Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik optyk

 • Wykonuje i naprawia element y układów i przyrządów optycznych.
 • Określa funkcje poszczególnych części oka, wady wzroku i sposoby ich korekcji.
 • Obsługuje wybrane przyrządy optometryczne: autorefraktometr, keratometr, pupilometr.
 • Wykonuje i naprawia pomoce wzrokowe: soczewki okularowe i kontaktowe.
 • Wykonuje obróbkę soczewek za pomocą maszyn, urządzeń i narzędzi.
 • Osadza soczewki okularowe za pomocą odpowiednich narzędzi.
Kwalifikacja:
 • MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu
  Uczeń:
  1) rozpoznaje symbole i oznaczenia materiałów i elementów optycznych stosowanych w sprzęcie optycznym,
  2) dobiera materiały konstrukcyjne metalowe, niemetalowe i optyczne do wytwarzania i montażu układów optycznych, optoelektronicznych, sprzętu optycznego i mechanizmów precyzyjnych,
  3) dobiera elementy mechanizmów drobnych i precyzyjnych do budowy aparatury i urządzeń optycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  4) dobiera elementy do budowy sprzętu optycznego i optoelektronicznego na podstawie dokumentacji technicznej,
  5) stosuje dokumentację techniczną i normy jakości w procesie kontroli materiałów i elementów optycznych,
  6) dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów parametrów geometrycznych i optycznych materiałów,
  7) wykonuje pomiary parametrów geometrycznych i optycznych materiałów.
  2. Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją technologiczną elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych,
  2) określa rodzaje i przeznaczenie elementów mechanizmów drobnych i precyzyjnych,
  3) określa rodzaje i przeznaczenie elementów elektrycznych i elektronicznych,
  4) dobiera narzędzia do wykonania elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych,
  5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania pomiarów warsztatowych elementów optycznych i mechanicznych,
  6) stosuje wartości odchyłek tolerancji i pasowań oraz kształtu i położenia wymaganych w procesie wytwarzania elementów optycznych,
  7) stosuje metale żelazne i nieżelazne oraz ich stopy, tworzywa sztuczne, szkła optyczne, materiały ceramiczne, materiały uszczelniające, szlifierskie i eksploatacyjne w procesie wytwarzania, naprawach, montażu i konserwacji sprzętu optycznego, optyczno-elektronicznego i urządzeń laserowych,
  8) wykonuje operacje: piłowania, wiercenia, gwintowania, cięcia, przecinania, wycinania, ścinania, gięcia, prostowania, nitowania, lutowania, klejenia, szlifowania, docierania, skrobania, polerowania, wytaczania otworów, toczenia i frezowania oraz zawijania elementów optycznych,
  9) wykonuje pomiary warsztatowe wykonanych elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych.
  3. Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
  Uczeń:
  1) posługuje się schematami montażu układów, przyrządów optycznych i mechanizmów precyzyjnych,
  2) dobiera elementy mechaniczne i optyczne układów i przyrządów optycznych do montażu na podstawie dokumentacji,
  3) dobiera elementy elektroniczne do montażu urządzeń optycznych i optoelektronicznych na podstawie dokumentacji,
  4) dobiera elementy precyzyjne do montażu urządzeń optycznych i aparatury optycznej na podstawie dokumentacji,
  5) przestrzega zasad i stosuje formy organizacyjne montażu zespołów, przyrządów i aparatów optycznych,
  6) posługuje się narzędziami podczas montażu i demontażu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami eksploatacji,
  7) łączy elementy lub części w podzespoły, zespoły lub w gotowe przyrządy i aparaty optyczne,
  8) uruchamia i sprawdza działanie przyrządów i aparatów optycznych po montażu zgodnie z dokumentacją,
  9) użytkuje maszyny i urządzenia podczas montażu zgodnie z instrukcją obsługi,
  10) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń optycznych po montażu.
  4. Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych
  Uczeń:
  1) stosuje dokumentację techniczną i serwisową naprawianych elementów układów i przyrządów optycznych,
  2) dobiera narzędzia do justowania i ustawiania układów i przyrządów optycznych,
  3) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe do wykonania pomiarów optycznych układów i przyrządów optycznych,
  4) wykonuje pomiary optyczne podczas napraw układów i przyrządów optycznych,
  5) demontuje elementy układów i przyrządów optycznych, optoelektronicznych oraz aparatury i przyrządów optyczno-pomiarowych do przeprowadzenia naprawy,
  6) posługuje się narzędziami precyzyjnymi podczas naprawy układów i przyrządów optycznych,
  7) weryfikuje oraz określa stopień zużycia elementów, części układów, przyrządów i aparatury optyczno-pomiarowej po wykonaniu demontażu,
  8) dobiera elementy i części do wykonania naprawy przyrządów optycznych,
  9) sprawdza działanie elementów układów i przyrządów optycznych po naprawie.
 • MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji
  Uczeń:
  1) charakteryzuje budowę narządu wzroku,
  2) określa funkcje poszczególnych części oka oraz wady w budowie oka,
  3) rozpoznaje oko miarowe oraz wady wzroku,
  4) stosuje pojęcia związane z widzeniem obuocznym,
  5) obsługuje wybrane przyrządy optometryczne: autorefraktometr, refraktometr, keratometr, pupilometr, oprawę próbną,
  6) stosuje sposoby korekcji wad wzroku i udziela porad dotyczących korzystania z pomocy wzrokowych,
  7) dobiera środki do ochrony wzroku przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwym działaniem promieniowania.
  2. Wykonywanie pomiarów oftalmicznych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje symbole i oznaczenia stosowane w oftalmice,
  2) kontroluje parametry fizyczne soczewek okularowych, kontaktowych i innych pomocy wzrokowych,
  3) przestrzega zasad tworzenia zapisu równoważnego soczewek sfero-cylindrycznych,
  4) dobiera przyrządy i urządzenia do wykonywania pomiarów oftalmicznych,
  5) wykonuje pomiary mocy soczewek, wyznaczania osi cylindra i środków optycznych soczewek, kierunku i mocy pryzmy, rozstawu źrenic, kąta pantoskopowego, kąta nachylenia tarcz oprawy, odległości wierzchołkowej,
  6) oblicza wartość decentracji pryzmatycznej w soczewkach okularowych na podstawie recepty i wyznacza położenie głównego punku referencyjnego,
  7) stosuje wymiarowanie i znakowanie opraw, soczewek okularowych i kontaktowych w procesie wykonania pomocy wzrokowych.
  3. Dobieranie pomocy wzrokowych
  Uczeń:
  1) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w oftalmice,
  2) rozpoznaje rodzaje soczewek okularowych i kontaktowych oraz określa ich zastosowanie,
  3) rozróżnia rodzaje opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych,
  4) dobiera akcesoria i oprawy okularowe zgodnie z zasadami optyki, fizjologii widzenia i estetyki,
  5) wyznacza minimalną średnicę soczewek okularowych i dobiera soczewki okularowe.
  4. Wykonywanie pomocy wzrokowych
  Uczeń:
  1) obsługuje urządzenia stosowane w optyce oftalmicznej,
  2) posługuje się narzędziami stosowanymi w optyce oftalmicznej,
  3) dobiera metody i techniki wykonania i uszlachetniania soczewek okularowych i kontaktowych,
  4) przestrzega zasad oznakowania soczewek okularowych podczas wykonywania okularów,
  5) przestrzega zasad centrowania soczewek okularowych z uwzględnieniem decentracji poziomej i pionowej,
  6) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny potrzebne do wykonania pomocy wzrokowych,
  7) wykonuje obróbkę soczewek z zastosowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi,
  8) osadza soczewki okularowe z zastosowaniem narzędzi do montażu,
  9) stosuje wartości odchyłek tolerancji, wymaganych w procesie wykonania pomocy wzrokowych,
  10) reguluje i modeluje okulary i inne pomoce wzrokowe,
  11) ocenia jakość wykonania pomocy wzrokowych.
  5. Naprawianie pomocy wzrokowych
  Uczeń:
  1) dobiera narzędzia do naprawy pomocy wzrokowych,
  2) przestrzega parametrów mechanicznych i estetycznych pomocy wzrokowych zgodnie z wymaganiami technicznymi,
  3) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe do wykonania pomiarów optycznych układów i przyrządów,
  4) wykonuje pomiary optyczne pomocy wzrokowych,
  5) stosuje tablice tolerancji dla pomiarów wstępnych i kontroli powykonawczych pomocy wzrokowych,
  6) określa aberracje układów optycznych na podstawie wykonanych pomiarów,
  7) wykonuje naprawę, regulację i konserwację pomocy wzrokowych,
  8) przestrzega norm i procedur dotyczących kontroli jakości wyrobów i usług oftalmicznych.
Przykładowe miejsca pracy:
salony optyczne,
pracownie optyczne,
własna działalność gospodarcza,
serwis naprawy sprzętu optycznego,
gabinety optometrystyczno-kontaktologiczne.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy konstrukcji maszyn,
technologia z materiałoznawstwem,
elektrotechnika z elektroniką,
optyka,
konstrukcja i eksploatacja elementów, przyrządów i urządzeń optycznych,
konstrukcja i eksploatacja pomocy wzrokowych,
anatomia,
fizjologia i patologia oka,
działalność gospodarcza.
Przeciwskazania:
wady wzroku, brak widzenia obuocznego, nieprawidłowe widzenie barw ,
zaburzenia słuchu, niedosłuch ,
ograniczenia sprawności rąk ,
choroby układów : nerwowego, oddechowego, mięśniow ego, kostnostawowego, ruchu, krążenia ,
zaburzenia rów nowagi, zaw roty głowy.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży