Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik obsługi turystycznej

 • Planuje oraz realizuje imprezy i usługi turystyczne.
 • Oblicza koszt y imprez i usług turystycznych.
 • Dopasowuje imprezy i usługi turystyczne do potrzeb klient ów.
 • Sprzedaje usługi turystyczne.
 • Prowadzi informację turystyczną oraz nadzoruje realizację obsługi turystycznej.
 • Korzysta ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej.
 • Opracowuje materiały promocyjne, informatory, katalogi usług turystycznych.
Kwalifikacja:
 • TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych
  Uczeń:
  1) wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata,
  2) korzysta z map geograficznych i innych źródeł informacji,
  3) dobiera usługi turystyczne do potrzeb klientów,
  4) opracowuje programy imprez turystycznych,
  5) sporządza programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych,
  6) kalkuluje koszty usług turystycznych,
  7) oblicza koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe,
  8) ustala ceny imprez i usług turystycznych,
  9) sporządza dokumentację dotyczącą kalkulacji imprez i usług turystycznych.
  2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych
  Uczeń:
  1) dobiera usługodawców do realizacji imprez i usług turystycznych,
  2) dobiera najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego,
  3) zamawia usługi turystyczne,
  4) prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych,
  5) dokonuje rezerwacji usług on-line,
  6) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
  7) opracowuje dokumentację związaną z zamawianiem usług turystycznych.
  3. Realizacja imprez i usług turystycznych
  Uczeń:
  1) stosuje metody przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek,
  2) przestrzega zasad żywienia uczestników ruchu turystycznego,
  3) planuje i organizuje czas wolny klientów,
  4) obsługuje imprezy turystyczne dla różnych grup klientów,
  5) współpracuje z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych,
  6) obsługuje konferencje, kongresy, targi i giełdy turystyczne,
  7) przestrzega zasad obsługi klienta,
  8) sporządza i prowadzi dokumentację dotyczącą imprez i usług turystycznych,
  9) gromadzi dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez i usług turystycznych,
  10) monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych.
 • TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Prowadzenie informacji turystycznej
  Uczeń:
  1) tworzy i aktualizuje bazy danych informacji turystycznej,
  2) udziela informacji turystycznej,
  3) określa walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną Polski oraz wybranych regionów świata,
  4) korzysta ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej,
  5) współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego,
  6) opracowuje materiały promocyjne, informatory i katalogi usług turystycznych.
  2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych
  Uczeń:
  1) stosuje komputerowe systemy rezerwacji usług i imprez turystycznych,
  2) stosuje różne formy sprzedaży usług i imprez własnych oraz innych podmiotów rynku turystycznego,
  3) rejestruje sprzedaż usług i imprez turystycznych,
  4) stosuje różne formy płatności podczas sprzedaży usług i imprez turystycznych,
  5) sporządza dokumenty potwierdzające płatność za usługi i imprezy turystyczne,
  6) sporządza umowy cywilnoprawne dotyczące usług i imprez turystycznych,
  7) stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych.
  3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych
  Uczeń:
  1) rozlicza koszty usług turystycznych świadczonych przez usługodawców,
  2) sporządza rozliczenie wpływów i kosztów imprezy turystycznej,
  3) przestrzega zasad opodatkowania usług i imprez turystycznych,
  4) rozlicza koszty konferencji, targów i giełd turystycznych,
  5) prowadzi ewidencję księgową imprez i usług turystycznych przestrzegając zasad rachunkowości,
  6) sporządza dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych.
Przykładowe miejsca pracy:
firmy zajmujące się organizacją i obsługą ruchu turystycznego,
biura podróży,
hotele,
schroniska,
punkty informacji turystycznej.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy turystyki,
podstawy działalności gospodarczej w turystyce,
marketing usług turystycznych,
geografia turystyczna,
organizacja imprez i usług turystycznych,
język obcy zawodowy,
pracownia informacji.
Przeciwskazania:
zaburzenia równowagi, zawroty głowy ,
zaburzenia znacznego st opnia narządu wzroku, słuchu, układu nerwowego, oddechowego ,
znaczne wady wymowy ,
znaczne ograniczenia sprawności ruchowej kończyn, zwłaszcza rąk.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży