Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik mechatronik

 • Dopasowuje element y, podzespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Przygotowuje je do montażu, nadzoruje montaż i demontaż.
 • Uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne.
 • Projektuje i programuje urządzenia i prost e układy mechatroniczne.
 • Korzysta z nowoczesnych technik sterowania opartych na elektronice, informatyce, mechanice i automatyce.
 • Sporządza dokumentację techniczną.
Kwalifikacja:
 • EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
  Uczeń:
  1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych,
  2) dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn,
  3) dobiera materiały konstrukcyjne,
  4) rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej,
  5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  6) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu,
  7) dobiera techniki łączenia materiałów,
  8) dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych,
  9) wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych,
  10) kontroluje jakość wykonanego montażu podzespołów i zespołów mechanicznych.
  2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
  Uczeń:
  1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
  2) wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego,
  3) rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne,
  4) rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
  5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  6) wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych,
  7) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
  8) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu,
  9) wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
  10) kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
  11) sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją.
  3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
  Uczeń:
  1) określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  2) charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  3) wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego,
  4) dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
  5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  6) ocenia stan techniczny elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu,
  7) wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  8) kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  9) sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.
  4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
  Uczeń:
  1) wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  2) rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne,
  3) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych,
  4) instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów,
  5) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  6) podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi,
  7) uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją,
  8) wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych,
  9) sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
  5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  Uczeń:
  1) rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
  2) monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych,
  3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych,
  4) wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
  5) przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji,
  6) wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych,
  7) wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych,
  8) ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

  zobacz opiszwiń opis
  1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
  Uczeń:
  1) ustala zakres prac eksploatacyjnych,
  2) dobiera metody eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
  3) przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych,
  4) określa zasady instalacji oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów,
  5) posługuje się oprogramowaniem do programowania, wizualizacji i symulacji procesów,
  6) uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych,
  7) nastawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
  8) nastawia parametry układów napędowych,
  9) posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych,
  10) ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych,
  11) lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych,
  12) dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych,
  13) dobiera części, podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej,
  14) wymienia uszkodzone elementy, podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.
  2. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
  Uczeń:
  1) stosuje zasady rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych,
  2) stosuje zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych,
  3) stosuje zasady rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych,
  4) sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD,
  5) opracowuje dokumentację montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  6) opracowuje dokumentację eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.
  3. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  Uczeń:
  1) interpretuje instrukcje w językach programowania stosowanych w układach sterowania,
  2) przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania,
  3) interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania,
  4) modyfikuje program do sterowania urządzeniami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego,
  5) posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń mechatronicznych,
  6) testuje działanie programów dla urządzeń mechatronicznych,
  7) sprawdza parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych,
  8) zmienia parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.
Przykładowe miejsca pracy:
zakłady o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji w rolnictwie i leśnictwie,
przemysł spożywczy,
energetyka,
przemysł medyczny,
lotnictwo,
żegluga,
zakłady naprawiające sprzęt AGD,
zakłady produkujące zabawki dziecięce.
Przykładowe przedmioty szkolne:
elektrotechnika i elektronika,
technologie i konstrukcje mechaniczne,
pneumatyka i hydraulika,
urządzenia i systemy mechatroniczne,
działalność gospodarcza,
pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych,
pracownia pneumatyki i hydrauliki,
pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych.
Przeciwskazania:
alergie, przewlekłe choroby skóry ,
choroby uszu, niedosłuch ,
wady wzroku, brak widzenia obuocznego, znaczne zaburzenia widzenia barw ,
choroby układów: nerwowego, ruchu, oddechowego, krążenia i wady serca, moczowego, nerek, mięśniowego, kost no-stawowego ,
schorzenia narządów ruchu, znaczne ograniczenie sprawności rąk ,
zawroty głowy, omdlenia, epilepsja, zaburzenia równowagi.
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży