Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik pojazdów samochodowych

 • Obsługuje, diagnozuje i naprawia pojazdy samochodowe.
 • Stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe, a także programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych.
 • Wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów samochodowych.
 • Diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych.
 • Dokonuje kalkulacji kosztów i ocenia jakość napraw.
 • Wyjaśnia klientom zasady eksploatacji pojazdów samochodowych.
Kwalifikacja:
 • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  Uczeń:
  1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia,
  2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki,
  3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów,
  4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego,
  5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych,
  6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych,
  8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki,
  9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych.
  2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
  Uczeń:
  1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych,
  2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych,
  3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego,
  4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
  5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
  6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany,
  7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych,
  8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
  10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne,
  11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych,
  12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.
 • MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

  zobacz opiszwiń opis
  1.Obsługiwanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, które wymagają obsługi i konserwacji,
  2) wykonuje czynności obsługowe i konserwacyjne elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  3) wykonuje czynności kalibracyjne i konfiguracyjne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych za pomocą komputera diagnostycznego oraz funkcji komputera pokładowego,
  4) wykonuje montaż i konfigurację akcesoriów i osprzętu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną,
  5) przygotowuje elektryczny i elektroniczny układ pojazdu samochodowego do wykonania prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych,
  6) przywraca funkcjonalność elektrycznego i elektronicznego układu pojazdu samochodowego po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych.
  2. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia metody diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  2) rozpoznaje elektryczne i elektroniczne elementy oraz układy pojazdów samochodowych,
  3) analizuje zależności funkcjonalne elektrycznych i elektronicznych podukładów w układach pojazdów samochodowych,
  4) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego,
  5) określa zakres diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  6) stosuje programy komputerowe do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  7) wykonuje pomiary diagnostyczne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  8) interpretuje wyniki pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  9) ocenia stan techniczny elektrycznych i elektronicznych elementów oraz układów pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych,
  10) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  11) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi.
  3. Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  Uczeń:
  1) analizuje schematy elektrycznych i elektronicznych układów i instalacji pojazdów samochodowych,
  2) lokalizuje uszkodzenia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  3) dobiera metody naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  4) sporządza zapotrzebowanie na elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i posługuje się nimi,
  6) wykonuje demontaż elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  8) wykonuje regulacje elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  9) przeprowadza próby po naprawie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  10) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi,
  11) sporządza dokumentację wykonanej naprawy.
 • MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentację technologiczną procesów naprawy pojazdów samochodowych,
  2) przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych,
  3) ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych,
  4) przydziela prace z zakresu obsługi pojazdów samochodowych zespołowi pracowników,
  5) przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi,
  6) prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
  7) sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych,
  8) rozwiązuje problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
  9) inicjuje oraz wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.
  2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych
  Uczeń:
  1) przestrzega zasad kontaktów z klientami,
  2) kontroluje jakość wykonania zadań powierzonych zespołowi pracowników,
  3) komunikuje się ze współpracownikami i przełożonymi,
  4) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań,
  5) dobiera pracowników do wykonania określonych zadań,
  6) kontroluje przebieg procesu naprawy pojazdów samochodowych,
  7) nadzoruje wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych,
  8) ocenia jakość wykonywanych prac.
Przykładowe miejsca pracy:
stacje serwisowe,
stacje kontroli pojazdów,
zakłady produkcyjne pojazdów samochodowych,
salony sprzedaży pojazdów samochodowych,
przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
warsztaty obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami
instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami.
Przykładowe przedmioty szkolne:
bezpieczeństwo pracy,
technologia mechaniczna,
przepisy ruchu drogowego,
budowa i naprawa pojazdów samochodowych,
diagnozowanie pojazdów samochodowych,
wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych,
organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.
Przeciwskazania:
choroby układów : oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca), mięśniowego ,
alergie, przewlekłe choroby skóry, nadmierna potliwość rąk ,
ograniczenia sprawności ruchowej ,
wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw ,
znaczny niedosłuch ,
zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy.
Zawody w zasięgu ręki:
Uwaga: można zdobyć różne kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł Technika pojazdów samochodowych. Zawsze należy zdobyć kwalifikację MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz dodatkowo, jedną z dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej: MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (kwalifikacja wspólna z zawodem Mechanik pojazdów samochodowych ) lub MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (kwalifikacja wspólna z zawodem Elektromechanik pojazdów samochodowych ).
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży