Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik procesów drukowania

 • Przygotowuje materiały, maszyny i urządzenia do procesu drukowania.
 • Planuje poligraficzne procesy produkcyjne.
 • Posługuje się miarami oraz maszynami i urządzeniami poligraficznymi.
 • Prowadzi kont rolę i ocenę jakości wykonania form drukowych.
 • Posługuje się poligraficzną dokumentacją techniczną i technologiczną.
 • Odczytuje schematy i rysunki techniczne stosowane w poligrafii.
Kwalifikacja:
 • AU.17. Realizacja procesów drukowania z form drukowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie form drukowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje form drukowych,
  2) przestrzega zasad wykonywania form drukowych,
  3) przestrzega zasad przygotowania maszyn do wykonywania form drukowych,
  4) obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych,
  5) dobiera metody kontroli i oceny jakości form drukowych,
  6) prowadzi bieżącą kontrolę i ocenę jakości wykonania form drukowych.
  2. Wykonywanie odbitek z form drukowych
  Uczeń:
  1) dobiera maszyny do wykonywania odbitek z form drukowych,
  2) dobiera materiały podstawowe i pomocnicze do procesu drukowania,
  3) przygotowuje podstawowe i pomocnicze materiały do drukowania,
  4) przestrzega zasad przygotowania zespołów maszyn drukujących do pracy,
  5) przygotowuje maszyny do drukowania,
  6) przestrzega zasad wykonania odbitek drukarskich,
  7) obsługuje maszyny do drukowania z form,
  8) dobiera metody kontroli i oceny procesu drukowania,
  9) prowadzi bieżącą kontrolę procesu drukowania.
 • AU.43. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Planowanie produkcji poligraficznej
  Uczeń:
  1) ustala technologiczne parametry produktu poligraficznego,
  2) przestrzega zasad planowania procesów poligraficznych,
  3) planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego,
  4) wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego,
  5) przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytwarzania produktów poligraficznych,
  6) wykonuje obliczenia dotyczące kosztów wytwarzania produktów poligraficznych.
  2. Kontrolowanie produkcji poligraficznej
  Uczeń:
  1) stosuje standardy jakości produkcji poligraficznej,
  2) przestrzega zasad kontroli i oceny jakości materiałów, półproduktów i produktów poligraficznych,
  3) dobiera urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do kontroli jakości produkcji poligraficznej,
  4) posługuje się urządzeniami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi,
  5) ocenia jakość materiałów i półproduktów poligraficznych na poszczególnych etapach produkcji,
  6) ocenia jakość wykonania gotowego produktu poligraficznego,
  7) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń poligraficznych,
  8) wprowadza działania naprawcze na podstawie analizy wyników kontroli.
Przykładowe miejsca pracy:
agencje reklamowe,
biura obsługi klienta,
firmy rzemieślnicze,
drukarnie i zakłady poligraficzne,
jako maszynista we wszystkich technikach drukowania,
pomocnik maszynisty,
kopista,
technolog,
zakłady prowadzące usługi poligraficzne
przy kontroli jakości produkcji,
przedstawicielstwo handlowe firm poligraficznych,
własna działalność gospodarcza.
Przykładowe przedmioty szkolne:
technologia wykonywania form drukowych i drukowania,
maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowania,
projekty procesów poligraficznych,
działalność gospodarcza w poligrafii.
Przeciwskazania:
wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw ,
niedosłuch w st opniu znacznym ,
nadmierna potliwość rąk ,
ograniczona sprawność rąk,
przewlekłe choroby skóry, alergie ,
schorzenia układu nerwowego, oddechowego ,
zaburzenia równowagi.
Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację AU.16. Realizacja procesów introligatorskich zdobędziesz kolejny zawód – Technik procesów introligatorskich
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży