Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem

Zawody

Wyszukaj zawód

Lista zawodów w Technikach i Szkołach Branżowych I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej.

Technik lotniskowych służb operacyjnych

 • Monitoruje stan infrastruktury portu lotniczego.
 • Organizuje działania związane z funkcjonowaniem port u lot niczego.
 • Prowadzi działania operacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym.
 • Prowadzi działania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym.
 • Współpracuje z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej.
 • Przydatna jest duża odporność na stres.
Kwalifikacja:
 • AU.37. Obsługa operacyjna portu lotniczego

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
  Uczeń:
  1) rozpoznaje elementy infrastruktury portów lotniczych oraz określa ich przeznaczenie i funkcje,
  2) określa warunki lokalizacji portów lotniczych,
  3) stosuje zasady bezpiecznej eksploatacji portów lotniczych,
  4) stosuje zasady obsługi urządzeń stosowanych w portach lotniczych,
  5) rozpoznaje rodzaje służb żeglugi powietrznej oraz określa ich zadania,
  6) identyfikuje podmioty działające w portach lotniczych i określa ich zadania,
  7) rozróżnia podstawowe typy i rodzaje statków powietrznych,
  8) rozpoznaje elementy konstrukcyjne statków powietrznych,
  9) rozpoznaje zespoły, instalacje i wyposażenie statków powietrznych związane z obsługą naziemną w porcie lotniczym,
  10) charakteryzuje napędy statków powietrznych oraz oznacza strefy ochronne dla jednostek napędowych,
  11) rozpoznaje oznakowania i napisy na statkach powietrznych,
  12) pozyskuje informacje dotyczące działań operacyjnych związanych z funkcjonowaniem portów lotniczych,
  13) rozpoznaje zagrożenia związane z obsługą portów lotniczych,
  14) stosuje przepisy prawa dotyczące eksploatacji portów lotniczych.
  2. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
  Uczeń:
  1) posługuje się mapami i planami lotnisk,
  2) przestrzega zasad korzystania z infrastruktury portów lotniczych,
  3) stosuje zasady oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych,
  4) posługuje się dokumentacją operacyjną portów lotniczych,
  5) stosuje procedury operacyjne obowiązujące w portach lotniczych,
  6) korzysta z systemów informacji stosowanych w lotnictwie,
  7) dobiera środki łączności do przekazywania informacji,
  8) stosuje zasady planowania działania związanego z obsługą operacyjną portu lotniczego,
  9) wykonuje czynności operacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami,
  10) stosuje zasady współpracy z podmiotami funkcjonującymi w portach lotniczych,
  11) wykonuje czynności związane z obsługą podróżnych oraz przeładunkiem towarów,
  12) obsługuje urządzenia stosowane podczas działań operacyjnych,
  13) planuje pracę służb eksploatacji pola ruchu naziemnego w cyklu całorocznym,
  14) dobiera sprzęt do utrzymania lotniska, z uwzględnieniem warunków meteorologicznych, natężenia ruchu i typu statku powietrznego,
  15) stosuje zasady zapewniania bezpieczeństwa realizowanych operacji lotniczych,
  16) sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem działań operacyjnych,
  17) stosuje przepisy polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego,
  18) wykorzystuje technologie informatyczne podczas eksploatacji portów lotniczych,
  19) korzysta z polskich i obcojęzycznych źródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych.
  3. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym
  Uczeń:
  1) przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po lotnisku,
  2) stosuje przepisy i zasady związane z ochroną mienia portu lotniczego,
  3) rozpoznaje rodzaje zagrożeń w porcie lotniczym,
  4) przewiduje skutki zagrożeń w porcie lotniczym,
  5) ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym,
  6) stosuje metody zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym,
  7) stosuje zasady powiadamiania i alarmowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia,
  8) rozróżnia urządzenia i systemy kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym,
  9) uczestniczy w realizacji zadań służb operacyjnych w sytuacjach zagrożeń,
  10) wykonuje czynności operacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w porcie lotniczym.
 • AU.38. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

  zobacz opiszwiń opis
  1. Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej
  Uczeń:
  1) określa zadania lotniskowej służby informacji powietrznej, służby kontroli lotniska, służby kontroli zbliżania i służby kontroli obszaru oraz służby eteorologicznej,
  2) posługuje się mapami lotniczymi,
  3) charakteryzuje urządzenia i systemy wspomagające służby żeglugi powietrznej, w tym systemy satelitarne,
  4) korzysta z informacji meteorologicznych,
  5) rozróżnia strukturę i elementy przestrzeni powietrznej,
  6) stosuje przepisy dotyczące zarządzania płytami postojowymi,
  7) korzysta z dokumentacji lotniskowych służb ruchu lotniczego,
  8) określa zadania lotniskowych służb ruchu lotniczego,
  9) przygotowuje materiały informacyjne dla lotniskowych służb ruchu lotniczego,
  10) stosuje zasady komunikacji lotniczej i naziemnej,
  11) określa zasady obsługi urządzeń oraz środków łączności stosowanych przez służby ruchu lotniczego.
  2. Realizacja działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej
  Uczeń:
  1) stosuje procedury postępowania podczas współpracy ze służbami ruchu lotniczego,
  2) określa priorytety działań realizowanych we współpracy ze służbami ruchu lotniczego,
  3) przekazuje informacje służb ruchu lotniczego z wykorzystaniem różnych systemów,
  4) pozyskuje i przetwarza dane niezbędne do realizacji zadań lotniskowych służb ruchu lotniczego,
  5) prowadzi korespondencję radiotelefoniczną z innymi służbami lotniskowymi,
  6) współpracuje ze służbami informacji lotniczej,
  7) przestrzega procedur alarmowania służb ratowniczych,
  8) stosuje przepisy dotyczące działań służb żeglugi powietrznej,
  9) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących działań operacyjnych,
  10) wykonuje czynności operacyjne we współpracy ze wszystkimi służbami operacyjnymi, w tym ze służbami ruchu lotniczego.
Przykładowe miejsca pracy:
porty lotnicze krajowe i międzynarodowe na stanowiskach obsługi przewozów,
w lotniskowej straży pożarnej,
służbach celnych i granicznych oraz innych,
przedsiębiorstwa transportu lotniczego.
Przykładowe przedmioty szkolne:
porty, terminale, lotniska,
funkcjonowanie portu lotniczego,
bezpieczeństwo w porcie lotniczym,
organizacja lotniskowych służb żeglugi powietrznej,
obsługa operacyjna w porcie lotniczym,
obsługa informatyczna portu lotniczego,
realizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej,
język niemiecki zawodowy,
język angielski zawodowy.
Przeciwskazania:
choroby układów: nerwowego, ruchu, oddechowego, krążenia (wady serca).
Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży