera metody kontroli i oceny procesu wykonywania opraw,
  8) prowadzi bieżącą kontrolę procesu wykonywania opraw,
  9) przygotowuje oprawy do ekspedycji.
 • AU.43. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Planowanie produkcji poligraficznej
  Uczeń:
  1) ustala technologiczne parametry produktu poligraficznego,
  2) przestrzega zasad planowania procesów poligraficznych,
  3) planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego,
  4) wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego,
  5) przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytwarzania produktów poligraficznych,
  6) wykonuje obliczenia dotyczące kosztów wytwarzania produktów poligraficznych.
  2. Kontrolowanie produkcji poligraficznej
  Uczeń:
  1) stosuje standardy jakości produkcji poligraficznej,
  2) przestrzega zasad kontroli i oceny jakości materiałów, półproduktów i produktów poligraficznych,
  3) dobiera urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do kontroli jakości produkcji poligraficznej,
  4) posługuje się urządzeniami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi,
  5) ocenia jakość materiałów i półproduktów poligraficznych na poszczególnych etapach produkcji,
  6) ocenia jakość wykonania gotowego produktu poligraficznego,
  7) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń poligraficznych,
  8) wprowadza działania naprawcze na podstawie analizy wyników kontroli.
Przykładowe miejsca pracy:
drukarnie,
firmy introligatorskie,
biura obsługi klienta, jako osoby planujące i kontrolujące produkcję poligraficzną zarówno jednostkową jak i przemysłową,
własna działalność gospodarcza.
Przykładowe przedmioty szkolne:
technologia wykonywania druków luźnych i opraw,
maszyny i urządzenia do wykonywania druków luźnych i opraw,
projekty procesów poligraficznych,
działalność gospodarcza w poligrafii,
język angielski zawodowy w poligrafii.
Przeciwskazania:
wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw ,
niedosłuch w stopniu znacznym ,
nadmierna pot liwość rąk ,
ograniczona sprawność rąk ,
przewlekłe choroby skóry, alergie ,
schorzenia układu nerwowego, oddechowego, ,
zaburzenia równowagi.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację AU.17. Realizacja procesów drukowania z form drukowych zdobędziesz kolejny zawód – Technik procesów drukowania
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży