Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik mechanik

 • Nadzoruje przebieg produkcji.
 • Naprawia i konserwuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi.
 • Organizuje procesy obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
 • Wykonuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.
 • Wykonuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.
 • Wykonuje połączenia materiałów .
Kwalifikacja:
 • MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

  zobacz opiszwiń opis
  1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
  Uczeń:
  1) dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej,
  2) dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  3) dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej,
  4) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich,
  5) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej,
  6) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.
  2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
  Uczeń:
  1) dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi,
  2) rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych,
  3) dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich,
  4) dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  5) dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej,
  6) dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej,
  7) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy,
  8) wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej,
  9) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.
  3. Wykonywanie połączeń materiałów
  Uczeń:
  1) rozróżnia techniki łączenia materiałów,
  2) dobiera metodę łączenia materiałów,
  3) rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów,
  4) dobiera materiały do wykonania ich połączeń,
  5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów,
  6) przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń,
  7) wykonuje połączenia materiałów,
  8) ocenia jakość wykonanych połączeń.
  4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń,
  2) planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń,
  3) charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  4) ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  5) dobiera części podlegające wymianie,
  6) wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń,
  7) wykonuje czynności naprawcze narzędzi,
  8) montuje maszyny i urządzenia po naprawie,
  9) dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń,
  10) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń,
  11) wykonuje konserwację narzędzi,
  12) ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.
 • MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
  Uczeń:
  1) posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
  2) wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń,
  3) sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń,
  4) planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń,
  5) planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń,
  6) dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń,
  7) dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń,
  8) dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń,
  9) dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń,
  10) dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją,
  11) sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
  12) stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.
  2. Nadzorowanie przebiegu produkcji
  Uczeń:
  1) rozróżnia rodzaje produkcji,
  2) kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów,
  3) kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń,
  4) kontroluje przebieg prac na danym stanowisku,
  5) kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów,
  6) kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń,
  7) określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń,
  8) zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami,
  9) sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.
Przykładowe miejsca pracy:
biura projektowe maszyn i urządzeń,
działy gospodarki narodowej w sferze produkcyjnej i usługowej głównie,
na stanowiskach średniego nadzoru technicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń.
Przykładowe przedmioty szkolne:
podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo,
technologia z materiałoznawstwem,
układy sterowania i regulacji,
techniki wytwarzania elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi,
technologia napraw elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi,
organizacja i nadzór procesów produkcji.
Przeciwskazania:
alergie skóry na smary, rozpuszczalniki, oleje ,
płaskostopie ,
skrzywienia kręgosłupa ,
zawroty głowy, zaburzenia równowagi.
Zawody w zasięgu ręki:
Jest to zawód wewnętrznie zróżnicowany – można zdobyć różne kwalifikacje zawodowe i w rezultacie uzyskać tytuł technika mechanika. Zawsze należy zdobyć kwalifikację MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz dodatkowo jedną z trzech wymienionych poniżej: MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (kwalifikacja wspólna z zawodem Mechanik - monter maszyn i urządzeń) albo MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (kwalifikacja wspólna z zawodem Operator obrabiarek skrawających ) albo MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (kwalifikacja wspólna z zawodem Ślusarz ).
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży