Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik pojazdów samochodowych

Stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami.
Diagnozuje podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych.
Naprawia zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych.
Dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego.
Wykonuje prace konserwacyjne i obsługowo-naprawcze pojazdów samochodowych oraz ich zespołów na uniwersalnych i specjalistycznych stanowiskach.
W trakcie pracy współpracuje z mechanikami pojazdów samochodowych lub kieruje zespołem pracowników.
Weryfikuje części samochodowe i materiały eksploatacyjne.
Kontroluje jakość wykonywanych napraw.
Kwalifikacja:
 • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  Uczeń:
  1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia,
  2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki,
  3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów,
  4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego,
  5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych,
  6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych,
  8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki,
  9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych.
  2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
  Uczeń:
  1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych,
  2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych,
  3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego,
  4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
  5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
  6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany,
  7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych,
  8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
  10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne,
  11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych,
  12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.
 • MG.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

  zobacz opiszwiń opis
 • MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentację technologiczną procesów naprawy pojazdów samochodowych,
  2) przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych,
  3) ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych,
  4) przydziela prace z zakresu obsługi pojazdów samochodowych zespołowi pracowników,
  5) przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi,
  6) prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
  7) sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych,
  8) rozwiązuje problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
  9) inicjuje oraz wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.
  2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych
  Uczeń:
  1) przestrzega zasad kontaktów z klientami,
  2) kontroluje jakość wykonania zadań powierzonych zespołowi pracowników,
  3) komunikuje się ze współpracownikami i przełożonymi,
  4) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań,
  5) dobiera pracowników do wykonania określonych zadań,
  6) kontroluje przebieg procesu naprawy pojazdów samochodowych,
  7) nadzoruje wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych,
  8) ocenia jakość wykonywanych prac.
Przykładowe miejsca pracy:
stacje serwisowe,
stacje kontroli pojazdów,
zakłady produkcyjne pojazdów samochodowych,
salony sprzedaży pojazdów samochodowych,
przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
warsztaty obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami
instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami.
Przykładowe przedmioty szkolne:
bezpieczeństwo pracy,
technologia mechaniczna,
przepisy ruchu drogowego,
budowa i naprawa pojazdów samochodowych,
diagnozowanie pojazdów samochodowych,
wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych,
organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.
Przeciwskazania:
brak widzenia obuocznego,
zaburzenia równowagi i świadomości,
choroby narządu słuchu,
choroby skóry,
nieprawidłowe widzenie barw,
przewlekłe choroby układu oddechowego i układu krążenia,
alergie na paliwa, smary, lakiery, płyny techniczne,
mała wytrzymałość fizyczna,
uzależnienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży